Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego

 WYSZUKIWANIE 
 >  Powrót  < 
Do stron www.bip.uw.edu.pl odwoływano się 15806541 razy.

Liczba załadowań dokumentów w poszczególnych kategoriach tematycznych
Zamówienia publiczne - 1480133  
Najkorzystniejsze oferty - 619804  
2009 - 562232  
Wydziały - 530268  
Udzielone zamówienia - 485607  
2008 - 475819  
Informacje - 460316  
2010 - 452862  
Jednostki Międzywydziałowe - 308075  
Inne - 274911  
Ogłoszenia o pracy 2009 - 270643  
Najkorzystniejsze oferty - 268122  
2008 - 259794  
2011 - 236024  
Najkorzystniejsze oferty - 221536  
Najkorzystniejsze oferty - 187000  
Ogłoszenia o pracy 2010 - 186356  
2006 rok - 168455  
Kadencja 2008-2012 - 155848  
Udzielone zamówienia - 139790  
Regulaminy - 138007  
Udzielone zamówienia - 132672  
Administracja - 122570  
Rok 2009 - 109884  
Posiedzenie 2005.12.14 - 109367  
Akty normatywne - 106984  
Unieważnienia - 103054  
Udzielone zamówienia - 98324  
Posiedzenie 2005.03.16 - 98030  
Rekrutacja 2005-2006 - 96382  
Świadczenia materialne dla studentów - 95662  
Ogłoszenia o pracy 2011 - 95639  
Rok 2006 - 90645  
Rok 2007 - 88122  
Kadencja 2005-2008 - 87112  
Kadencja 2008-2012 - 85450  
2012 - 77226  
Rok 2010 - 67832  
Obrady Senatu - 67444  
Ogłoszenia o pracy 2012 - 67392  
Opłaty za studia - 66218  
Udzielone zamówienia - 65437  
Obsługa biuletynu - 63574  
Posiedzenie 2007.06.20 - 63087  
2007 rok - 61987  
Sprawozdanie roczne Rektora UW - 60993  
Posiedzenie 2007.05.23 - 57640  
Rok 2004 - 56234  
Jednostki Pozawydziałowe - 55919  
2005 rok - 55790  
Struktura UW - 55436  
Posiedzenie 2005.09.28 - 52870  
Unieważnienia - 52840  
Najkorzystniejsze oferty - 50646  
Wybory członków Senatu UW w kadencji 2008-2012 - 48859  
Rok 2008 - 46370  
Rok 2005 - 44406  
kadencja 2005-2008 - 44218  
2003 rok - 43198  
Posiedzenie 2007.09.26 - 42307  
kadencja 2008-2012 - 41562  
Posiedzenie 2007.12.19 - 41364  
Posiedzenie 2006.05.17 - 39831  
Posiedzenie 2006.02.22 - 39761  
Rok 2008 - 39191  
Posiedzenie 2006.01.18 - 37905  
Terminy Posiedzeń Senatu UW - 37814  
Posiedzenie 2009.06.17 - 37274  
Unieważnienia - 37251  
Posiedzenie 2006.06.21 - 35921  
Rekrutacja 2009-2010 - 35853  
Posiedzenie 2009.05.20 - 35712  
Rekrutacja 2007-2008 - 34731  
Unieważnienia - 34278  
Jednostki Ogólnouczelniane - 33915  
Posiedzenie 2005.11.16 - 33410  
Prawo - 32762  
Posiedzenie 2006.03.15 - 32550  
Władze centralne UW - 31592  
Rekrutacja 2008-2009 - 31462  
Rok 2005 - 31157  
Rekrutacja 2010-2011 - 29775  
Posiedzenie 2005.06.22 - 29511  
Posiedzenie 2008.04.16 - 27509  
Unieważninienia - 27263  
Posiedzenie 2008.12.17 - 27170  
Kadencja 2008-2012 - 27138  
Inne akty normatywne - 26974  
Kadencja 2005-2008 - 26869  
Rekrutacja 2006-2007 - 26484  
Posiedzenie 2005.05.18 - 26170  
Posiedzenie 2008.05.21 - 26079  
Komunikaty obsługi BIP - 25761  
Posiedzenie 2007.03.21 - 25477  
Posiedzenie 2008.06.18 - 25304  
Posiedzenie 2009.04.22 - 24943  
Posiedzenie 2009.12.16 - 24655  
2008 rok - 24115  
Kadencja 2005-2008 - 23966  
Posiedzenie 2008.09.26 - 22501  
Monitor UW - 21765  
Posiedzenie 2005.04.20 - 21045  
Posiedzenie 2005.02.16 - 20997  
Posiedzenie 2010.03.17 - 20701  
Statut - 20660  
Posiedzenie 2008.01.23 - 19847  
2006-2007 - 19469  
Gospodarka majątkiem UW - 19464  
2004 rok - 19292  
Prorektorzy - 19213  
Posiedzenie 2010.06.16 - 19112  
Posiedzenie 2010.05.19 - 18589  
Posiedzenie 2007.10.17 - 18280  
Najkorzystniejsze oferty - 18162  
Kadencja 2005-2008 - 17761  
Inne ogłoszenia - 17384  
Posiedzenie 2007.04.18 - 17361  
Posiedzenie 2005.01.19 - 17340  
Kontrola zarządcza - 17339  
Posiedzenie 2010.01.20 - 16423  
Posiedzenie 2006.04.12 - 16363  
Posiedzenie 2008.10.22 - 15829  
Posiedzenie 2006.10.18 - 15775  
Posiedzenie 2006.12.13 - 15718  
2009 rok - 15512  
Posiedzenie 2006.05.24 - 15472  
W latach 2001-2005 - 15240  
Rok 2004 - 14679  
Rektor - 14604  
Posiedzenie 2007.02.21 - 14574  
Inne ogłoszenia - 14332  
Posiedzenie 2008.06.25 - 13962  
Inne ogłoszenia - 13495  
2002 rok - 13094  
Posiedzenie 2006.09.27 - 12925  
Posiedzenie 2008.03.19 - 12610  
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych - 12545  
Posiedzenie 2008.02.20 - 12514  
Posiedzenie 2007.01.17 - 12390  
Wybory - 11910  
Skład Senatu - 11810  
Inne Jednostki - 11644  
Posiedzenie 2010.04.21 - 11537  
Posiedzenie 2007.11.14 - 11012  
Posiedzenie 2009.10.07 - 10812  
W latach 2004-2005 - 10591  
Posiedzenie 2009.01.21 - 10457  
Unieważnienia - 10050  
Posiedzenie 2009.11.18 - 9703  
Serwis internetowy Senatu Uniwersytetu Warszawskiego - 9679  
Praca na UW - 9459  
Posiedzenie 2010.02.17 - 9284  
2010 rok - 9139  
Posiedzenie 2008.11.19 - 9047  
Posiedzenie 2005.02.20 - 9029  
Unieważnienia - 8420  
Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów - 8321  
Nowe formy kształcenia - 8265  
Regulamin Senatu Uniwersytetu Warszawskiego - 8182  
Posiedzenie 2009.02.18 - 8047  
Posiedzenie 2010.10.13 - 7958  
Udzielone zamówienia - 7567  
Posiedzenie 2010.12.15 - 7371  
Uchwaly Senatu - 6888  
Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warszawskiego - 2004, 2005 - 6610  
Rekrutacja - podstawy prawne - 6042  
Inne ogłoszenia - 5863  
Posiedzenie 2006.04.26 - 5414  
Archiwum ogłoszeń o zamówieniach publicznych - 5406  
Posiedzenie 2006.11.15 - 4868  
Inne ogłoszenia - 4346  
Posiedzenie 2005.10.19 - 4326  
Rekrutacja 2011-2012 - 4074  
Wyniki postępowań 2009 - 3787  
Uchwały do 15.10.2003 - 3688  
2011 rok - 3436  
Zamówienia publiczne - wyniki - 3385  
Posiedzenie 2010.11.17 - 3060  
Sprostowanie - 1) - 2868  
Decyzje Rektora - 2844  
Postanowienia Senatu - 2446  
Wyniki postępowań 2008 - 2429  
Udzielone zamówienia - 2343  
Posiedzenie 2011.01.19 - 2085  
Rok 2012 - 1882  
Posiedzenie 2006.06.14 - 1734  
Decyzje Rektora kadencji 2008-2012 - 1688  
Posiedzenie 2009.03.18 - 1568  
Kadencja 2012-2016 - 1495  
Test nr 1 - 1377  
2012 rok - 1331  
Inne ogłoszenia - 1168  
Kategoria -Test - 1149  
Rekrutacja 2012-2013 - 1057  
Test nr 2 - 670  
Inne jednostki - 664  
Posiedzenie 2012.03.14 - 661  
test nr 2.2 - 653  
Inne jednostki naukowo-dydaktyczne - 646  
Posiedzenie 2011.05.18 - 626  
Posiedzenie 2012.05.16 - 622  
Rok 2013 - 608  
Zarządzenia Rektora - 592  
Inne Test - 553  
Usunięte dokumenty - 516  
Inne ogłoszenia - 495  
Test nr 2.1 - 489  
Rok 2011 - 323  
Posiedzenie 2011.06.15 - 276  
Posiedzenie 2011.11.16 - 171  
Kadencja 2012-2016 - 125  
Rok 2012 - 98  
kadencja 2012-2016 - 91  
test - 75  
Kategoria1 - 32  
Ogłoszenia o przetargach 2008-2010 - 29  
Rok 2006 - 14  
test3 - 0  
test2 - 0  
Statystyka - 0  
Rekrutacja - akty normatywne - 0  
Komunikaty Komisji - 0  
Postanowienia Senatu - 0  
drugie testy - 0  
Kategoria2 - 0  
Ogłoszenia o przetargach w kadencji - 0  
2003-2007 - 0  
Informacje Biura Rektoratu - 0  
2009 - 0  
Archiwum działu "Praca na UW" - 0  
Komunikaty - 0  
Swiadczenia materialne dla studentów - 0  
Archiwalne kategorie jednostek - 0  
Obwieszczenia Rektora - 0  
Postanowienia Rektora - 0  
Uchwały Senatu UW w kadencji 2005-2008 - 0  
W roku 2005 - 0  
Uchwały do 22.06.2005 - 0  
Kadencja 2005-2008 - 0  
Rok 2005 - 0  
Poziedzenie w dniu 28.09.2005 - 0  
Senat - 0  
Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warszawskiego - 2002, 2003 - 0  
Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warszawskiego - 0  
Posiedzenia Senatu UW - 0  
Rok2006 - 0  
Zamówienia publiczne - wyniki - 0  
Rok 2007 - 0  
Archiwum wyników postępowań - 0  
Wyniki postępowań 2006 - 0  
Wyniki postępowań 2007 - 0  
Kadencja 2005-2008 - 0  
W latach 2000-2003 - 0  
W latach 2004-2005 - 0  
Kadencja 2005-2008 - 0  
W latach 2000-2003 - 0  
Rok 2008 - 0  
Rok 2005 - 0  
Kadencja 2008-2012 - 0  
Rok 2008 - 0  
Kadencja 2008-2012 - 0  
Obrady Senatu UW w dniu 25.06.2008 r. - 0  
Rok 2009 - 0  
Obrady Senatu UW w dniu 07.10.2009 r. - 0  
Wyniki postępowań 2010 - 0  
Rok 2010 - 0  
Wyniki postępowań 2011 - 0  
Unieważnienia - 0  
Rok 2011 - 0  
Wyniki postępowań 2012 - 0  
Rok 2012 - 0  
2012 rok - 0  
Kadencja 2012-2016 - 0  

Liczba załadowań poszczególnych dokumentów
Przetarg nieograniczony na: realizację prenumeraty czasopism dla potrzeb administracji centralnej UW na rok 2006 - 34039  
Opłaty za studia 2003/2004 - 11184  
Opłaty za studia 2004/2005 - 11048  
Intrukcja - 10815  
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 lutego 2005 roku - 9923  
Opłaty za studia 2005/2006 - 9473  
Sprawozdanie roczne Rektora UW za rok 2004 - 9424  
Monitor UW - 9423  
Uchwała Senatu Nr 307 z dnia 2005.03.16 - 9059  
Uchwała Senatu Nr 303 z dnia 2005.03.16 - 9016  
Uchwała Senatu Nr 308 z dnia 2005.03.16 - 8981  
Uchwała Senatu Nr 302 z dnia 2005.03.16 - 8975  
Uchwała Senatu Nr 305 z dnia 2005.03.16 - 8944  
Uchwała Senatu Nr 306 z dnia 2005.03.16 - 8897  
Uchwała Senatu Nr 299 z dnia 2005.03.16 - 8892  
Uchwała Senatu Nr 301 z dnia 2005.03.16 - 8852  
Uchwała Senatu Nr 300 z dnia 2005.03.16 - 8821  
Uchwała Senatu Nr 304 z dnia 2005.03.16 - 8797  
Uchwała Senatu Nr 309 z dnia 2005.03.16 - 8796  
Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 kwietnia 2005r. - 8360  
Skład Komisji Dyscyplinarnej, informacje - 8321  
Załącznik nr 3 do Statutu UW - Regulamin Senatu Uniwersytetu Warszawskiego - 8182  
Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-85/2006 - 7629  
Pomoc socjalna dla studentów UW - 7578  
Wyniki otwartego kokursu 3 PRR "Tu jest praca" - 6973  
Uchwały Senatu dostępne w serwisie internetowym "Monitor UW" http://www.monitor.uw.edu.pl - 6888  
Instytut Polityki Społecznej WDiNP UW - Administrator PRR "Tu jest praca" w ramach Tematu D PIW EQUAL ogłasza otwarty nabór partnerów zainteresowanych upowszechnianiem rezultatów projektu "Tu jest praca" - 6872  
Regulamin stypendiów naukowych Uniwersytetu Warszawskiego - 6614  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 38 z dnia 2009-09-30 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego - 6475  
Praca dla Bibliotekarza BUW - 6276  
Podstawy prawne - 6191  
Sprawozdanie roczne Rektora UW za rok 2005 - 6105  
OBWIESZCZENIE NR 1 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 314 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. - 6093  
Sprostowanie Numer: 176274-2007; data zamieszczenia: 26.09.2007 - dot. Przetargu nieograniczonegom Nr ICM-371-23/2007 i ogłoszenia w BIP Nr 175964-2007 - 6064  
Opłaty za studia 2007/2008 - 6055  
Sprawozdanie roczne Rektora UW za rok 2006 - 5968  
Strona internetowa Senatu UW - od kwietnia 2007 - 5927  
Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2006r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 5923  
Terminy posiedzeń Senatu UW w roku akademickim 2006/2007 - 5725  
Sprawozdanie roczne Rektora UW za rok 2003 - 5658  
Sprawozdanie roczne Rektora UW za rok 2002 - 5650  
Komunikat z dnia 2006.07.21 w sprawie załączników do informacji w biuletynie - 5647  
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika do Biblioteki Instytutu Historycznego - 5624  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-72/2009 na Wybór Generalnego Wykonawcy dla budowy obiektu dydaktyczno - laboratoryjnego UW CeNT I i obiektu dydaktycznego CeNT II - 5618  
Terminy posiedzeń Senatu UW w roku akademickim 2005/2006 - 5611  
Informacjia o unieważnieniu postępowania DZP-371-17/2009 - 5527  
Obrady Senatu UW z dnia 16 marca 2005 roku - 5459  
Komunikat Biura Zamówień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego - 5406  
2008-11-25 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 11 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2008/2009 - 5400  
Obrady Senatu UW z dnia 16 lutego 2005 roku - 5393  
Dot. Zapytania o cenę: Nr postępowania: WF-37-06/09, meble - 5392  
Dot. zamówienia z wolnej ręki - ICM-371-17/2008 - utrzymanie, tworzenie i udostępnianie zasobów naukowych w postaci cyfrowej (dofinansowanie utrzymania bazy AGRO) - 5363  
Obrady Senatu UW z dnia 20 kwietnia 2005 roku - 5307  
Obrady Senatu UW z dnia 18 maja 2005 roku - 5267  
Sprawozdanie roczne Rektora UW za rok 2007 - 5241  
Uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego nr 112 z dnia 24 maja 2006 roku - 5147  
Załącznik do Obwieszczenia nr 1 Rektora z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 314 Senatu UW z dnia 20 kwietnia 2005 r. - 5126  
Obrady Senatu UW z dnia 28 września 2005 roku - 5109  
Obrady Senatu UW z dnia 19 pażdziernika 2005 roku - 5107  
Terminy posiedzeń Senatu UW w roku akademickim 2007/2008 - 5059  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 14 z dnia 2006-05-10 zmieniające Zarządzenie nr 1 Rektora UW z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wars - 5050  
2007-02-21 - OBWIESZCZENIE NR 1 o sprostowaniu błędu w Załączniku do Uchwały nr 156 Senatu UW z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 113 Senatu UW z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I - 5029  
UCHWAŁA NR 180 Senatu UW - 5029  
UCHWAŁA NR 179 Senatu UW - 5023  
UCHWAŁA NR 200 Senatu UW - 5017  
Zmiany w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2007/2008 - 4964  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę dwóch kryształów LABr3(CE) do dwóch szybkich dektektorów promieniowania gamma WF-37-28/09 - 4963  
Opłaty za studia 2008/2009 - 4961  
Sprostowanie dot.: Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-85/2006 - 4885  
Komunikat z dnia 2008.09.17 w sprawie sprostowania pomyłki w nazwie kategorii tematycznej - 4862  
2005-03-30 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 2 w sprawie o zmianach w Zarządzeniu nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 stycznia 2005 r. - 4821  
Uchwała nr 113 Senatu UW z dnia 24 maja 2006 r. - 4807  
Unieważnienie Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr ZP/13/03/2009 - na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW - 4793  
KOMUNIKAT - dot. informacji o obradach Senatu UW - 4782  
2009-01-28 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 w sprawie zmiany Postanowienia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się - 4722  
Obrady Senatu UW z dnia 22 czerwca 2005 roku - 4697  
2009-09-14 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 12 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2009/2010 - 4608  
Uchwała Nr 18 Senatu UW z dnia 16.11.2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej - 4599  
Uchwała Nr 334 Senatu UW z dnia 18.05.2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej - 4587  
Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy - zgłoszenia do 2009.06.15 - 4535  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 15 z dnia 2008-06-18 w sprawie zmiany tekstu jednolitego zarządzenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2006.05.10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawa - 4515  
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 217 Senatu UW z dnia 23 maja 2007 r. - 4492  
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 217 Senatu UW z dnia 23 maja 2007 r. - 4442  
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 217 Senatu UW z dnia 23 maja 2007 r. - 4396  
Skład UKW kadencji 2005-2008 - 4380  
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 200 Senatu UW - 4368  
UCHWAŁA SENATU UW Nr 215 z dnia 2007-05-23 w sprawie ogólnych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na UW na rok ak. 2008/2009 - 4361  
Dot.: Ogłoszenie o postępowaniu BZP nr 141/2006, poz. 29728 - 4354  
Przetarg nieograniczony Nr 240/8/2006 na: dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek - 4328  
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 200 Senatu UW - 4326  
Pracownicy administracyjni - Biuro Obsługi Badań UW oferuje pracę w sekcji Międzynarodowych Programów Badawczych - zgłoszenia do 30.10.2008 - 4322  
Zawiadomienie do wszystkich pobierających SIWZ o zebraniu wykonawców - Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-17/2008 na "Wykonanie usługi ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego" - 4316  
UCHWAŁA NR 51 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2008-2012 - 4310  
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 200 Senatu UW - 4278  
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 200 Senatu UW - 4250  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 314 z dnia 2005-04-20 w sprawie ogólnych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2006/2007 - 4236  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-102/2008 na dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW - 4233  
UCHWAŁA SENATU UW Nr 217 z dnia 2007-05-23 w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na UW na rok ak. 2008/2009 - 4231  
Uchwała nr 364 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012 - 4222  
Sprostowanie - Przetarg nieograniczony nr DZP-371-8/2009 na Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW - 4201  
Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2007/2008 - 4178  
Uchwały UKW kadencji 2005-2008 - 4177  
Przetarg ograniczony Nr WF-37-40/06 na: przebudowę budynku dawnej hydrofornii na świetlicę studencką przy ul. Hożej 69 w Warszawie wraz z infrastrukturą kablową w zakresie kabli elektrycznych, światłowodowych, alarmowych i ppoż. - 4169  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 234 z dnia 2007-06-20 w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych - 4160  
UCHWAŁA NR 265 Senatu UW - 4092  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 16 z dnia 2005-10-10 w sprawie trybu, zasad i form sprawowania kontroli finansowej w Uniwersytecie Warszawskim - 4090  
Obrady Senatu w dniu 18 października 2006 roku - 4072  
Obrady Senatu w dniu 12 czerwca 2006 roku (nadzwyczajne kontynuacja obrad z 7.06.2006) - 4055  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 19 z dnia 2006-06-08 w sprawie szczegółowych zasad postępowania w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2006/2007 - 4050  
OŚRODEK BADAŃ NAD ANTYKIEM EUROPY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ - 4047  
Obrady Senatu w dniu 26 kwietnia 2006 roku (nadzwyczajne) - 4035  
Obrady Senatu w dniu 27 września 2006 roku - 4029  
Obrady Senatu w dniu 5 kwietnia 2006 roku (nadzwyczajne) - 4014  
UCHWAŁA NR 52 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie rejestracji kandydatów na prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2008-2012 - 4004  
Unieważnienie przetargu nieograniczonego Nr WPiA/371/11/2006 - 4002  
Życiorysy i deklaracje programowe Kandydatów na Rektora UW - 3999  
Wspólnoty Europejskie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta - Nr 2006/S 146-157487 - PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe - 3974  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 6 z dnia 2005-03-22 w sprawie szczegółowych zasad postępowania w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia w Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2005/2006 - 3958  
Uchwała Nr 36 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie rejestracji kandydatów na Rektora - 3948  
2009-09-30 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 14 w sprawie zmiany postanowienia Nr 12 z dnia 2009-09-14 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w r.a. - 3936  
Obrady Senatu UW w dniu 21.02.2007 r. - 3928  
Zawiadomienie o proteście - dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-31/2009 na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przewodowej - 3906  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 15 z dnia 2006-05-10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego - 3870  
Zawiadomienie o proteście dnia 12.01.2009 r. - dotyczy przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-102/2008 na: "Dostawę artykułów piśmiennych dla potrzeb jednostek organizacyjnych UW" - 3861  
Postanowienia Rektora UW - 2001-2003 - 3845  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 8 z dnia 2004-08-31 w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych - 3833  
Obrady Senatu w dniu 7 czerwca 2006 roku (nadzwyczajne) - 3824  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr ICM-371-23/2007, dostawa interfejsów SFP i konwerterów Gigabit Ethernet - 3810  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 27 z dnia 2007-07-02 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego - 3798  
UCHWAŁA NR 50 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2008-2012 - 3783  
Protokół głosowania nr 1 dotyczący wyboru Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 - 3780  
Obrady Senatu UW w dniu 18.04.2007 r. - 3773  
Opłaty za studia 2006/2007 - 3750  
UCHWAŁA NR 57 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie rejestracji kandydata na prorektora Uniwersytetu Warszawskiego do spraw studenckich na kadencję 2008-2012 - 3746  
Obrady Senatu UW z dnia 16 listopada 2005 roku - 3744  
Protest i inne ogłoszenia dot. Przetargu Nr DZP-371-110/2006 - 3743  
Obrady Senatu UW w dniu 21.03.2007 r. - 3741  
Negocjacje z ogłoszeniem - WF-37-69/06 - opracowanie zakresu i częstotliwości oraz konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Wydziału Fizyki UW - 3721  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 240/63/2007 - dot. Serwisu sprzętu komputerowego i drukarek dla Wydziału Nauk Ekonomicznych UW - 3718  
Obrady Senatu UW w dniu 17.01.2007 r. - 3716  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 327 z dnia 2005-05-18 w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2006/2007 - 3716  
Zawiadomienie o proteście (3) - Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. - dot. DZP-371-31/2009 na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przewodowej - 3714  
Przetarg nieograniczony nr 3/900321/2007 na: Wymiana okien drewnianych na okna PCV od ul. Gagarina piętro I, II, III, IV w budynku Uniwersytetu Warszawskiego HERA Wymiana okien drewnianych na okna PCV od ul. Gagarina piętro I, II, III, IV w budynku Uniwer - 3709  
OGłOSZENIE BIURA REKTORATU NR 2 z dnia 2007-06-20 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 3700  
Protokół głosowania nr 1 dotyczący wyboru prorektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 - Wybory Prorektorów w dniu 25 kwietnia 2008 r. - 3698  
Obrady Senatu w dniu 14 czerwca 2006 roku (nadzwyczajne) - 3692  
Uchwały Senatu UW w latach 2000-2003 (monitory UW nr 1/2001 do nr 5/2003) - 3688  
Obrady Senatu w dniu 17 maja 2006 roku - 3687  
Obrady Senatu w dniu 24 maja 2006 roku (nadzwyczajne) - 3672  
Przetarg nieograniczony Nr WPA-371-6/2008 na: "Przebudowę i modernizację siedziby Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - Gmach Poseminaryjny, położonej w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28" - 3672  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 46 z dnia 2009-01-21 w sprawie zmiany Uchwały nr 365 Senatu UW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magi - 3664  
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi: Konkurs na stanowisko adiunkta - Wydział Biologii - zgłoszenia do 5.05.2008 - 3658  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 54 z dnia 2009-12-04 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w ramach projektu Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycz - 3653  
Obrady Senatu 16.10.02r. - 3631  
Sprawozdanie roczne Rektora UW za rok 2008 - 3623  
Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego - 3613  
Przetarg nieograniczony Nr 000/04/2007 na: Obsługę budynku przy ul. Pastera 5A w Warszawie ŚLCJ - 3612  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 39 z dnia 2008-12-17 w sprawie zmiany Uchwały nr 365 Senatu UW z dnia 2008-04-16 w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie - 3592  
Informacja o unieważnieniu postępowania nr ZP/13/29/2006 - 3591  
Zawiadomienie o proteście (1) wniesionym przez: Intelligent Technologies S.A. - dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-31/2009 na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przewodowej - 3584  
Pracownicy administracyjni - UW zatrudni osobę na stanowisku koordynator, pełnomocnik ds. inwestycji - Zgłoszenia do 22.10.2008 - 3571  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 77 z dnia 2009-04-22 w sprawie zmiany uchwały nr 365 z dnia 2008-04-16 w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w roku akademickim 2009/2010 - 3565  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 z dnia 2009-01-05 w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszaws - 3563  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, DZP-371-87/2007 na "Dostawy artykułów papierniczych dla Zakładu Graficznego UW w okresie 12 miesięcy" - 3557  
Dot. Przetargu nieograniczonego Nr ICM-371-27/2007 - dostawa sprzętu komputerowego - 3552  
Dot. ICM-371-24/2007 - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania antywirusowego i sprzętu sieciowego - 3548  
Konkurs na pracowników dydaktycznych w Szkole Jezyków Obcych UW - 3538  
Ogłoszenie Nr 254960-2007 dot. Dostawy artykułów biurowych dla jednostek UW - numer ogłoszenia w BZP: 208600-2007 - 3528  
Protokół głosowania Nr 1 dotyczący wyboru kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 - 3525  
UCHWAŁA NR 80 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 września 2008 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających - 3524  
UCHWAŁA NR 66 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru prorektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2008-2012 - 3522  
Protokół głosowania nr 2 dotyczący wyboru prorektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 - Wybory Prorektorów w dniu 25 kwietnia 2008 r. - 3519  
INFORMACJE BIURA REKTORATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 z dnia 2007-04-18 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 3515  
Dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr UOTT371/05/2006 na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW w ramach projektu "Staż dla Innowacji". Ogłoszeniu nadano numer: OWP/20 - 3512  
Dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na DZP-371-81/2007 na dostawę artykułów papierniczych - 3511  
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW zatrudni pracownika administracyjnego do realizacji projektu wdrażanego w ramach PO KL - praca na pełny etat, od 15.10.2008 - 3506  
Dot. Dostawy sprzętu komputerowego - numer ogłoszenia 233174-2007 - 3490  
Informacja o zminie ogłosznia - Dotyczy przetargu Nr DZP-371-31/2009 (usługi telekomunikacyjne) - 3488  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-90/2007 na: Zabezpieczenie kolumnady-balkonów w portyku od ul. Gagarina, budynku Uniwersytetu Warszawskiego HERA przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie - 3487  
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW zatrudni koordynatora do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - praca na pełny etat, od 15.10.2008 - 3486  
Pracownicy administracyjni - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zatrudni pracownika w Sekcji Informacji, Promocji i Rozwoju - Zgłoszenia do 20.10.2008 - 3476  
Obrady Senatu UW w dniu 23.05.2007 r. - 3468  
Uchwała nr 365 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszaw - 3465  
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych - numer ogłoszenia w BZP: 228320-2007 - 3437  
Regulamin Kolegium Elektorów UW - 3433  
Dot. DZP-371-66/2007 - Wymiana okien w elewacji frontowej budynku UW przy ul. Karowej 18 w Warszawie - 3412  
Protokół głosowania nr 3 dotyczący wyboru prorektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 - Wybory Prorektorów w dniu 25 kwietnia 2008 r. - 3410  
Obrady Senatu UW z dnia 19 maja 2004 roku - 3404  
OGłOSZENIE BIURA REKTORATU NR 2 z dnia 2008-06-25 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 3404  
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) pilnie poszukuje pracownika do swojego biura w Warszawie - 3404  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego (nr postępowania WF-37-47/07) - 3403  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 14 z dnia 2004-12-15 w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych - 3388  
Dot. Montaż i dostawa klimatyzatorów w węzłach sieci domów studenckich UW w Warszawie - 3385  
Uchwała nr 362 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie ogólnych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim - 3385  
OGłOSZENIE BIURA REKTORATU NR 1 z dnia 2008-01-15 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 3385  
Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2008 r.w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2008/2009 - 3370  
OGłOSZENIE BIURA REKTORATU NR 3 z dnia 2007-09-26 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 3367  
OGłOSZENIE BIURA REKTORATU NR 4 z dnia 2007-11-14 zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 3365  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA dot przetargu nr WF/37/35/06 - 3359  
Sprawozdanie roczne Rektora UW za rok 2009 - 3359  
Unie waznienie Przetargu DZP-371-79/2006 - 3358  
Obrady Senatu 18.12.02r. - 3354  
Uniwersytet Warszawski zatrudni osobę na stanowisku samodzielnego referenta w Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia. - 3337  
Dot, postępowania nr nr 21-00-00/9/07 na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW - 3336  
Unieważnienie przetargu ograniczonego Nr WF-37-40/06 - 3333  
Obrady Senatu UW w dniu 26.09.2007 r. - 3333  
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW zatrudni jedną osobę w administracji Wydziału - zgłoszenia do 23.10.2008 - 3332  
UCHWAŁA NR 108 z dnia 24 maja 2006 r. (w sprawie projektu likwidacji prawa do 50% stawki kosztów uzyskania z działalności naukowej i dydaktycznej) - 3330  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-62/2009 na: "Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Warszawskiego na terenie Warszawy - 3328  
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-33/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 3327  
Przetarg ograniczony nr WF-37-16/07 na: przekształcenie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych na stołówkę dla studentów i pracowników Wydziału Fizyki UW w budynku przy ul. Pasteura 7 - I etap - 3322  
Dot. przewtargu na Odbiór, transport i utylizacja odpadów o następujących kodach:18 01 03*, 18 02 02*, 18 02 01, 18 02 03, 19 12 01, 19 12 08, 20 01 10, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99, wytwarzanych w obiektach UW - BZP 204748-2007 - 3315  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY dot. przetargu nieograniczonego nr nr ZP/13/13/2006 - 3311  
Dot. ICM-371-25/2007 - Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych - 3307  
Obrady Senatu UW z dnia 17 marca 2004 roku - 3306  
Wyniki zebrania wyborczego z dnia 15.10.2008 - Protokół głosowania nr 1 dotyczący wyboru uzupełniającego prorektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 - 3304  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-91/2009 na Dostawa, samochodu osobowego typu sedan klasy średniej (segment D) - 3300  
2005-06-30 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 2 w sprawie wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych wobec studentów niepełnosprawnych - 3290  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-90/2009 na: Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki UW - 3290  
Badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2008 - 3287  
Uniewaznienie dot. Nr postępowania: DZP-371-97/2006 - 3286  
Uniewaznienie Przetargu DZP-371-84/2006 - 3284  
Dot. postępowania nr WF-37-49/07 na usługi porządkowe w obiektach Wydziału Fizyki UW - 3281  
2007-04-27 - OBWIESZCZENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Załącznika do Uchwały nr 102 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwe - 3278  
Uchwała Nr 287 Senatu UW z dnia 17.10.2007 w sprawie wyboru członków UKW - Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej - 3277  
Obrady Senatu UW w dniu 20.06.2007 r. - 3276  
Dot. Przetargu nieograniczonego Nr ZP-370/05/07 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych - 3274  
Protokół głosowania nr 1 dotyczący wyboru prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 - Wybory Prorektora w dniu 12 maja 2008 r. - 3270  
Ogłoszenie o zawarciu umowy dot. zamówienia nr DZP/371/51/2006 - 3268  
Obrady Senatu UW z dnia 14 grudnia 2005 roku - 3262  
Lista wybranych elektorów (delegatów) do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2008 r. z grona doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim - 3258  
Konkurs na stanowisko docenta w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury i Poetyki - Zgłoszenia do 24.10.2008 - 3258  
Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego - zgłoszenia do 31.10.2008 - 3253  
Dot. postępowania nr MCAZ/371/08/2006 na: świadczenie telefonicznych usług powszechnych oraz świadczenie usług internetowych - 3252  
Informacje uzupełniajace dot. wyniku przetargów: Nr DZP-371-98/2006 i Nr DZP-371-99/2006 - 3252  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 20 z dnia 2009-04-10 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2009/2010 - 3252  
2008-04-11 - POSTANOWIENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie utworzenia Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych - 3249  
Zawarcie umowy - Dostawa laptopów i projektorów multimedialnych - WDiNP Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007 Poz.197890 - 3247  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 15 z dnia 2009-03-24 w sprawie szczegółowych zasad postępowania w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2009/2010 - 3246  
Obrady Senatu w dniu 18 stycznia 2006 roku - 3244  
Obrady Senatu 14.05.03r. - 3242  
Konkurs na stanowisko adiunkta Zakład Parazytologii - zgłoszenia do 31.10.2008 - 3242  
Konkurs na tanowisko docenta w Instytucie Polonistyki Stosowanej w Zakładzie Edukacji i Glottodydaktyki Polonistycznej - zgłoszenia do 24.10.2008 - 3241  
ZARZĄDZENIE NR 2 Rektora UW z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących organizacji rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2005/2006 - 3241  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-38/09 na dostawę oscylatora femtosekundowego szafirowo-tytanowego z pompą pracy ciągłej dużej mocy - 3240  
Obrady Senatu UW z dnia 14 stycznia 2004 roku - 3238  
Odpowiedzi na zapytanie. Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-16/2006 - 3235  
OGłOSZENIE BIURA REKTORATU NR 5 z dnia 2007-12-19 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 3230  
Przetarg nieograniczony DZP-371-107/2008 na: Dostawę elementów granitowych na posadzki, schody i parapety do budynku Audytorium Maximum przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 - 3224  
Obrady Senatu 18.06.03r. - 3223  
Konkurs na stanowiski docenta w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury Romantyzmu - Zgłoszenia do 24.10.2008 - 3223  
Skład Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego - 3222  
Komunikat Nr1 UKW z dnia 27.11.2007 w sprawie wyborów elektorów w grupie doktorantów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego - 3221  
Opłaty za studia 2010/2011 - 3215  
2006-05-23 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 4 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 3212  
Obrady Senatu w dniu 22 lutego 2006 roku - 3210  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-81/2008 - Sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów - 3208  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/09/19-1884131 - 3206  
Obrady Senatu w dniu 13 grudnia 2006 roku - 3206  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki Wydziału Neofilologii - 3206  
Dot.: ICM-371-22/2007 - dostawa serwerów x86-64 - Numer ogłoszenia: 177214-2007 - 3204  
2009-05-20 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 6 w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu UW nr 234 z dnia 2007- 06-20 w spr. wynagrodzenia zwanego wynagr. uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewn - 3204  
Dotyczy zamówienia publicznego nr: WF/37/33/06 - 3203  
WPiA/371/8/2006 Ogłoszenie o zawarciu umowy - 3198  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-43/08 na dostawę chromatografu cieczowego HPLC - 3195  
Obrady Senatu UW z dnia 21 kwietnia 2004 roku - 3194  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetagu nr WF-37-42/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 3192  
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-44/06 na: wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczenia serwera wraz z instalacją odprowadzania skroplin i przeróbką wentylacji w Gmachu Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie - 3187  
Obrady Senatu w dniu 12 kwietnia 2006 roku - 3187  
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zatrudni pracownika w Dziekanacie Studiów - zgłoszenia do 17.12.2008 - 3185  
Ogłoszenie o zawarciu umowy dot. przetargu nr WF-37-43/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 3182  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-41/08 na dostawę mebli - 3182  
Obrady Senatu 16.04.03r. - 3176  
Uchwała nr 313 Senatu UW z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 217 Senatu UW z dnia 23.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego - 3176  
Obrady Senatu w dniu 15 marca 2006 roku - 3175  
Dotyczy: ogłoszenia w BZP: 174797-2007 - Dostawa specjalistycznej aparatury badawczej dla Międzywydziałowego Laboratorium Badań Właściwości i Mikrostruktur Geomateriałów Wydziału Geologii - 3171  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 z dnia 2006-01-12 w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego - 3169  
Obrady Senatu 24.09.03r. - 3165  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych - 3164  
2006-01-06 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 314 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r. - 3162  
Obrady Senatu w dniu 15 listopada 2006 roku - 3161  
Dot. Przetargu nieograniczonego na: "Usługi porządkowe w obiektach Wydziału Fizyki UW" - 3161  
Dot. postępowania Nr DZP-371-3/2008 na: "Dostawę samochodu terenowego" - 3161  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY dot. przetargu nieograniczonego nr WF-37-38/06 - 3159  
Przetarg nieograniczony nr WMIM-371-7/08 na Dostawa drukarek i skanerów dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW - 3159  
Uniewaznienie przetargu nieograniczonego Nr ZP-370/04/06 remont dachów w stacji terenowej w Murzynowie koło Płocka, gmina Brudzeń Duży - 3157  
Obrady Senatu UW w dniu 14.11.2007 r. - 3157  
Dot. Przetargu ograniczonego WF-37-46/07 - Przekształcenie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych na stołówkę dla studentów i pracowników Wydziału Fizyki UW w budynku przy ul. Pasteura 7 - II etap - wykonanie prac budowlanych wykończeniowych w branży budowl - 3156  
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury Romantyzmu - Zgłoszenia do 24.10.2008 - 3155  
Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika DPTiW UW "Wrzos" i "Szeligówka" w Kościelisku k/Zakopanego - zgłoszenia do 21-12-2009 - 3152  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-41/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 3149  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-104/2008 na: Zakup i dostawę stanowisk komputerowych dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - 3149  
2005-04-12 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 w sprawie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2005/2006 - 3148  
Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę kserokopiarki dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW - 3138  
2007-03-21 Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Nr 183 w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 3136  
Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 22.09.2008 18:25:09 - dot. Spotkania z kandydatem na prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej - 3136  
Przetarg nieograniczony WF-37-44/09 Dostawę i uruchomienie urządzenia do epitaksji warstw azotkowych ze związków metaloorganicznych (MOVPE) - 3136  
Obrady Senatu UW w dniu 19.12.2007 r. - 3135  
2008-06-18 - POSTANOWIENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń - 3133  
2005-06-22 - POSTANOWIENIE SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2005/2006 - 3129  
Instytutu Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2 dziedzina) - zgłoszenia do 31.10.2008 - 3129  
2007.06.20 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały nr 173 Senatu UW z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie nadania Regulaminu Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych - 3127  
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: "Badanie okresowe i przegląd instalacji elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego" - Numer ogłoszenia w BZP: 154742-2007 - 3123  
2008-07-23 POSTANOWIENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO o zmianie w postanowieniu nr 4 Rektora UW z dnia 2008-06-18 w spr. terminów zwyczajnych posiedzeń Senatu UW w roku ak. 2008/2009 - 3122  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - dot. przetargu nieograniczonego nr MCAZ/371/06/2006 - 3120  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-36/06 - 3118  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WF-37-52/06 - na: "modernizację i rozbudowę przestrzeni laboratoryjnej i związanego z tym zaplecza technicznego Pracowni Detektorów w budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 7" - 3117  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr 167205 - 2007 - Budowa dźwigu osobowego w duszy klatki schodowej - 3116  
2007-11-12 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 14 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji - 3116  
2007-09-13 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 7 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2007/2008 - 3115  
Praca dla "Asystenta Koordynatora Programu Erasmus" w wymiarze 1/2 etatu - 3113  
Konkurs na stanowisko adiunkta - W. Biologii, Zakład Paleobiologii i Ewolucji Instytutu Zoologii - zgłoszenia do 30.11.2008 - 3112  
2007-08-10 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 6 w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów - 3110  
UNIWERSYTET WARSZAWSKI zatrudni specjalistów informatyków - 3109  
Dot.: Negocjacje bez ogłoszenia Nr DZP-371-58/2006 - 3106  
ZARZĄDZENIE NR 8 Rektora UW z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2005/2006 - 3104  
Dot. Przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-5/07 na dostawę sprzetu komputerowego - 3103  
2008-01-21 - POSTANOWIENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2008/2009 na Uniwersytecie Warszawskim - 3102  
2007-09-13 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 8 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2007/2008 - 3102  
Obrady Senatu 15.01.03r. - 3100  
Obrady Senatu UW w dniu 17.10.2007 r. - 3100  
Ogłoszenie o postępowaniu BZP nr 113/2006, poz. 23921 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 230 z dnia 04.09.2006 - 3096  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-108/2008 na usługę prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, obrusów, narzut, koców, firan, zasłon, kołder i poduszek dla Domów Studenta - 3095  
Obrady Senatu 20.11.02r. - 3092  
Obrady Senatu w dniu 21 czerwca 2006 roku - 3091  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-103/2008 na: Zakup i dostawa dwóch nowych busów do przewozu osób niepełnosprawnych - 3090  
2008-06-19 - POSTANOWIENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla doktorantów - 3080  
Przetarg nieograniczony nr MCZ/2637/5/2008 na Zakup i dostawa książek anglojęzycznych do zajęć dydaktycznych - 3078  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF/37/34/06 na: Dostawę reaktora syntez chemicznych w warunkach aktywacji mikrofalowej - 3076  
Zawarcie umowy - Sprawa Nr ZP/13/24/2007 zakup sprzętu komputerowego W. Geologii - 3076  
Informacja o unieważnieniu postępowania nr ZP/13/42/2007 na: "dostawę zestawu presjometrycznego Menarda z oprogramowaniem dla Wydziału Geologii UW" - 3076  
Dot. posępowania nr DZP-371-49/2007 na: "wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Karowej 18 w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną&#8221; - 3074  
Dot. Wyniku przetargu nieograniczonego Nr ICM-371-29/2007 - dostawa modułu dyskowego do systemu komputerowego dużej mocy - 3072  
2007-04-16 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 4 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Centralnych Egzaminów Wstępnych na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2007/2 - 3068  
Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2008 r. - dot. wyłaniania kandydatów na dyrektorów instytutów - 3065  
2007-03-13 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 w sprawie wygaśnięcia mandatu prodziekana do spraw studenckich na Wydziale Psychologii - 3064  
Dot. postepowania na Usługa druku i oprawy miesięcznika DELTA.. - 3056  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane BZP nr 215 poz. 43160 - 3054  
OGŁOSZENIE BIURA REKTORATU NR 2 z dnia 2009-01-21 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 3053  
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 230 z dnia 04.09.2006 poz. 45936 dot. przetargu Nr BZP nr 104/2006, poz. 22120 modernizacja stolarki okiennej PCV i drzwiowej zewnętrznej w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101. N - 3052  
Ogłoszenie o postępowaniu BZP nr 113/2006, poz. 23920 - 3051  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr: 900308-371-03/2007 na zakup i dostawę środków chemicznych, materiałów higienicznych i gospodarczych dla następujących jednostek organizacyjnych UW - 3051  
Przetarg nieograniczony nr 240/5/2008 na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych - 3051  
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w MIMUW. (Termin zgłoszeń upływa dnia 11 kwietnia 2008 roku.) - 3050  
Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19.09.2008 - dot. zgłoszenia kandydatury na prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej - 3050  
2007-11-05 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 10 w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2007/2008 - 3046  
Dot. Dostawa komputerów, laptopów, monitorów, drukarek, serwerów internetowych i projektorów multimedialnych - WDiNP - ogloszenie BZP Pozycja 180990 - 3042  
2006-04-03 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 o zmianach w Zarządzeniu nr 32 Rektora UW z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie korzystania z pomieszczeń i powierzchni UW - 3040  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-105/2008 na: Dostawę i montaż systemu do głosowania z projekcją i nagłosnieniem do Audytorium Maximum - 3037  
Dot. postepowania nr: DZP-371-71/2007 na: "Usługi sprzątania Obiektu CSiR (Hala Sportowa i Basen) przy ul. Banacha 2A - 3036  
Ogłoszenie Nr 206030-2007 - Dotyczy: DZP-371-71/2007 - Usługa sprzątania Obiektu CSiR (Hala Sportowa i Basen) - 3033  
OGłOSZENIE BIURA REKTORATU NR 4 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 3033  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - dot. przetargu nieograniczonego nr MCAZ/371/05/2006 - 3032  
Obrady Senatu 19.03.03r. - 3028  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - dot. przetargu na: Bieżącą obsługę techniczną budynków WPIA - 3027  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-96/2008 na: Wykonanie kanalizacji ogólnospławnej i linii kablowych dla zasilania pomp dla kanalizacji ogólnospławnej na terenie centralnym UW - 3025  
2006-12-15 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 5 o sprostowaniu błędu w Załączniku do Uchwały nr 88 Senatu UW z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie przekształcenia jednolitych studiów magisterskich w studia pierwszego i drugiego stopnia - 3022  
Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-61/2007 na: Usługi sprzątania Obiektu CSiR (Hala Sportowa i Basen) przy ul. Banacha 2A w Warszawie. - 3020  
Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego poszukuje pracownika do sekretariatu w wymiarze pełnego etatu. (Zgłoszenia do dnia 30.04.2008r.) - 3020  
2007-11-12 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 13 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji - 3019  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - dot. przetargu nieograniczonego nr MCAZ/371/07/2006 - 3018  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-109/2008 na &#8222;Dostawę kompleksowego wyposażenia w urządzenia audiowizualne do Sal A, B, C, D w budynku Audytorium Maximum - 3018  
Obrady Senatu 18.09.02r. - 3017  
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi - Konkurs: adiunkci - 3014  
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Italianistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. (Termin składania dokumentów 4 kwietnia 2008 r.) - 3013  
2007-06-20 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 5 w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2007/2008 - 3013  
Dot. przetargu nieograniczonego nr ICM-371-29/2007 na dostawę modułu do systemu komputerowego dużej mocy - 3010  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-112/2008 na: Dostawę kompleksowego wyposażenia w urządzenia do tłumaczenia symultanicznego i nagłośnienia wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem obsługi w budynku Audytorium Maximum - 3009  
2008-01-11 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 z dnia 2008-01-11 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2006 r. - 3008  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-94/2008 na usługę prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, obrusów, narzut, koców, firan, zasłon, kołder i poduszek dla Domów Studenta oraz obiektów świadczących usługi hotelarskie UW - 3002  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr 166815 - 2007 - Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w okresie 4 lat - 2997  
Dot. postępowania nr DZP-371-62/2007 na Wykonanie nowej serwerowni Działu Sieci Komputerowych w pomieszczeniu nr 3 w piwnicy budynku d/Centrum Informatycznego - 2997  
2007-10-09 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 9 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2007/2008 - 2997  
Dot. postępowania UOTT371/01/2008 oraz UOTT371/02/2008 - 2996  
Dot. zamówienia publicznego DZP 371-86/2007 na "wywóz nieczystości stałych z poszczególnych obiektów UW&#8221; - 2995  
2008-05-26 - POSTANOWIENIE NR 3 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Centralnych Egzaminów Wstępnych na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2008/2 - 2993  
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi: Konkurs na stanowisko profesora UW - Wydział Biologii - zgłoszenia do 5.05.2008 - 2992  
2008-12-16 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 12 w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzanie Służbami Podatkowymi - 2991  
Instytut Geofizyki, Wydziału Fizyki UW zatrudni pracownika administracyjnego do prowadzenia sekretariatu. Termin składania dokumentów do 31.03.2008 - 2989  
OGłOSZENIE BIURA REKTORATU NR 1 z dnia 2008-09-22 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 2989  
Przetarg nieograniczony nr WDNP-Z-1/2009 na: Wykonanie usług architektoniczno-projektowych dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW - 2988  
Ogłoszenie 214644-2007 - Dot. Dostawy: a. Aparatu do równoczesnej analizy termicznej TGA-DTA oraz TGA-DSC b. Reometru rotacyjnego dla Wydziału Geologii UW - 2986  
Obrady Senatu 19.02.03r. - 2984  
Obrady Senatu UW w dniu 20.02.2008 r. - 2984  
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi: Konkurs otwarty na stanowisko docenta - zgłoszenia do 28 maja 2008r. - 2984  
Dot. postepowania nr ICM-371-32/2007 na dostawę zestawu kasetowych serwerów komputerowych - 2982  
Dot. potepowania nr DZP-371-51/2007 na: wykonanie remontu balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Hożej 74 - 2981  
Dot. przetargu nr OZU/2006/10/02-564153 - 2980  
2007-10-09 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 11 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych w Centrum Nauk Sądowych - 2979  
Konkurs na stanowisko kierownika Zielnika Wydziału Biologii (Termin składania dokumentów do 15 kwietnia 2008r.) - 2976  
Serwis Internetowy Uczelnianej Komisji Wyborczej - 2976  
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi: Konkurs ISNS na stanowisko profesora nadzwyczajnego - zgłoszenia do 28 maja 2008r. - 2974  
Dot. DZP 371-92/2007 na realizację prenumeraty czasopism dla potrzeb administracji centralnej UW - 2971  
Prcownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych - Termin składania dokumentów upływa z dniem 17 kwietnia 2008 r. - 2971  
Dot. postepowania nr DZP 371-85/2007, na wymianę pokrycia dachu w segmencie B w Domu Pracownika Naukowego UW - 2964  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-52/07 - dostawa trzech przełączników sieci komputerowej - 2963  
Pracownik administracyjny na 1/2 etatu. - 2963  
Obrady Senatu 17.12.03r. - 2959  
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 21-00-00/1/07 na dostawę komputerów, laptopów, monitorów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów internetowych i projektorów multimedialnych dla WDiNP - 2959  
Obrady Senatu UW w dniu 23.01.2008 r. - 2959  
Zasady przyznawania i korzystania z miejsc dla osób niepełnosprawnych w Domach studenta UW - 2953  
Dot. postępowania Nr :900308-371-03/2007 na zakup i dostawę środków chemicznych, materiałów higienicznych i gospodarczych - 2948  
Dot. postępowania nr WF-37-52/07 na: dostawę trzech przełączników sieci komputerowej - 2940  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 364 z dnia 2008-04-16 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012 - 2940  
2008-07-17 - POSTANOWIENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2008/2009 - 2938  
Dotyczy zapytania o cenę na: dostawę mebli - Nr postępowania: WF-37-06/09 - 2937  
Dot. postępowania ne Wykonanie remontu i wyposażenie wymienionych w dokumentacji pomieszczeń Środowiskowego Laboratorium Badań Geomateriałów w gmachu Wydziału Geologii UW - 2935  
Przetag nieograniczony nr DZP-371-111/2008 na Dostawa kompleksowego wyposażenia w urządzenia audiowizualne do Sali im. Adama Mickiewicza w budynku Audytorium Maximum - 2929  
Dot. posępowania DZP-371-34/2007 na: Przebudowa Domu Studenckiego UW - DS. 4 zlokalizowanego przy ul. Zamenhofa 10 A w Warszawie - 2927  
Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie posiedzenia Kolegium Elektorów w dniu 15.10.2008 w celu przeprowadzenia wyboru uzupełniającego prorektora Uniwersytetu Warszawskiego - 2921  
Dot. postępowania nr 240/61/ 2007 na Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego - 2917  
2005-11-28 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 4 w sprawie o zmianach w Zarządzeniu nr 19 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2005 r. - 2916  
Dot. postepowania nr DZP 371-93/2007, na usługę prania bielizny pościelowej, narzut, koców, firan, zasłon, kołder, poduszek, ręczników, ścierek oraz obrusów dla domów studenta i jednostek świadczących usługi hotelarskie UW - 2915  
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi: Konkurs 2 otwarty na stanowisko docenta w Katedrze Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - Termin zgłoszeń upływa dnia 28 maja 2008r. - 2913  
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi: Konkurs 3 na stanowisko docenta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej - zgłoszenia do 28 maja 2008r. - 2912  
2004-12-22 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 7 w sprawie powołania członków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego - 2911  
Wybór najkorzystniejszej oferty - dot. przetargu nieograniczonego nr ZP/13/24/2006 - 2908  
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie kulturoznawstwo, ze specjalnością w dziedzinie problematyki bałkańskiej i słowiańskiej - Termin składania dokumentów upływa z dniem 17 kwietnia 2008 r. - 2907  
Przetarg nieograniczony nr zp-190-02-2008 na Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW - 2904  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-71/2009 - Świadczenie usług inwestora zastępczego przy realizacji obiektów objętych Projektem pn. "Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (CENT III)". - 2903  
2007-11-12 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 12 w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla doktorantów - 2902  
Dot. postepowania nr DZP-371-52/2007 na: "Remont i przebudowę pomieszczeń w budynku Wydziału Geologii - 2901  
Dot. postepowania DZP-371-59/2007 na Dostawa,instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 2900  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-49/07 na: usługę porządkowe w obiektach Wydziału Fizyki UW - 2900  
Dot. przetargu nieograniczonego nr DZP 371-94/2007, na "wywóz nieczystości stałych z poszczególnych posesji UW" - 2900  
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi: Konkurs na stanowisko DOCENTA w Zakładzie Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii Wydziału Biologii UW - Termin zgłoszeń upływa dnia 18 kwietnia 2008 roku - 2897  
2005-01-26 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 w sprawie ogłoszenia uśrednionego kosztu zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2005/2006 - 2897  
Dot. postępowania nr WPiA/371/10/2007 na Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego oraz modernizacja oświetlenia w salach wykładowych w budynku WPiA - 2892  
Konkursy na stanowiska pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych - 2887  
Praca w służbach technicznych UW - 2886  
Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr OZU/2006/12/22-95-8009 - 2884  
OGłOSZENIE BIURA REKTORATU NR 3 z dnia 2009-03-18 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 2880  
Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury Romantyzmu - zgłoszenia do 22-01-2010 - 2880  
Obrady Senatu 15.10.03r. - 2878  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Przetarg nieograniczony Nr WF-37-55/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 2877  
Obwieszczenie Nr 4 Rektora UW z 21.08.2007 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 15 Rektora UW z 10.05.2006 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW - 2877  
Praca (BUW) dla Administratora - programisty systemów Windows, Linux - 2873  
2004-12-30 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 5 z dnia 2004-12-30 o zmianach w Zarządzeniu nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 września 2004 r. - 2873  
Obrady Senatu 19.11.03r. - 2871  
2004-09-22 - STANOWISKO SENATU UNIWERSYETU WARSZAWSKIEGO NR 234 w sprawie wyrażenia zgody i opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 2870  
Dotyczy: pomyłki w nazwie kategorii tematycznej - 2868  
Informacja o unieważnieniu postępowania ZP/13/48/2007 na: dostawę zestawu presjometrycznego Menarda z oprogramowaniem dla Wydziału Geologii - 2867  
Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" na stanowisko profesora zwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych - 2867  
Z wolnej ręki - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr WF-37-30/08 na obsługę hotelową i gastronomiczną konferencji "3rd. Warsaw School of Statistical Physisc" - 2867  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-59/07 na sukcesywne dostawy helu ciekłego - 2864  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-47/07 na: dostawę sprzętu komputerowego - 2860  
Dot. Cz.V przetargu nieograniczonego Nr 000/005/2007 na dostawę automatycznego modułu do syntezy radiochemicznej [F-18]fluoro-deoksy-glukozy oraz komory gorącej dla ŚLCJ UW - 2859  
Uniwersytet Warszawski poszukuje ślusarza-spawacza, hydraulika - 2853  
Dot. postepowania nr WF-37-35/07 na: dostawę spektrometru germanowego - 2851  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 164 z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 364 z 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego - 2851  
Decyzje Rektora UW kadencji 2002-2005 - 2844  
2006-01-26 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 2 z dnia 2006-01-26 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały nr 327 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2005 - 2840  
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy helu ciekłego nr postępowania WF-37-50/07 - 2839  
Dot. Cz.VI przetargu nieograniczonego Nr 000/005/2007 na dostawę automatycznego modułu do syntezy radiochemicznej [F-18]fluoro-deoksy-glukozy oraz komory gorącej dla ŚLCJ UW - 2838  
Dot. postępowania nr WF-37-53/07 &#8211; część 24 na dostawę sprzętu komputerowego - 2838  
Dot. przetargu nieograniczonego nr: DZP-371-73/2007 na: "Wymianę instalacji centralnego ogrzewania w części A budynku Wydziału Geologii przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie" - 2835  
Dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę Nr ZP/13/59/2007 na dostawę 100 ton węgla kamiennego I kl. dla potrzeb Świętokrzyskiej Stacji Naukowej UW - 2834  
Przetarg nieograniczony Nr: 000/006/2007 na: Dostawę aparatury do kontroli jakości radiofarmaceutyków dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów na Uniwersytecie Warszawskim - projekt nr 4/7/2/2007/1834/3195 w ramach zadania Ministerstwa Zdrowia - 2833  
Dot. postępowani nr WF-37-51/07 na sukcesywne dostawy helu ciekłego - 2832  
Regulamin przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa - 2826  
Przetarg nieograniczony Nr 21-00-00/9/07 - Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 2824  
2008-08-28 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 8 w sprawie zmiany nazwy Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich - 2823  
Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy - zgłoszenia do 2010-01-25 - 2819  
Obrady Senatu UW w dniu 19.03.2008 r. - 2818  
Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr 310/41/2006 - 2812  
Dot. postepowania nr DZP-371-64/2007 na: "wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń w budynku Wydziału Geologii" - 2812  
Dot. postępowania Nr ZP/13/59/2007 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW. - 2812  
Dot. postępowania nr WF-37-18/08 na dostawę kamery CCD ze wzmacniaczem - 2807  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-82/2007 na: "dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW - 2799  
Uniewaznienie Pretargu nieogreaniczonego Nr ZP/13/40/2007 na: na dostawę geofizycznej aparatury do sejsmiki inżynierskiej wraz z osprzętem i programami komputerowymi do akwizycji i przetwarzania danych dla Wydziału Geologii UW - 2798  
Dot. przetargu nieograniczonego 21-00-00/8/2007 na dostawę komputerów, laptopów, monitorów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i projektorów multimedialnych dla WDiNP - 2794  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 39 z dnia 2007-11-05 w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim - 2794  
Dot. postępowania nr ZP/13/59/2007 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW - 2792  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-76/2006 na: "remont pokrycia papowego dachu oraz wymiana posadzki z płytek PCV w ciągach komunikacyjnych w budynku dydaktycznym przy ul. Szturmowej 4 - 2791  
Dot. Przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-1/2008 na: "Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW" - 21 części - 2790  
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-47/2007 na: "Konserwację systemów i instalacji, w które wyposażony jest obiekt Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UW przy ul. Banacha w Warszawie" - 2788  
Dot. postępowania nr DZP-371-28/2007 na: "Roboty budowlane w obiekcie UW Sokrates przy ul. Smyczkowej 9; remont pomieszczeń dawnego węzła cieplnego z przeznaczeniem na biura; wymiana izolacji termicznej poddasza segm. F i G". - 2786  
2008-07-22 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 2 o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 9 z dnia 23 marca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne - 2786  
Sprostowanie nr 1 dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-38/09 na: "Dostawę oscylatora femtosekundowego szafirowo-tytanowego z pompą pracy ciągłej dużej mocy" - 2785  
2007-08-21 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 4 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 15 Rektora UW z dnia 2006.06.10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy mat - 2783  
Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki - zgłoszenia do 22-01-2010 - 2781  
Dot. postepowanie nr ZP/13/21/2006 na dostawę regałów przesuwnych. - 2780  
Dot. postępowania nr DZP-371-70/2007 na: "wymianę stolarki okiennej zespolonej na stolarkę PCV wraz z obróbkami, z zachowaniem rysunku i układu istniejących okien w budynku dydaktycznym przy Al. Niepodległości 22 w Warszawie" - 2773  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Komparatystyki w zakresie literatury porównawczej oraz związków literatury i sztuki - zgłoszenia przyjmuje się do dnia 2010-01-22 - 2772  
2010-09-14 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 10 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2010/2011 - 2768  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-51/06 na: dostawę monochromatora - 2762  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY dot. przetargu nr WF-37-46/06 na: remont i wyposażenie dwóch pomieszczeń należących do Zakładu Biofizyki - 2744  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-99/2006 - 2737  
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY - dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-80/2006 - 2734  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę chromatografu cieczowego - nr postępowania WF-37-43/08 - 2732  
Najkorzystniejsza oferta - Dot: dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii - sprawa ZP/13/25/2006 - 2727  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-53/06 na: dostawę dwóch rzutników multimedialnych - 2726  
Zakład Graficzny - 2725  
dot. Przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-38-110/2006 - 2724  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nr WF-37-50/06 - 2723  
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zatrudni asystenta laboratoryjnego - zgłoszenia do 15.01.2010 - 2721  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr DZP-372-71/2006 na: wykonanie remontu instalacji przeciwpożarowej w Domu Pracownika Naukowego UW przy ul. Smyczkowej 11 w Warszawie - 2714  
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - dot. przetargu nieograniczonego Nr WF-37-74/06 - 2713  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr WF-37-47/07 na: dostawę sprzętu komputerowego - 2713  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-57/07 na sukcesywne dostawy ciekłego azotu - 2711  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr ICM-371-01-371 - 2710  
Dot. postępowania nr DZP-371-65/2008, na "Konserwację systemów i instalacji, w które wyposażony jest obiekt Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UW - 2709  
Biuro Współpracy z Zagranicą UW zatrudni pracownika administracyjnego do Sekcji Współpracy Międzynarodowej - 2707  
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY - Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-67/2006 na dostawę sprzętu komputerowego - 2706  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - dotyczy postepowania nr OZU/2006/12/15-1401429 - 2704  
Uniewaznienie Orzetargu nieograniczonego Nr ZP/13/50/2007 - na: dostawę geofizycznej aparatury do sejsmiki inżynierskiej wraz z osprzętem i programami komputerowymi do akwizycji i przetwarzania danych dla Wydziału Geologii UW - 2702  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr ICM-371-19/2006 - 2701  
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki zatrudni 2 adiunktów ze specjalnością "fizyka doświadczalna" - zgłoszenia do 18-12-2009 - 2701  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 55 z dnia 2010-12-30 w sprawie utworzenia i zadań Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2008-2012 - 2701  
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr DZP-371-246-75/2006 na: likwidację przyczyny oraz skutków zawilgocenia ścian budynku DS 6 - 2699  
Praca w Sekcji Ekonomiczno-Finansowej na Wydziale Prawa i Administracji UW - zgłoszenia do 2010-01-05 - 2699  
Dot. Cz.III przetargu nieograniczonego Nr 000/005/2007 na dostawę automatycznego modułu do syntezy radiochemicznej [F-18]fluoro-deoksy-glukozy oraz komory gorącej dla ŚLCJ UW - 2695  
Informacja o unieważnieniu postępowania nr DZP-371-69/2007 na: "Remont i ocieplenie ściany szczytowej oficyny C budynku przy ul. Hożej 74" - 2694  
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zatrudni na zastępstwo bibliotekarza w Sekcji Zagranicznej w Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów - Zagłoszenia do 10.09.2008 - 2690  
2008-10-22 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 o sprostowaniu błędu w Zarządzeniu nr 24 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 września 2008 r. - 2687  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr MCZ/0278/01/2006 na: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz wynajem 40 laptopów - 2683  
Dot. postępowania nr WF-37-38/08 na dostawę kamery CCD - 2683  
Pprzetarg nieograniczony Nr DZP-371-88/2007 na: Wymianę poziomów instalacji wodnej w DPN-ie przy ul. Smyczkowej 11 w Warszawie - 2682  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-78/2006 - 2680  
Dotyczy: ZP/13/51/2007 dostawy specjalistycznej aparatury badawczej dla Międzywydziałowego Laboratorium Badań Właściwości i Mikrostruktur Geomateriałów Wydziału Geologii UW - część II. - 2680  
Dot. dostawy sprzetu kompouterowego dla W. Fizyki 0głoszenie Nr 132130 - 2007 - 2679  
Dot. Postępowania prowadzonego z wolnej ręki na: Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych dla WPiA UW - OLIMPIADA - 2678  
Dot. zamówienia publicznego DZP 371-81/2007 na dostawę biurowych artykułów piśmiennych dla jednostek organizacyjnych UW - 2675  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-371-89/2007 na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 2673  
Zawarcie umowy dotyczy zamówienia z wolnej ręki - numer OZU/2007/04/26-100261 - 2671  
Ogłoszenie o zawarciu umowy DZP-93/2006 na: dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Socjologii UW - 2668  
Dot. Nr sprawy: 240/7/2007 - Wybór Sekretarza Projektu realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim - 2667  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ICM-371-16/2007 na dostawę sprzętu sieciowego - 2661  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-53/2007 na: dostawę sprzętu komputerowego - Wydział Fizyki - 2660  
Dot. postępowania nr 900307/3/2007 na: przełożenie instelacji teletechnicznej na nowe tracy kablowe na 7 kondygnacjach DS nr 2 - 2657  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 65 z dnia 2009-03-18 w sprawie zmiany uchwały nr 365 Senatu UW z dnia 2008-4-16 w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w roku akademickim 2009/2010 - 2655  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/11/13-998852 - 2653  
Przetarg nieograniczony Nr ZP/13/59/2007 na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW - 2645  
Ogłoszenie o naborze partnera do projektu - Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego - 2641  
Dotyczy: ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DZP-371-83/2007 na odbiór, utylizację i transport odpadów - 2637  
Dot. postępowania nr WF-37-41/08 na dostawę mebli - 2636  
2009-03-09 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 2 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2008-01-11 - 2636  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr 9003/13/2006 - 2635  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nr WF-37-53/06 - 2634  
Dot. Postepowania nr 900307/10/2007 na: dostawę sprzetu chłodniczego dla Domów Studenta i Obiektów Świadczących Usługi Hotelowe UW - 2634  
Dot. Przetargu nieograniczonego Nr Nr-WMIM-371-1/07 na dostawę sprzętu komputerowego - 2633  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-84/2009 na usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, obrusów, narzut, koców, firan, zasłon, kołder i poduszek dla Domów Studenta oraz obiektów świadczących usługi hotelarskie Hera i Sokrates - 2633  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-371-79/2007 na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 2630  
Dot. DZP 371-76/2007, na montaż wraz z dostawą klimatyzatorów w węzłach sieci domów studenckich UW - 2630  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 6 z dnia 2010-01-22 w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszaws - 2630  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW - przetarg nieograniczony nr ZP/13/25/2006 - 2628  
Unieważnienie przetargu nieograniczonego Nr DZP- 371-323-81/2007 - 2628  
Uniwersytet Warszawski poszukuje ślusarza-spawacza, hydraulika. - 2628  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa ZP/13/21/2006 na dostawę regałów przesuwnych typu Compactus Archive z przeznaczeniem do magazynowania zbiorów paleontologicznych dla potrzeb Instytutu Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego - 2627  
Dot. postępowania nr Nr DZP-371-6/2007 na: wymianę posadzki z płytek PCV - 2627  
Dot. postępowania nr DZP-371-99/2008, na "Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW - 2624  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-65/2009 na: Wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie UW HERA, ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa - 2624  
Dotyczy: postępowanie nr 900307/4/2007 na Wymianę okien w kuchniach i na klatkach schodowych w DS 1 i DS Nr 2 - 2623  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-96/2007 np: na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 2621  
Ogłoszenie o zawarciu umowy dot. ZP/13/31/2006 - 2618  
Dot. postepowania nr DZP-371-56/2007 na dostawę papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW - 2617  
Dot. postępowania nr DZP-371-46/2007 na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych - 2614  
Dotyczy ZP/13/52/2007 - dostawy modułu nadawczo-odbiorczego do przetworników piezoceramicznych w zakresie 0-20kHz dla Wydziału Geologii - 2614  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-57/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 2613  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-100/2006 na dostawę notebooków dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 2612  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-80/2006 - 2611  
Uniwersytet Warszawski zatrudni osobę na stanowisku: koordynator, pełnomocnik ds. inwestycji. - zgłoszenia do 23-12-2009 - 2610  
Negocjacje bez ogłoszenia DZP-371-63/2007 - Najkorzystniejsza oferta i ocena - cz.I i cz.II - 2609  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr ICM-371-25/2007 na świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych - 2609  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr 240/3/2007 na: "Wybór księgowego Projektu Realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim - 2608  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-39/2007 na: modernizację wejścia głównego w Domu Studenta Nr 1 w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 97/99. - 2608  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Dotyczy: zapytania o cenę nr WF-37-56/06 na: dostawę mebli - 2604  
Dot. postępowania nr WF-37-44/07 na dostawę spektrometru germanowego - 2599  
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki zatrudni adiunkta ze specjalnościa "fizyka doświadczalna - badanie struktury materii skondensowanej" - zgłoszenia do 18-12-2009 - 2599  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach woj. świętokrzyskie. - 2599  
Dot. potępowania nr OZU/2006/12/14-2516713 na: wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu - 2598  
ICM-371-32/2007 dostawa zestawu kasetowych serwerów komputerowych - 2594  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-97/2007 na dostawę samochodu terenowego - 2594  
OGłOSZENIE BIURA REKTORATU NR 5 z dnia 2009-06-17 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - dot. Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej - 2594  
Dot. ICM-371-27/2007 - na dostawe sprzetu komputerowego - 2592  
Przetarg nieobgraniczony nr DZP-371-85/2009 na zakup miksera cyfrowego audio - 2590  
Uniewaznienie postępowania nr DZP-371-43/2007 na: wykonanie wymiany instalacji c.o. w siedmiu boksach szklarni badawczej Ogrodu Botanicznego UW. - 2589  
Dotyczy: postępowania nr WB-37/7/06 na sukcesywna dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Biologii, ul. Miecznikowa 1. - 2586  
2009-02-18 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały nr 11 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - 2585  
Konturs na stanowisko adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury Romantyzmu w zakresie historii literatury polskiej i doktryn literackich epoki romantyzmu zgłoszenia do 2010-01-22 - 2585  
2005-11-28 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 5 o zmianach w Zarządzeniu nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2005-10-19 w sprawie powołania zespołów rektorskich - 2584  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przetagu nr WF-37-50/06 - dostawa sprzętu komputerowego - 2582  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-51/2007 na: Sukcesywne dostawy ciekłego helu - Wydział Fizyki - 2581  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot.: przetargu nieograniczonego Nr 310000/42/2007 na dostawę drukarek, skanerów, kserokopiarki i sprzętu komputerowego dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego - 2579  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-40/09 na: dostawę i instalację źródła przestrajalnych impulsów femtosekundowych złożonych z: 1. Lasera pompującego ze zmienną częstością repetycji 2. Przestrajalnego generatora optycznego typu NOPA - 2578  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr DZP/371/72/2006 Dostawa sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, znajdujących się na terenie Warszawy - 2577  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-88/2009 na: Dostawę artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2010 r. - 2577  
Dot. postępowania nr WF-37-02/09 na dostawę sprzętu komputerowego pozostałe częsci - 2575  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WF-37-40/06 - 2572  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr 240/6/2007 na dostawę sprzętu komputerowego i drukarek dla Wydziału Nauk Ekonomicznych - 2572  
przetarg nieograniczony Nr ZP/13/36/2008 na: Remont sali wykładowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego nr 3010/12 - 2572  
Przetarg nieograniczony na usługę prania dla domów studenta i jednostek świadczących usługi hotelarskie - 2570  
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu komputerowego - Nr postępowania: WF-37-70/06 - 2569  
Terminy posiedzeń Senatu UW w roku akademickim 2008/2009 - 2569  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-47/2007 - 2568  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 56 z dnai 2010-12-30 w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2008-2012 - 2566  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr MCZ/2637/1/2007 na: "Zakup i dostawę książek do zajęć dydaktycznych dla 51 słuchaczy studiów podyplomowych EMBA" - 2561  
Uniwersytet Warszawski zatrudni osobę na stanowisko kierownika Działu Telekomunikacji - zgłoszenia do 23-12-2009 - 2561  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-59-2006 - 2558  
Dot. postępowania nr DZP-371-13/2008 na Obsługę i rozliczanie transakcji bezgotówkowych opłacanych kartami płatniczymi w jednostkach organizacyjnych UW - 2558  
ZP/13/49/2007 - Dot: dostawy zestawu edometrycznego UPC do badań gruntów nienasyconych dla Wydziału Geologii - 2557  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki nr DZP-371/15/2007 na zakup bonów towarowych - 2549  
Dot. postępowania nr WF-37-8/07 na: oprogramowanie "Mathematica" firmy Wolfram Research Inc. - 2549  
Dotyczy:przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-67/2007 na: "Zakup i dostarczenie do jednostek UW bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów UW" - 2548  
Terminy posiedzeń Senatu UW w roku akademickim 2009/2010 - 2546  
Przetarg nieograniczony nr 21-00-00/2/2005 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW - 2543  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr OZU/2007/02/27-1047884 - Obsługa hotelowa i gastronomiczna (restauracyjna) konferencji - 2543  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nr postępowania: WF-37-35/06 - dostawa sprzętu komputerowego - 2542  
Ogłoszenie o zawarciu umowy dot. przetargu nieograniczonego nr MCZ/0278/01/2006 na: na dostawę sprzętu komputerowego oraz wynajem 40 laptopów - 2539  
Dot. postępowania nr DZP-371-87/2007 na dostawę artykułów papierniczych dla Zakładu Graficznego - 2538  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Nr postępowania: WF-37-46/06 - 2536  
Dot. postepowania nr DZP 371-2/2008 na modernizację studni oligoceńskiej przy ul. Żwirki i Wigury 93 - 2536  
Dot. Nr-WMIM-371-7/08 na dostawę drukarek i skanera dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW - 2536  
Dot. postepowania nr WF-37-22/07 na: Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych w budynkach Wydziału Fizyki UW - 2532  
Dot. zamówienia "z wolnej ręki" - Nr ogłoszenia: 37446-2008 - detektory krzemowe dwustronnie segmentowane (DSSD) - 2531  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-92/2009 Dostawa urządzeń dla instalacji sygnalizacji pożaru (SAP) w następujących budynkach: Dom Studenta nr 3, ul. Kickiego 9 w Warszawie, Dom Studenta nr 3, ul. Kickiego 12 w Warszawie, Dom Studenta nr 5, ul. Smyczkowa - 2529  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-72/2007 na: "Wykonanie wymiany instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w całym budynku Domu Studenta Nr 3 UW przy ul. Kickiego 12 oraz na parterze w budynku Domu Studenta Nr 3 UW przy ul. Kickiego 9" - 2527  
Uniwersytet Warszawski Dom Studenta Nr 1 poszukuje osoby na stanowisko: ADMINISTRATOR SIECI I SYSTEMÓW - 2526  
Dot. postępowania nr WPiA/371/7/2007 na: dostawę i montaż mebli biurowych dla Wydziału Prawa i Administracji - 2525  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-14/2007 na wymianę pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji p.poż - 2522  
Dot. postepowania DZP-371-23/2007 część 4 na: Konserwację systemów i instalacji, w które wyposażony jest obiekt Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UW - 2522  
Dot. postępowania nr2/51/2007 na prenumeratę naukowych czasopism zagranicznych i innych nośników informacji naukowej dla bibliotek UW - 2521  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. przetargu nieograniczonego nr ICM-371-11/2006 na: obsługę serwisową i konserwacyjną urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w pomieszczeniach ICM UW - 2520  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP- 371-94/2006 - 2519  
Zawarcie umowy dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-74/2006 na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Wydziałów UW - 2518  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot. Przetargu nieograniczonego Nr WF-37-46/07 - 2516  
Dot. przetargu nieograniczonego nr 9003/1/2008 na: "Wykonanie opracowania dotyczącego kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych Uniwersytetu Warszawskiego - przeglądy pięcioletnie i roczne" - 2514  
Dot. postępowania nr WF-37-37/07 na: na dostawę luminometru - 2513  
Biuro Obsługi Badań UW poszukuje kandydatów do pracy administracyjnej w sekcji Programów Europejskich - Zgłoszenia do 14.08.2008 - 2513  
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu komputerowego Nr WF-37-2/07 - dotyczy części 12 - 2512  
Ogłoszenie o zawarciu umowy - przetargu nieograniczonego NR 900308-371/1/2007 na: opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) na wykonanie modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynkach Domu Studenta - 2512  
dot. przetargu nieograniczonego Nr WF-37-68/06 na trzy stanowiska okulistyczne z wyposażeniem specjalistycznym - 2511  
2009-04-16 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 o sprostowaniu błędu w załączniku do uchwały nr 48 Senatu UW z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 376 Senatu UW z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zasad rekrutacji ... - 2511  
Przetarg nieograniczony nr UOTT-5/530000/2009 na: Dostawa sprzętu komputerowego - 2511  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-8/2007 na na: adaptację części pomieszczeń na IV piętrze w budynku UW - 2509  
2009-05-11 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 5 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 12 Rektora UW z dnia 2008-05-07 w spr. szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania ankiet oraz opracowania i udostępniania ich wynikó - 2509  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr 930100 /9/ 2006 na Dostawę Klastra serwerów klasy x86 dla Działu Aplikacji Komputerowych Uniwersytetu Warszawskiego - 2508  
Protokół głosowania nr 7 dotyczący wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 z grupy innych nauczycieli akademickich - 2506  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-95/2007 na: Wymiana stolarki okiennej zespolonej na stolarkę PC wraz z obróbkami, z zachowaniem rysunku i układu istniejących okien - 2505  
Dot. przetargu nieograniczonego nr ICM-371-01/2007 - 2504  
Dot. przetargu nr WF/37/41/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 2503  
dotyczy postepowania Nr DZP-371-91-2006 - 2503  
Dot. przetargu nieograniczonego nr DZP-371-68/2007 na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 2502  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-87/2009 na dostawę sprzętu komputerowego dla UW - 2502  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY OZU/2007/03/28-1707227 - Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-19/2007 na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 2500  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr MCAZ/371/05/2006 na: Obsługę konferencji pt."Pedagogika społeczna wobec zjawiska migracji i uchodźców" - 2499  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-371-85/2006 - 2498  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-26/2007 na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 2498  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371/94/2007 - Wywóz nieczystości stałych z poszczególnych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego - 2498  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-16/2006 na: "Dostawę mini - spektrometru EPR" - 2497  
Dot. postępowania nr DZP-371-45/2007 na: Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii - 2497  
Ogłoszenie o zawarciu umowy - dot.nr OZU/2007/01/23-532087 na: dostawę zestawu manipulatorów z oprogramowaniem - 2496  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-70/2009 na: Wykonanie windy w duszy klatki schodowej w budynku UW przy Krakowskim Przedmieściu 3 - 2496  
Dot. Zapytania o cenę - Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - Ogłoszenie Nr 130864-2007 - 2492  
Dot. postepowania nr nr 900307/5/2007 na Przełożenie instalacji teletechnicznej z pomieszczeń remontowanych sanitariatów - 2491  
Przetarg nieograniczony nr UOTT 6/530000/2009 na: Dostawa komputera przenośnego dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW - 2491  
Dot. postępowania nr ZP/13/24/2007 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii - 2487  
Dot. przetargu nieograniczonego nr WF/37/44/06 na: wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczenia serwera wraz z instalacją odprowadzenia skroplin i przeróbką wentylacji w Gmachu Wydziału Geologii - 2486  
Dot. postepowania nr ICM-371-24/2006 na: dostawę sprzętu wideokonferencyjnego na potrzeby ICM UW - 2486  
Praca w Sekcji Ekonomiczno-Finansowej na Wydziale Prawa i Administracji UW - zgloszenia do 05-01-2010 - 2486  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczaca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr DZP-371-71/2006 na remont instalacji przeciwpożarowej w Domu Pracownika Naukowego UW przy ul. Smyczkowej 11 w - 2485  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-2/08 na: dostawę sprzętu komputerowego - 2485  
Dot. postępowania nr WPiA/371/12/2006 na: na świadczenie usług ochrony osób i mienia - 2484  
Dot. przetargu nieograniczonego nr UOTT-371/02/2007 na: Dostawę sprzętu komputerowego - 2483  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 21-00-00/5/2007 na dostawę kserokopiarki dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 2481  
Dot. postepowania nr DZP-371-96/2007 np: na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW część 3, 4 i 6 - 2481  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-80/2009 na Dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2010 r. - 2481  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr 240/2/2007 na: "Wybór sekretarza Projektu Realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim - 2480  
Najkorzystniejsza oferta - dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-111/2006 - 2479  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-92/2007 na realizację prenumeraty czasopism dla potrzeb administracji centralnej UW na rok 2008 - 2478  
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Dot. zamówienia publicznego DZP-371-98/2006 na: dostawy papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW - 2477  
Dotyczy: modernizacji i rozbudowy przestrzeni laboratoryjnej i związanego z tym zaplecza technicznego Pracowni Detektorów w budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 7 - Nr WF-37-38/06 - 2476  
Dot. zamówienia z wolnej ręki na Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego - 2476  
Przetarg nieograniczony nr WB 37/ 13 /05 na zakup: INKUBATORA Z KONTROLĄ STĘŻENIA CO2 i O2 - 2475  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-107/2006 - 2475  
Dot. postępowania nr DZP-371-61/2007 na: "Usługi sprzątania Obiektu CSiR - 2475  
Dotyczy: postępowania nr BG-371-39/2007 na badanie okresowe i przegląd instalacji elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego - 2475  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - dotyczy postepowania nr WF-37-71/06 na: dostawę mebli - 2474  
Protokół głosowania nr 4 dotyczący wyboru czlonków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - 2474  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nr postępowania: 310/41/2006 - zakup i montaż systemu zabezpieczeń antywłamaniowych i monitoringu w budynku Instytutu Archeologii UW - 2473  
Dot. postępowania nr ICM-371-20/2006 na dostawę osprzętu sieciowego - 2473  
Dot. postępowania nr WPiA/371/11/2007 na bieżącą obsługę techniczną budynków Wydziału Prawa i Administracji - 2473  
Dot. Przetargu nieograniczonego Nr ICM-371-24/2007 na dostawę sprzetu komputerowego , oprogramowania antywirusowego i sprzetu sieciowego - (oraz odrzuceniu ofert) - 2473  
Przetarg nieograniczony Nr ZP/13/28/2005 na "Wykonanie nowej sieci LAN w budynku Wydziału Geologii UW-etap III" - 2472  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. przetargu nieograniczonego nr WF-37-51/06 na: dostawę monochromatora (z przeznaczeniem do układu do pomiarów foto-elektrycznych) - 2472  
Dot. postępowania nr DZP-371-1/2007 na: Rewitalizację zabytkowego obszaru UW przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie - 2472  
Uniwersytet Warszawski zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych.- zgłoszenia do 28-12-2009 - 2472  
Informacja dotycząca WYNIKU POSTĘPOWANIA Nr DZP-371-65/2010 na: Dostawy piśmiennych artykułów papierniczych dla Uniwersytetu Warszawskiego - 2472  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Nr WF-37-7/07 - 2469  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr postępowania: WF-37-43/06 - 2468  
Przetarg nieograniczony Nr 21-00-00/3/2005 na: Dostawę kserokopiarek i faksów - 2466  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr GSE/370/002/2007 na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - OZU/2007/04/27-958565 - 2466  
Wydział stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej ISNS - zgłoszenia do 20.01.2010 - 2466  
Dot. postępowania nr WF-37-19/07 na: dostawa sprzętu komputerowego - 2465  
ICM, Uniwersytet Warszawski zatrudni informatyków do działu technicznego LAN - 2464  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA dot. nr postępowania: WF-37-70/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 2463  
Kandydaci na Prorektorów - Wyniki wyborów - 2463  
Przetarg nieograniczony nr 371-21/2005 na: remont dachu oraz zabezpieczenia konstrukcyjne części zabytkowej dachu budynku - 2462  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-60/2006 na: dostawę aparatu do pomiaru wielkości cząstek - 2462  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-5-07 na dostawę sprzętu komputerowego dla WMIM UW - 2462  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-31/2009 na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przewodowej - 2462  
Przetarg nieograniczony nr WPiA/371/14/2007 na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Wydziału Prawa i Administracji UW - 2461  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/12/2005 na: na dostawę sprzętu komputerowego - 2459  
Dot. przetargu nieograniczonego nr: DZP-371-66/2007 na wymianę okien w elewacji frontowej w budynku UW przy ul. Karowej 18 w Warszawie - 2459  
Wybór najkorzystniejszej oferty ZP-13-44/2007 - dostawy a) i b) - 2458  
OGłOSZENIE BIURA REKTORATU NR 6 z dnia 2009-10-07 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - dot. Wydziałów: Historycznego, Pedagogicznego, Polonistyki, Psychologii. - 2455  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. - 2454  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 237 z dnia 2010-05-19 w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012 - 2454  
Protokół głosowania nr 5 dotyczący wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 z grupy innych nauczycieli akademickich - 2453  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-19/05 na: na dostawy odczynników chemicznych - 2451  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr MCAZ/371/06/2006 na: Dostawę sprzętu komputerowego wraz z instalacją i oprogramowaniem - 2450  
Dot. postepowania nr DZP-371-90/2006 na: dostawę urządzeń multimedialnych dla jednostek organizacyjnych UW. - 2450  
Dot. postepowania nr 9003/16/2006 na: konserwacje, naprawę i serwis całodobowy systemu sygnalizacji pożaru POLON i systemu oddymiania - 2450  
Dotyczy zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia Nr DZP-371-45/2007 na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wdziale Biologii przy ul. Pawińskiego 5a w Warszawie - 2450  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-8/2009 na Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW - 2450  
Dot. postepowania Nr 000/03/2007 na modernizację układu chłodzenia cyklotronu w Środowiskowym laboratorium Ciężkich Jonów UW - 2449  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-6-2009 na Dostawy artykułów papierniczych dla Zakładu Graficznego UW - 2449  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-79/2009 na: Sprzątanie pomieszczeń w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego - 2449  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-92/2006 na: dostawę zestawu dyfraktometru monokrystalicznego - 2448  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-64/2008 na: zakup i dostawę książek dla Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW - 2448  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-89/2009 na: Adaptację poddasza w budynku Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 - 2448  
Dot. Przetargu nieograniczonego Nr WPIA/371/14/2007 na "Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Wydziału Prawa i Administracji UW" - 2447  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: przetargu nieograniczonego Nr DZP-82/2006 na dostawę sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej Wydziału Polonistyki - 2445  
Dot. postępowania nr DZP-371-59/2007 na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 2444  
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR - zgłoszenia do 20.01.2010 - 2442  
Dot. postępowania nr WF-37-30/07 na: Układ lasera terahercowego dalekiej podczerwieni - THz FIR Laser System - 2441  
Wynik zamówienia publicznego "z wolnej ręki" - ogłoszenie Nr 130368-2007 - usługa hotelarska, restauracyjna dla międzynarodowej konferencji EXOTIC NUCLEI and ATOMIC MASSES 2008 (ENAM08), Ryn - 2441  
Dot. postępowania nr ZP/13/16/2007 na: dostawę mikroskopu polaryzacyjnego do badań w świetle przechodzącym i odbitym dla Wydziału Geologii UW - 2440  
Dot. postępowania nrDZP-371-13/2007 na: opracowanie dokumentacji projektowej wykonania dźwiękowego systemu ostrzegawczego - 2439  
Dot. postępowania nr DZP-371-57/2007 na: "Przebudowę Domu Studenckiego UW - DS. 4" - 2439  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nr UOTT/371/05/2006 na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu "Staż dla Innowacji" - 2438  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu komputerowego - 2436  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-89/2008 na Konserwację instalacji elektrycznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW - 2436  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-47/2008 na: Wykonanie i uruchomienie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania przeciwpożarowego w budynku Domu Studenta nr 6 przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie - 2435  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr WPiA/371/2/2007, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - 2434  
Obiekt hotelowy UW "HERA" zatrudni osobę na stanowisku: pokojowa - od dnia 01.09.2008 - 2434  
Dot. postępowania nr WF-37-68/06 na: trzy stanowiska okulistyczne z wyposażeniem specjalistycznym - 2433  
Dot. postępowania nr DZP-371-90/2007 - "Zabezpieczenie kolumnady-balkonów w portyku od ul. Gagarina, budynku Uniwersytetu Warszawskiego "HERA" - 2431  
Dot. postepowania nr ICM-371-14/2007 na Dostawę sprzętu komputerowego - 2430  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-86/2006 - 2429  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ICM-371-18/2007 na dostawę sprzętu komputerowego. - 2429  
Dot. postępowania na Profilometr mechaniczny Dektak 6M - 2429  
OGŁOSZENIE BIURA REKTORATU NR 7 z dnia 16 grudnia 2009 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 2429  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr postępowania: WF-37-59/06 - Dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawę projektora multimedialnego - 2428  
Dot. Nr postępowania: WF-37-69/06 - opracowanie zakresu częstotliwości oraz konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych - 2428  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-2/07 na: dostawę sprzętu komputerowego - 2428  
Przetarg nieograniczony nr UOTT - 4/530000/2009 na: Dostawa komputera przenośnego dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW - 2428  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-63-2006 na: Budowę dźwigu osobowego w Pałacu Kazimierzowskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie - 2427  
Dot. postępowania nr WF-37-55/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 2426  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-1/07 na: dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego - 2426  
Dot. postępowania nr DZP-371-27/2007 na: wykonanie w dwóch częściach przeglądu technicznego pięcioletniego nieruchomości UW - 2425  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-88/2008 na: prenumerata czasopism dla potrzeb administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego w okresie do 31.12.2009 - 2424  
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. przetargu nieograniczonego Nr WF-37-42/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 2423  
Dot. postepowania nr 000/04/2007 na Obsługę budynku przy ul Pasteura 5A w Warszawie Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - 2422  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-110/2006 - 2421  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-35/2007 - 2419  
Dot. postepowania nr BG-372-36/2007 na: Wykonanie dwóch sztuk mebli do Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim - 2418  
Dot. postępowania nr ZP/13/18/2007A na Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego - 2418  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-83/2006 Rozbudowa modernizacja pracowni naukowych laboratoriów komputerowych Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w wieży półn - 2416  
Dot. postępowanie nr WMIM-371-4/07 na: dostawę i montaż mebli bibliotecznych dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW - 2416  
Dotyczy Części II postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr 000/005/2007 na dostawę automatycznego modułu do syntezy radiochemicznej [F-18]fluoro-deoksy-glukozy oraz komory gorącej dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - Cz - 2413  
Dot. postępowania nr 1/900321/2007 na: Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynku UW HERY - 2412  
Dot. przetargu nr WF-37-76/06 na: dostawę elementów układu do fotolitografii - 2411  
Dot. postępowania nr WF-37-43/07 na dostawę specjalistycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego - 2411  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr WPiA/371/4/2007, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - 2410  
Dot. postępowania ICM-371-04/2008 na Zakup licencji (kontynuacja) na oprogramowanie MedeA firmy Materials Design. - 2410  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-93/2006 na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Socjologii - 2408  
Dot. postepowania DZP-371-33/2007 na: Wykonanie dodatkowego kanału wywiewnego będącego uzupełnieniem wykonywanej aktualnie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach robót związanych z przebudową sanitariatów w domach studenta UW - DS. 1 i DS. 2 - 2408  
Dotyczy: Przetargu Nr DZP-371-54/2007 na budowę dźwigu osobowego w "duszy" klatki schodowej budynku Wydziału Polonistyki - 2407  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr 310000/43/2007 na dostawę tachimetrów elektronicznych dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego - 2406  
Dot. postępowania nr DZP-371-9/2008 na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 2406  
Dot. postępowania nr 240/6/2007 na dostawę sprzętu komputerowego - 2405  
Dotyczy:przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-48/2007- "Remont pomieszczenia laboratoryjnego Nr 248 w budynku Wydziału Chemii, przy ul. Pasteura 1, wg opracowanej dokumentacji" - 2405  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWYNR DZP-372-95/2006 - 2404  
Dot. ZP/13/46/2007 - dostawy aparatu do badania sorpcji fizycznej, mikroporowatości, chemisorpcji oraz sorpcji węglowodorów dla Wydziału Geologii UW - 2404  
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY dot. Nr DZP-100/2006 - 2403  
Zawarcie umowy - dotyczy przetargu nieograniczonego nr ICM-371-09/2007 na dostawę sprzętu sieciowego - 2402  
Ogłoszenie dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-38/07 na dostawę dwóch oscyloskopów - 2402  
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. - 2402  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę Nr ZP/13/38/2006 na dostawę 100 ton węgla kamiennego I kl. dla potrzeb Świętokrzyskiej Stacji Naukowej UW - 2401  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zapytanie o cenę: na usługę mycia okien w DS, DPN i obiektach hotelowych UW - 2401  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NR DZP-372-98/2006 - 2400  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY dot. Nr DZP-372-90/2006 - 2400  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-94/2010 na: Sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej, biletów promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów - 2400  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki - nr DZP-371/4/2007 - 2399  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nr postępowania: DZP-371-72/2006 na dostawę urządzeń multimedialnych dla jednostek organizacyjnych UW - 2398  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr 240/1/2007 - 2398  
Dot. postepowania nr 21-00-00/2/07 na: dostawę kserokopiarek - 2398  
Dot. postępowania nr DZP-371-17/2007 na: dostawę wstępnie zadrukowanych blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej - 2396  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr 000/002/2007 na dostawę aparatury do kontroli jakości radiofarmaceutyków dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - 2394  
Służby techniczne - UW poszukuje ślusarzy. - 2394  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-11/2008 na zadanie pn. Wybór obsługi inwestycyjnej realizowanego projektu POL/4/016 "System cyklotronu do produkcji radiofarmaceutyków stosowanych w tomografii pozytonowej, zainstalowany w Warszawie" - 2393  
Zakład Biologii Molekularnej Roślin IBER zatrudni na stanowisku asystenta - 2393  
Dot: zapytania o cenę nr ZP/13/06/2007 Dostawa środków czystości i odzieży ochronnej dla potrzeb Wydziału Geologii UW na 2007r i 2008r. - 2391  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr: ICM-371-08/2007 na dostawę sprzętu komputerowego - 2391  
Dot. postępowania ICM-371-16/2007 na Dostawa sprzętu sieciowego - 2391  
Wyniki wyborów elektorów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2010-2014 - 2391  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-105/2006 na: Dostawę zestawu Skaningowego Mikroskopu Optycznego Bliskiego Pola (NSOM) (ang. Near-Field Scanning Optical Microscopy) - 2390  
Dot. przetargu nieograniczonego nr DZP-371-91/2006 na: Badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy 2006 - 2389  
Dot. postepowania nr ICM-371-23/2007 na dostawę interfejsów SFP i konwerterów Gigabit Ethernet - 2388  
Dot: postępowania nr ZP/13/43/2007 na dostawy specjalistycznej aparatury badawczej dla Międzywydziałowego Laboratorium Badań Właściwości i Mikrostruktur Geomateriałów Wydziału Geologii UW - 2386  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nr: WF-37-75/06 - 2385  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/07/06-1853442 - Mikroskop polaryzacyjny do badań w świetle przechodzącym i odbitym + urządzenie do cyfrowej mikrofotografii dla Wydziału Geologii - 2384  
Protokół głosowania nr 8 dotyczący wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 z grupy niebędących nauczycielami akademickimi - 2384  
Przetarg nieograniczony Nr BZP/83/2005.04.28/Poz.18856 na: roboty budowlane - wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych - 2382  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-2/2007 na dostawę serwerów i sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 2382  
Protokół głosowania nr 6 dotyczący wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - 2382  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 219 z dnia 2010-04-21 w sprawie zmiany uchwały nr 95 z dnia 2009-05-20 w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopni - 2381  
Dot. przetargu nieograniczonego nr MCAZ/371/07/2006 na: Usługi tłumaczenia z języków obcych na język polski i odwrotnie. - 2378  
Dot. potępowania nr WF-37-77/06 - 2376  
Dot. postępowania nr WPA/371/1/2007 na: zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów oraz płyt CD, DVD i dyskietek - 2375  
Dot. postępowania nr WF-37-43/07 na dostawa specjalistycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego - 2375  
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie magazyniera bibliotecznego w Oddziale Przechowywania Zbiorów - 2375  
Dot. postępowania nr WPiA/371/8/2007 na: remont z elementami przebudowy pomieszczeń biurowych, użytkowanych przez Wydział Prawa i Administracji - 2374  
Dot:. Zamówienia z wolnej ręki - Numer ogłoszenia: 257786-2009 Świadczenie usług ochrony w budynkach Wydziału Prawa i Administracji - 2374  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 201 z dnia 2010-03-17 w sprawie wyborów uzupełniających członków Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012 - 2374  
Dot. postępowania nr WF-37-29/07 na: Ceilometr CHM 15k - 2373  
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY - dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP- 9003/16/2006 - 2372  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr MCZ/2637/01/2007 na: dostawę książek anglojęzycznych do zajęć dydaktycznych dla słuchaczy EMBA - 2372  
Dotyczy: postępowania Nr DZP-371-37/2007 na: "Wykonanie remontu pokoi studenckich i kuchni na parterze, pomieszczenia po byłej siłowni w piwnicy oraz malowanie 8 pomieszczeń kuchni na piętrach zamieszkałych przez studentów w budynku DS. 3" - 2372  
Dot. postepowania nr WF-37-52/07 na Dostawę trzech przełączników sieci komputerowej. - 2372  
Dot. postępowania nr DZP-371-55/2007 na Wykonanie wymiany instalacji c.o. - 2371  
Dot. postępowania nr 240/61/2006 na serwis sprzętu komputerowego i drukarek - 2371  
Przetarg nieograniczony Nr 21-00-00/4/05 na dostawę drukarek dla WDiNP - 2370  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-32/2005 na: Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego - 2369  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ICM-371-17/2006 - 2369  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr DZP-372-107/2006 - 2369  
Nr postępowania: WF-37-45/07 - Dotyczy zapytania o cenę na: usługę druku i opraw miesięcznika DELTA - 2369  
Dot. postępowania nr BG-371-36/2007 na: Wykonanie dwóch sztuk mebli do Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego - 2368  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-61/2007 na: Usługi sprzątania Obiektu CSiR (Hala Sportowa i Basen) (ogłoszenie 2) - 2368  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr 000/001/2007 na dostawę automatycznego modułu do syntezy radiochemicznej [F-18]fluoro-deoksy-glukozy oraz komory gorącej dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - Cz.1, Cz.2 - 2368  
Biuro Spraw Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego zatrudni pracownika administracyjnego - 2368  
Przetarg nieograniczony Nr 05/51/2005 - 2367  
Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę nr 2/SOL/2007 - "Jednorazowy zakup licencji MOLP oprogramowania systemowego i serwerowego dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego" - 2367  
Opłaty za studia 2009/2010 - 2367  
Zakład Biochemii Roślin Instytutu Biochemii poszukuje pracownika do pracy w laboratorium typu chemicznego - zgłoszenia do 10-09-2010 - 2367  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 24 z dnia 2010-04-12 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2010/2011 - 2366  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-83/2008 na: Wykonanie remontu 25 łazienek w części hotelowej w segmencie F na 1,2,3 piętrze, oraz 2 pokoi dla osób niepełnosprawnych w budynku UW Sokrates - 2365  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-86/2008 na odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych w obiektach UW - 2365  
Dot. przetargu nrDZP-371-6/2007 na: Wymianę posadzki z płytek PCV w korytarzach budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich - 2364  
Dot. postępowania nr 120/14/2007 na dostawę dyfraktometru rentgenowskiego do badań proszkowych ze sprzętem uzupełniającym dla Wydziału Chemii - 2364  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-78/2008 na Zakup i dostawa 2 nowych busów do przewozu osób niepełnosprawnych - 2364  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nr OZU/2007/02/13-1071685 - 2363  
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 000/002/2008 na Dostawę aparatury do kontroli jakości radiofarmaceutyków dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów na Uniwersytecie Warszawskim - projekt nr 4/7/2/2007/1834/3195 w - 2363  
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego referenta - sekretariat - 2363  
Szkoła Języków Obcych UW ogłasza konkurs na stanowisko lektora języków obcych (angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego) - zgłoszenia do 30.04.2010 - 2363  
Dot. postępowania nr ZP/13/30/2007 na Wykonanie remontu i wyposażenie wymienionych w dokumentacji pomieszczeń Środowiskowego Laboratorium Badań Geomateriałów - 2362  
Dot. postepowania na :Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzydła zachodniego głównego budynku oraz wymiany instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w całym kompleksie budynków Wydziału Psychologii UW - 2360  
Dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę Nr ZP/13/38/2006 na dostawę 100 ton węgla kamiennego I kl. dla potrzeb Świętokrzyskiej Stacji Naukowej UW - 2358  
Dot. dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ZP/13/18/2007/D - 2357  
Dot. postępowania nr DZP-371-21/2007 na: dostawę elementów elektronicznych dla systemu PACT dla Wydziału Fizyki - część V - 2356  
Dot. postępowania nr DZP-371-20/2009 na Dostawę mebli dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW cz. VII - 2356  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-08/2005 na rozbudowę podsystemu klimatyzacji precyzyjnej w ICM UW - 2355  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr: ICM-371-04/2007 na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych oraz nośników optycznych - 2353  
Dot. przetargu nieograniczonego nr ICM-371-22/2007 na dostawę serwerów x86-64 - 2353  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 200 z dnia 2010-03-17 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2008-2012 - 2353  
Dot. postępowania nr DZP-26/2007 na: dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 2352  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP- 371-37/2007 na: Wykonanie remontu pokoi studenckich i kuchni na parterze, pomieszczenia po byłej siłowni w piwnicy oraz malowanie 8 pomieszczeń kuchni na piętrach zamieszkałych przez studentów w budynku DS. 3 UW - 2352  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY OZU/2007/02/07-1974812 - 2351  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.: przetargu nieograniczonego nr ZP/13/02/2007 na adaptację pomieszczenia na palarnię w budynku Wydziału Geologii UW - 2350  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-371-46/2007 na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 2350  
Przetarg nieograniczony Nr WMIM-371-6/08 na: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW przy ul. Banacha 2 (pięć części) - 2349  
Przetarg nieograniczony NR 120/6/05 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii - 2348  
Dot. postępowania Nr BSSoc-9003/18/2006 na: wykonanie usługi konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji - 2348  
Dot. postępowania nr BG-372-38/2007 na: Dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek administracji centralnej UW - 2347  
Dot. postępowania nr WF-37-9/07 na: dostawę sprzętu komputerowego - 2346  
Dot. postępowania nr DZP-371-21/2007 na: dostawę elementów elektronicznych dla systemu PACT dla Wydziału Fizyki - część VII - 2346  
Najkorzystniejsza oferta dot. Przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-62/2007 na: wykonanie nowej serwerowni Działu Sieci Komputerowych w pomieszczeniu nr 3 w piwnicy budynku d/Centrum Informatycznego - 2346  
Dotyczy postępowania nr DZP 371-32/2007 na: malowanie 20 pokoi studenckich z ew. uzupełnieniem glazury, terakoty, klepki: cyklinowaniem i lakierowaniem podłóg z klepki w Domu Studenta Nr 5 - 2345  
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-42/07 na: dostawę sprzętu komputerowego - 2345  
Dot. przetargu nr WF-37-1/07 na: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego - 2344  
Przetarg nieograniczony nr WB 37/26/05 na: zakup sprzętu sieciowego - 2343  
Dot. postępowania nr ICM-371-04/2007 na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych oraz nośników optycznych. - 2343  
Dot. WPiA/371/13/2007 na: "Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa i remont siedziby Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - Gmach Poseminaryjny" - 2343  
Dot. postepowania nr ICM-371-32/2007 Dostawa zestawu kasetowych serwerów komputerowych - 2343  
Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę środków chemicznych i materiałów higienicznych dla DS-ów,Hery, Sokratesa i stołówki - 2343  
Dot. postępowania nr 04/51/2007 na dostawę-najem urzadzeń i zakup kart oraz serwis systemu samoobsługowego kopiowania i wydruku z komputera w BUW - 2342  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 z dnia 2009-01-13 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencj - 2342  
Najkorzystniejsza oferta - Dotyczy:negocjacji bez ogłoszenia Nr DZP-371-18/2007 na: Dostawę płyt drukowanych TB x 125 sztuk - 2341  
Pracownicy dydaktyczni - lektorzy - Szkoła Języków Obcych UW ogłasza konkurs na stanowiska 10 lektorów języków obcych - zgłoszenia do 6.04.2009 - 2341  
Dot. postepowania nr ICM-371-11/2008 na Zakup systemu klimatyzacji precyzyjnej - 2340  
Instytut Geofizyki poszukuje pracownika Biblioteki. - 2340  
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY numer OZU/2007/07/04-713172 dot. postepowania z wolnej ręki Nr WF-37-10/07 - organizacja szkołu letniej NEMO - 2338  
Dot. postepowania nr DZP-371-6/2007 na: wymianę posadzki z płytek PCV w korytarzach budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich - 2337  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ICM-371-02/2007 na dostawę serwerów x86 - 2336  
Dot. negocjacji i ogłoszeniem nr WF-37-69/06 na: opracowanie zakresu i częstotliwości oraz konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Wydziału Fizyki UW - 2334  
Przetarg nieograniczony nr BZP/34/2005.02.18 poz.7649 na: dostawę sprzętu sieciowego, serwerów i uruchomienie - 2331  
Dot. postępowania nr DZP-371-21/2007 na: dostawę elementów elektronicznych dla systemu PACT dla Wydziału Fizyki - część II - 2331  
Dot. postępowania nr DZP-371-21/2007 na: dostawę elementów elektronicznych dla systemu PACT dla Wydziału Fizyki - część IV - 2331  
ZP/13/47/2007 - Dot: dostawy analizatora wielkości cząstek na sucho w zakresie od 0.002 do 2 mm z dodatkowym oprzyrządowaniem oraz specjalistycznym oprogramowaniem do sumowania i integracji wyników dla Wydziału Geologii UW - 2329  
Dot. postępowania nr 01/51/2007 na: sprzedaż i dostawę stanowisk komputerowych dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - 2327  
Dot.: Nr postępowania: DZP-371- 55/2007 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany instalacji c.o w siedmiu boksach szklarni badawczej Ogrodu Botanicznego UW - 2327  
Dot. Postępowania prowadzonego z wolnej ręki na: Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych dla WPiA UW - 2327  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-99/2008 Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 2326  
Dot. postępowania nr DZP-371-11/2006 na: dostawę, instalację i uruchomienie systemu audytu sprzętu i oprogramowania komputerowego - 2324  
Dot. postępowania Nr WF-37-57/07 na sukcesywne dostawy ciekłego azotu - 2324  
Dot.: przetargu nieograniczonego Nr 000/01/2008 na: "Obsługę budynku przy ul Pasteura 5A w Warszawie Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów" - 2322  
Dot. postępowania nr WF-37-2/07 na: dostawę sprzętu komputerowego - 2321  
Dot. postepowania nr WPiA/372/17/2007 na Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych dla Wydziału Prawa i Administracji UW - 2321  
Dot. postępowania nr WF-37-06/09 - części 7 i 8 - 2321  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr WPiA/371/3/2007, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - 2319  
Dot. postępowania nr WF-37-16/07 na: przekształcenie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych na stołówkę dla studentów i pracowników Wydziału Fizyki UW w budynku przy ul. Pasteura 7 - I etap - 2319  
Dot. postępowania nr WMIM-371-1/07 na:na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW - 2318  
Dot. wyniku przetargu nieograniczonego nr: DZP-371-88/2007 na: "Wymianę poziomów instalacji wodnej w DPN-ie przy ul. Smyczkowej 11 w Warszawie" - 2316  
Dot. postępowania nr 900308-371/1/2007 na opracowanie dokumentacji projektowej - 2315  
Dot. postępowania nr DZP-371-21/2007 na: dostawę elementów elektronicznych dla systemu PACT dla Wydziału Fizyki - część III - 2314  
Dotyczy: nieograniczonego Nr DZP-371-41/2007 - Budowa Aneksu Szklarni Wysokiej (etap II) w Ogrodzie Botanicznym UW - 2314  
Dot. postepowania nr WF-37-57/07 na sukcesywne dostawy ciekłego azotu - 2314  
Dot. postępowania nr DZP-371-23/2007 na: "Konserwację systemów i instalacji, w które wyposażony jest obiekt Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UW przy ul. Banacha w Warszawie". - 2313  
Przetarg nieograniczony Nr ZP-WGSR-370/06/05 na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW - 2312  
Przetarg nieograniczony nr DI/371/6/22/2005 na ekspertyzę budowlaną budynku Porektorskiego - 2311  
Przetarg nieograniczony nr WB 37/12/05 na zakup: tonerów, tuszy do drukarek, faksów i kopiarek oraz odbiór zużytych nośników - 2310  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-40/08 na Dostawa sprzętu komputerowego - 2310  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego (nr postępowania WF-37-53/07) - 2309  
Dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę Nr ZP/13/06/2007 na dostawę środków czystości i odzieży ochronnej dla potrzeb Wydziału Geologii UW na 2007 i 2008r. - 2308  
2009-05-11 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 4 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warszawskim Funduszu Innowacji Dydak - 2308  
Dot. postępowania nr ICM-371-01/2008 na dostawę serwerów obrazowych danych biomedycznych oraz graficznych stacji roboczych na potrzeby wyposażenia Laboratorium Obrazowania Biologicznego i Medycznego. - 2307  
Przetarg nieograniczony nr PMSNP-37-1/05 na wyposażenie sali wykładowej w sprzęt multimedialny - 2306  
Przetarg nieograniczony nr 120000/1/05 na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu i modernizacji magazynów chemicznych: zewnętrznego i wewnętrznego - 2305  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-16/05 na: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy zespołów sanitarnych w domach studenta nr 1 i 2 - 2305  
Dot. postępowania DZP-371-31/2007 na: wykonanie wymiany drzwi w pomieszczeniach Domu Studenta Nr 1 i Domu Studenta Nr 2 - 2305  
2009-03-18 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 6 w sprawie zmiany postanowienia nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2008-06-18 w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akad. 2008/2009 - 2305  
Dot. postępowania nr DZP-371-53/2007 na odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w okresie 4 lat - 2304  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 15 z dnia 2010-03-02 w sprawie zasad postępowania w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2010/2011 - 2304  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-93/2008 na: Zakup i dostawę książek dla Instytutu Badań interdyscyplinarnych Artes Liberales UW - 2302  
Dot. postępowania nr DZP-371-21/2007 na: dostawę elementów elektronicznych dla systemu PACT dla Wydziału Fizyki - część VI - 2296  
Przetarg nieograniczony nr WB 37/17/05 na zakup sprzętu komputerowego - 2295  
Dot. postępowania nr DZP-371-20/2007 na: Dostawę elementów FPGA dla systemu PACT - 2294  
Przetarg nieograniczony nr WB 37/ 18 /05 na zakup używanego samochodu terenowego osobowo-ciężarowego - 2293  
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-47/2007 na: "Konserwację systemów i instalacji, w które wyposażony jest obiekt Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UW przy ul. Banacha w Warszawie" - 2291  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. WF-37-2/07 - 2290  
Dot. postępowania nr ICM-371-02/2008 na: zakup dostępu do bazy danych ABI/InformComplete w roku 2008 dla konsorcjum akademickiego - 2290  
Przetarg nieograniczony nr BZP/45/2005.03.07 poz. 10084 na: dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 2289  
Dot. postępowania nr WF-37-59/07 na sukcesywne dostawy helu ciekłego - 2289  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-23/2007 - (ogłoszenie nr OZU/2007/07/11-1132986) - 2288  
Wydział Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Administracyjnego (zgłoszenia do 10.10.2009) - 2286  
Udzielenie zamówienia na usługę prania dla domów studenta i jednostek świadczących usługi hotelarskie UW - 2284  
Dot. postępowania nr ICM-371-10/2008 na Zakup systemu podtrzymywania napięcia. - 2284  
Przetarg nieograniczony Nr 371-17/2005 na: wymiana istniejącej stolarki okiennej typu "Polskie" na okna skrzynkowe - 2283  
Przetarg nieograniczony nr 100/2/SG/2005 na na dostawę kserografu dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW - 2283  
Przetarg nieograniczony nr 371-23/2005 na zakup i dostawę wyrobów hutniczych dla potrzeb SOTO - 2282  
Przetarg nieograniczony BZP Nr 72 z dnia 2005.04.14 POZYCJA 16297 na sprzedaż i dostarczanie biletów komunikacji krajowej i międzynarodowej - 2282  
Dot. postępowania nr WPA-371-1/2008 na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Wydziału Prawa i Administracji UW - 2281  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-29/08 na remont korytarza oraz pomieszczeń laboratoryjnych nr 3106 i 3112 dla utworzenia Laboratoriów Biotechnologicznych nr 1 i nr 2 w Zakładzie Biofizyki UW wraz z wyposażeniem wyremontowanych Laboratoriów - 2281  
Zawarcie Umowy - dotyczy: zamówienia z wolnej ręki Nr WF-37-72/06 - 2280  
Dot. postepowania nr DZP-371-92/2007 na Realizacja prenumeraty czasopism dla potrzeb administracji centralnej UW w 2008 roku. - 2279  
Dot. postępowania nr DZP-371-23/2007 na Konserwacja systemów i instalacji w które wyposażony jest obiekt Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UW - 2277  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-27/2007 Przegląd techniczny pięcioletni nieruchomości UW Icz. i IIcz. - 2276  
Dot. postępowania nr 21-00-00/2/2007 na: dostawę kserokopiarek dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 2275  
Przetarg nieograniczony Nr BZP/55/2005.03.21 poz.12446 na: wykonanie usługi ubespieczeń UW - 2274  
Dot. postępowania Nr DZP-371-28/2007 na: "Roboty budowlane w obiekcie UW Sokrates przy ul. Smyczkowej 9 - 2274  
Dot. postępowania nr DZP-371-21/2007 na: dostawę elementów elektronicznych dla systemu PACT dla Wydziału Fizyki - część I - 2273  
Instytut Socjologii UW poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko obsługi USOS w wymiarze 1/2 etatu. - 2272  
Dot. postępowania: DZP-371-27/2007 na: dostawe, instalację i uruchomienie systemu audytu sprzętu i oprogramowania komputerowego. - 2271  
Przetarg nieograniczony nr 100/1/LK/2005 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW - 2270  
Przetarg nieograniczony nr WPA-371-8/2008 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Wydziału Prawa i Administracji UW - 2269  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2010 - 2269  
Dot. postępowania nr WPiA/371/9/2007 na zakup i dostawę artykułów biurowych dla Wydziału Prawa i Administracji UW - 2268  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-30/05 na: dostawę wirówki próżniowej z oprzyrządowaniem - 2267  
Dot. postępowania nr WF-37-3/07 na: dostawę układu cewki nadprzewodzącej 10/12 Tesli z kriostatem - 10T-12T Superconducting Cryomagnetic System - 2267  
Dot. postępowania nr 3/900321/2007 na wymianę okien drewnianych na okna PCV od ul. Gagarina I; II; III; IV w budynku UW "HERA" - 2267  
Dot. postępowania nr WPiA/371/1/2007 na: zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów oraz płyt CD, DVD i dyskietek dla Wydziału Prawa i Administracji - 2265  
Dot. Przetargu nieograniczonego Nr 000/006/2007 Cz. I na dostawę automatycznego modułu do syntezy radiochemicznej [F-18]fluoro-deoksy-glukozy oraz komory gorącej dla ŚLCJ - projekt nr 4/7/2/2007/1834/3195 M.Z. - 2264  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-14/05 na: zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu Zakładu Biofizyki WF UW /pom. nr 3102/ wraz z przyłączami elektrycznymi - 2263  
Najkorzystniejsza oferta - dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-371-40/2007 na: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzydła zachodniego budynku głównego oraz wymiany instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w - 2263  
Dot. postępowania nr DZP-371- 89/2007 na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 2263  
Dot. postępowania nr WF-37-9/07 na: dostawę sprzętu komputerowego - 2262  
Dot. postępowania: DZP-371-27/2007 na: wykonanie w dwóch częściach przeglądu technicznego pięcioletniego nieruchomości UW - 2262  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-87/2008 na dostawę sprzętu komputerowego - 2262  
Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego - 2262  
Przetarg nieograniczony Nr BZP/104/2005.05.27/poz.24232 na: roboty budowlane - 2261  
Dot. postepowania nr WPiA-371-3/2008 na Świadczenie usług medycznych na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji UW - 2261  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-38/08 na dostawę kamery CCD ze wzmacniaczem - 2261  
Dot. postępowania nr WF-37-42/07 - część 16 na: dostawę sprzętu komputerowego (dostawę serwera) - 2260  
Dot. postępowania nr ICM-371-08/2008 na Zakup licencji na oprogramowanie Met Offices Earth System Modelling Software - 2259  
Dot. Przetargu nieograniczonego Nr 000/006/2007 Cz. II na dostawę automatycznego modułu do syntezy radiochemicznej [F-18]fluoro-deoksy-glukozy oraz komory gorącej dla ŚLCJ - projekt nr 4/7/2/2007/1834/3195 M.Z. - 2258  
Dot. postępowania nr WF-37-6/08 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek oraz faksów - 2258  
Dot. Przetargu nieograniczonego Nr ICM-371-01/2008 na dostawę serwerów obrazowych danych biomedycznych oraz graficznych stacji roboczych na potrzeby Laboratorium Obrazowania Biologicznego i Medycznego - 2255  
Uniwersytet Warszawski zatrudni osobę na stanowisku Menedżer Projektu Informatycznego: portal korporacyjny Uczelni - 2255  
Protokół głosowania nr 1 dotyczący wyboru czlonków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 z grupy innych nauczycieli akademickich - 2254  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-30/2007 - "Remont letni w Domu Studenta Nr 1 i Domu Studenta Nr 2 w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 95/99" - Część II - Dom Studenta Nr 2. - 2253  
Przetarg nieograniczony BZP 85/2005.05.02/poz.19458 na: kompleksowe sprzątanie pomieszczeń - 2251  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-42/05 na: roboty malarskie pomieszczeń w budynku Wydziału - 2250  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr 240/7/2007 na: Wybór sekretarza Projektu - 2250  
Przetarg nieograniczony nr UOTT/371/01/2005 na: dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW - 2248  
Przetarg nieograniczony nr WB37/27/05 na zakup: chromatografu gazowego z oprogramowaniem do obróbki danych - 2248  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-17/05 na: dostawę kopiarki cyfrowej - 2247  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr 310000/43/2007 - Dostawa tachimetrów elektronicznych dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego - 2245  
Dot. postępowania: WF-37-22/07 na: konserwację i naprawę urządzeń dźwigowych w budynkach Wydziału Fizyki UW przy ul. Hożej 69 i ul. Pasteura 7 w Warszawie - 2244  
Dot. postepowania nr DZP-371-37/2007 na: Wykonanie remontu pokoi studenckich i kuchni na parterze, pomieszczenia po byłej siłowni w piwnicy oraz malowanie 8 pomieszczeń kuchni na piętrach zamieszkałych przez studentów w budynku DS. 3 - 2243  
2006-12-13 Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Nr 2 w sprawie parametryzacji systemu parametryzacji ocen jednostek naukowych - 2242  
Biuro ds. Jakości Kształcenia UW zatrudni samodzielnego referenta od 1.10.2008 na pełny etat - Zgłoszenia do 8.09.2008 - 2242  
Przetarg nieograniczony NR 9004/06/05 na: ocena zdrowotności starego drzewostanu oraz zakup i instalacja systemu automatycznego nawadniania zieleni - 2241  
Dot. DZP 371-95/2007 na wymianę stolarki okiennej zespolonej na stolarkę PCV wraz z obróbkami, z zachowaniem rysunku i układu istniejących okien w budynku dydaktycznym przy Al. Niepodległości 22 w Warszawie - 2241  
2007-01-17 Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Nr 1 w sprawie standardów kształcenia nauczycieli - 2241  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-28/05 na: dostawę kserokopiarki cyfrowej wraz z usługą serwisową - 2240  
Wybory w dniu 12 maja 2008 r. - Protokół głosowania nr 3 dotyczący wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich - 2240  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr. DZP-371-14/2007 na: wymianę pionów instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji oraz instalacji p.poż - 2239  
Dot. postępowania nr DZP-371-39/2007 na: Modernizację wejścia głównego w Domu Studenta Nr 1 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 97/99 - 2239  
Dot. postępowania: DZP-371-32/2006 na: malowanie 20 pokoi studenckich z ew. uzupełnieniem glazury, terakoty, klepki: cyklinowaniem i lakierowaniem podłóg z klepki w Domu Studenta Nr 5 - 2238  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-91/2008 na Wywóz nieczystości stałych z poszczególnych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego - 2238  
Dot. postępowania nr DZP-371-26/2009 na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW cz. XVII - 2238  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ICM-371-08/2007 na dostawę sprzętu komputerowego. - 2237  
Wydział Nauk Ekonomicznych UW zatrudni pracownika w dziekanacie studiów - 2237  
Przetarg nieograniczony Nr BZP 78/2005.04.22/poz.17793 na: dostawę i montaż regałów jezdnych w - 2236  
Dot. "Zapytania o cenę" Nr WPA-371-1/2008 na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Wydziału Prawa i Administracji UW, położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowej 4 i ul. Oboźnej 6 - 2235  
Wydział Zarządzania poszukuje kandydatów na stanowiska w sekcjach obsługi studentów - 2235  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-30/2007 - "Remont letni w Domu Studenta Nr 1 i Domu Studenta Nr 2 w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 95/99 - Część I - Dom Studenta Nr 1. - 2234  
UCHWAŁA NR 64 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2008-2012 - 2234  
OGłOSZENIE BIURA REKTORATU NR 1 z dnia 2010-01-20 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 2234  
2009-10-22 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 9 - 2233  
2009-06-17 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 7 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 102 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na UW - 2232  
Przetarg nieograniczony BZP Nr 156 z dnia 2005.07.26 poz. 37002 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji UW - 2231  
Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego - 2230  
Przetarg nieograniczony BZP Nr 89/2005.05.09/poz.20472 na: wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach administracyjnych i dydaktycznych części B i C budynku Pomuzealnego - 2230  
Przetarg nieograniczony nr 371-25/2005 na remont dachu łącznika budynku administracyjnego Ogrodu Botanicznego - 2230  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ICM-371-09/2007 na dostawę sprzętu sieciowego. - 2229  
Przetarg nieograniczony Nr BZP 88/2005.05.06/poz.20204 na: modernizację i przebudowę pomieszczeń ICM Ip. oraz rozbudowę węzła CO - 2228  
Dot. postępowania nr WF-37-5/08 na wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Smyczkowej 5/7 - 2228  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ICM-371-14/2007 na dostawę sprzętu komputerowego - 2226  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr 310000/42/2007 na dostawę drukarek, skanerów, kserokopiarki i sprzętu komputerowego dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego - 2223  
Dot. postępowania: WF-37-16/07 na: Przekształcenie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych na stołówkę dla studentów i pracowników Wydziału Fizyki UW w budynku przy ul. Pasteura 7 - I etap - 2223  
Przetarg nieograniczonyny 120/5/05 na wykonanie remontu pomieszczeń laboratoriów chemicznych - 2221  
2007-02-21Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Nr 2 w sprawie inwestycji Uniwersytetu Warszawskiego - 2221  
Obrady Senatu UW w dniu 21.05.2008 r. - 2221  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-35/2007 na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 2220  
Dot. postępowania nr DZP-371-95/2007 na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Niepodległości 22 w Warszawie. - 2219  
UCHWAŁA NR 67 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2008-2012 - 2219  
Obrady Senatu UW w dniu 16.04.2008r. - 2218  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 25 z dnia 2009-05-08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 - 2218  
Dot. postępowania nr WF-37-38/07 na dostawę dwóch oscyloskopów - 2217  
Dot. postępowania nr ICM-371-10/2008 na zakup systemu podtrzymywania napięcia - 2216  
Pprzetarg nieograniczony Nr WF-37-29/05 na: dostawę Cryojet HT - nitrogen jet for X-ray crystallography - 2215  
Przetarg nieograniczony nr 120/4/05 na: wymianę starej stolarki okiennej - 2214  
Przetarg nieograniczony NR DZP - 371-37/2005 na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb obsługi systemu USOS - 2214  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-59 na: sukcesywne dostawy helu ciekłego - 2213  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-90/2008 na: Wykonanie kanalizacji ogólnospławnej i linii kablowych dla zasilania pomp dla kanalizacji ogólnospławnej na terenie centralnym UW - 2213  
Wybory w dniu 12 maja 2008 r. - Protokół głosowania nr 2 dotyczący wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich - 2212  
Dot. postępowania nr WPiA/371/7/2007 na: dostawę i montaż mebli biurowych dla Wydziału Prawa i Administracji - 2211  
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Termin zgłoszeń upływa 29.08.2008 r - 2211  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 34 z dnia 2007-08-31 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 2210  
Dot. postępowania nr WF-37-19/07 na: dostawę sprzętu komputerowego - 2209  
Dot. postępowania nr BG-371-38/2007 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek administracji centralnej UW - 2209  
Dot. postepowania nr DZP-371-94/2007 na Wywóz nieczystości stałych z poszczególnych jednostek UW - 2206  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-39/08 na Dostawa systemu do pomiarów kalorymetrycznych w opraciu o kalorymetr różnicowy - 2205  
2006-09-27 Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Nr 134 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - Monitor Nr 8, Poz. 124 - 2204  
Instytut Socjologii UW poszukuje kandydatki/kandydata na 1/2 etatu w sekretariacie dydaktycznym studiów wieczorowych. - 2203  
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi - 3 ogłoszenia dziekana Wydziału Polonistyki o konkursach na stanowisko adiunkta - zgłoszenia do 17.04.2009 - 2203  
Wybory w dniu 12 maja 2008 r. - Protokół głosowania nr 4 dotyczący wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich - 2202  
Wydział Nauk Ekonomicznych UW zatrudni pracownika administracyjnego - koordynatora badań naukowych - 2202  
Przetarg nieograniczony Nr WPiA/371/5/2005 na: Zakup i dostawę serwerów oraz urządzeń sieciowych - 2198  
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs otwarty na stanowiska adiunkta w Zakładzie Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Konkurs ogłaszany jest na dwa stanowiska. Termin zgłoszeń upływa 29.0 - 2198  
Konbkurs: na stanowisko: ADIUNKTA w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW - zgłoszenia do 10-09-2008 - 2195  
Przetarg nieograniczony Nr DZP - 371-33/2005 na: roboty budowlane - 2194  
2005-06-22 - STANOWISKO SENATU UNIWERSYETU WARSZAWSKIEGO NR 1 w sprawie propozycja Senatu UW sformułowania art. 10 ust. 3, uwzględniająca zastrzeżenia prawników senatu RP - 2194  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-39/05 na: dostawę projektorów multimedialnych - 2193  
Dot. postępowania nr WPiA/371/14/2007 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Wydziału Prawa i Administracji UW - 2193  
Dot. postępowania nr DZP 371-4/2008, na dostawę sprzętu komputerowego dla COME - 2192  
ZAWIADOMIENIE O POWTÓRNYM WYBORZE OFERTY Nr postępowania: WF-37-08/10 - dotyczy części 7 - 2192  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 49 z dnia 2009-11-12 w sprawie zmiany zarządzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dodatków specjalnych pracownikom Uniwersytetu Warsz - 2191  
Przetarg nieograniczony Nr 2005/S 113-112048 na dostawę różnego sprzętu komputerowego - 2188  
Dot. postepowania nr WPiA/371/6/2007 na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Prawa i Administracji UW - 2187  
Uniwersytet Warszawski zatrudni osoby na stanowiskach: Kierownika Działu Aplikacji Komputerowych, Kierownika Działu Sieci Komputerowych - 2187  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-49/2005 - roboty budowlane - 2186  
Dot: dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii - przetarg nieograniczony Nr ZP/13/18/2007 - 2186  
Wybory w dniu 12 maja 2008 r. - Protokół głosowania nr 5 dotyczący wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich - 2186  
Przetarg nieograniczony BZP Nr 101 z dnia 2005.05.23 POZYCJA 23463 na dostawy papierniczych materiałów piśmiennych - 2185  
Protokół głosowania nr 3 dotyczący wyboru czlonków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 z grupy innych nauczycieli akademickich - 2185  
Konkursy (3) na stanowisko adiunkta w Instytucie Anglistyki Wydziału Neofilologii - zgłoszenia do 2009-07-14 - 2185  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-46/2005 na: wykonanie przebudowy części pomieszczeń w zakresie branży: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej na I piętrze w budynku dydaktycznym przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 1 - 2179  
Przetarg nieograniczony BZP Nr 101 z dnia 2005.05.23 POZYCJA 23418 na adaptację pomieszczeń w budynku Zarządu Samorządu Studentów - 2178  
Dot. postępowania DZP-371-33/2007 na: Wykonanie dodatkowego kanału wywiewnego w domach studenta UW - DS. 1 i DS. 2 - 2178  
Dot.: Negeocjacje bez ogłoszenia ZP/13/63/2007 - dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii - 2178  
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta, kierownika Pracowni Dokumentacji Naukowej - zgłoszenia do 12.12.2008 - 2178  
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii Struktur Przestrzennych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - 2175  
Przetarg nieograniczony Nr ICM-371-12/2005 na: Dostawę oprogramowania użytkowego wraz z licencjami wg specyfikacji - 2172  
Dot. postepowania nr DZP-371-96/2007 na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 2171  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-97/2008 na: Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 2171  
Przetarg nieograniczony Nr: 120/8/05 na wykonanie obróbki ościeży po wymianie stolarki okiennej w budynku Wydziału Chemii - 2169  
Przetarg Nieograniczony BZP/168/2005.08.08/poz.39763 na: wykonanie robót elektrycznych - 2169  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-30/2005 na: usługę mycie okien z szybami zespolonymi, okien czteroskrzydłowych wraz z framugami - 2162  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 33 z dnia 2007-08-30 w sprawie obsługi studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim - 2161  
Przetarg nieograniczony Nr BZP/115//2005.06.09/poz.26884 - 2160  
Dot. DZP 371-15/2008, prowadzenie eksploatacji i konserwacji sieci kablowej i urządzeń 15 kV Zgrupowania Ochota i Wydziału Fizyki UW - 2160  
2009-12-10 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 10 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 18 Rektora z dnia 2009-03-27 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących zatrudnionych ... - 2159  
Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy - zgłoszenia do 03-09-2010 - 2159  
Przetarg nieograniczony Nr: 240/2/2005 na serwis sprzętu komputerowego i drukarek - 2158  
Przetarg nieograniczony Nr 120/9/05 na: wykonanie remontu laboratoriów chemicznych wraz z budową dygestorium w konstrukcji drewnianej w budynku Wydziału Chemii - 2157  
Przetarg nieograniczony Nr 120/12/2005 na dostawę dwóch komór rękawicowych dla Wydziału Chemii - 2157  
2009-07-17 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 8 o sprostowaniu błędu w uchwale nr 110 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2009-06-17 - 2157  
Przetarg nieograniczony Nr: DI/371-28/2005 na: przebudowę pomieszczeń dla potrzeb dydaktycznych - 2156  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 16 z dnia 2006-05-18 zmieniające Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych - 2156  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 236 z dnia 2010-05-19 w sprawie zmiany uchwały nr 95 z dnia 2009-05-20 w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2010/2011 - 2156  
Dot. postępowania nr DZP-371-7/2008 na: Wykonanie usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych UW - 2154  
Dot. postępowania Nr 2637/1/2008 na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego na UW - 2150  
Dot. Przetargu nieograniczonego na: Prowadzenie eksploatacji i konserwacji sieci kablowej i urządzeń 15 kV Zgrupowania Ochota i Wydziału Fizyki UW - udzielenie zamówienia dnia: 16.04.2008 - 2150  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 30 dnia 2007-07-25 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 2149  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 30 z dnia 2006-10-16 w sprawie powołania komisji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych - 2148  
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 122 z dnia 2005.06.17 POZYCJA 28582 na: roboty budowlane - 2147  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-39/09 Dostawa zestawu optyki do lasera CrLiCaF - 2147  
Przetarg nieograniczony Nr: 120/7/05 na wykonanie i montaż okien w budynku - 2146  
Przetarg nieograniczony Nr 982/01/2005 na: wykonanie remontu 40 pokoi studenckich na IV piętrze budynku Domu Studenta UW Nr 3 - 2145  
Dot. postępowania nr DZP-371-9/2008, cz. IX na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 2142  
Wybory w dniu 12 maja 2008 r. - Protokół głosowania nr 1 dotyczący wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich - 2142  
Dot. postępowania nr DZP-371-91/2007 na: Remont wyjścia awaryjnego z rampą od strony ul. Częstochowskiej i zejścia do piwnicy od strony ul. Chotomowskiej oraz remont nawierzchni, zmiana dojazdu placu manewrowego na terenie wewnętrznym DS. 6. - 2141  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-98/2007 na zadanie pn. Wybór obsługi inwestycyjnej realizowanego projektu POL/4/016 - 2139  
Dot. postępowania nr MCZ/ 2637/2/2008 na zakup i dostawę książek anglojęzycznych do zajęć dydaktycznych - 2139  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 95 z dnia 2009-05-20 w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na UW w roku akademickim 2010/2011 - 2139  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ICM-371-09/2008 na dostawę sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego - 2138  
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek Nr: 240/3/2005 - 2136  
Przetarg nieograniczony Nr WGSR-370/16/05 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych - 2135  
Dot. postępowania nr UOTT 371/01/2008 na Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego w Uniwersytecie Warszawskim - 2135  
Dot. postepowania nr BG-371-45/2008 na dostawy artykułów czystościowych dla jednostek administracji centralnej UW - 2135  
Przetarg nieograniczony Nr BZP/ 146/2005.07.14/poz.34712 na prenumeratę naukowych czsopism zagranicznych - 2134  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 33 z dnia 2006-12-01 w sprawie stypendiów naukowych Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2006/2007 - 2134  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 29 z dnia 2005-12-14 - 2133  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 17 z dnia 2005-10-10 w sprawie realizacji w Uniwersytecie Warszawskim projektów współfinansowanych m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (UE) - 2130  
Ogłoszenie UW - otwarty nabór na 2 Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu - 2130  
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 244 z dnia 2005.10.27 - dostawa sprzętu komputerowego 14 części - 2129  
Przetarg nieograniczony Nr: WF-37-41/05 na: modernizację instalacji wody chłodniczej w budynku Wydziału Fizyki - 2126  
Przetarg nieograniczony nr WB 37/41/05 na dostawę 2 biofermentorów typu biostat - 2125  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-77/2009 na Obsługa techniczna, konserwacja systemów i instalacji znajdujących się w budynkach położonych w kompleksie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego - 2125  
Przetarg nieograniczony Nr:WF-37-40/05 na: wymianę okien (14 sztuk) w budynku Wydziału Fizyki - 2124  
2007-01-22 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 w sprawie okreslenia organizacji roku akademickiego - 2124  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 20 z dnia 2008-09-01 sprawie powołania Rady Uniwersytetu Otwartego - 2124  
Dot. postępowania nr WF-37-7/08 na dostawę spektrofluorymetru z wyposażeniem - 2123  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 25 z dnia 2007-06-15 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim - 2122  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 15 z dnia 2007-04-17 w sprawie zasad wypłat i rozliczeń zaliczek gotówkowych na Uniwersytecie Warszawskim - 2117  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 35 z dnia 2009-08-31 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 - 2117  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 32 z dnia 2006-11-07 w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego do spraw Kształcenia Nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim - 2116  
Dot. postępowania nr UOTT 371/02/2008 na Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego w Uniwersytecie Warszawskim - 2115  
Przetarg nieograniczony Nr ICM-371-24/2005 na dostawę komputerów PC z peryferiami - 2114  
Wydział Chemii ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy - zgłoszenia do 2009.06.17 godz. 14.00 w Dziekanacie - 2114  
Przetarg przyśpieszony ograniczony nr WPiA /371/8/2005 na: dostawę i montaż mebli biurowych i szkolnych do budynku naukowo-dydaktycznego WPiA UW - 2113  
ZARZĄDZENIE NR 24 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 2113  
Przetarg nieograniczony nr DZP - 371-34/2005 na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW - 2111  
Przetarg nieograniczony Nr 100/4/LK/2005 na: na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału MIiM UW (dwie części) - 2110  
2007-02-21 Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Nr 179 w sprawie przyjecia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 2108  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 35 dnia 2007-09-01 w sprawie utworzenia Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego - 2108  
Przetarg nieograniczony Nr BZP/182/2005.08.23/poz.43022 - 2106  
Przetarg nieograniczony nr DZP - 371-41/2005 na dostawę projektorów multimedialnych - 2102  
Dot. postepowania nr WF-37-4/08 na dostawę mebli - 2102  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 24 z dnia 2006-09-14 w sprawie wymiaru dodatkowych zajec z wychowania fizycznego - 2099  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 34 z dnia 2006-12-01 w sprawie powołania przy Rektorze Uniwersytetu Warszawskiego członków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego - 2098  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-19/2005 na dostaw,e kart do routera Juniper - 2097  
Przetarg nieograniczony Nr 10/51/2005 na: prenumeratę czasopism polskich wysyłanych w ramach wymiany do bibliotek zagranicznych oraz prenumeratę czasopism polskich do zbiorów BUW - 2096  
Przetarg nieograniczony nr WUW-56/1/2005 na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydawnictw UW - 2093  
Przetarg nieograniczony Nr 371-53/2005 na: Dostawy papireniczych artykułów higienicznych - 2093  
Przetarg nieograniczony nr 100/5/LK/2005 na na dostawę serwera dla Wydziału MIM UW - 2091  
Przetarg nieograniczony Nr ICM-371-18/2005 na dostawę osprzętu komputerowego - 2091  
Pracownicy dydaktyczni - wykładowcy - Szkoła Języków Obcych UW ogłasza konkurs na stanowiska 5 wykładowców języków obcych - zgłoszenia do 6.04.2009 - 2090  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 20 z dnia 2005-10-19 w sprawie powołania zespołów rektorskich - 2089  
Protokół głosowania nr 2 dotyczący wyboru czlonków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - 2088  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-09/2005 na dostawę routera oraz karty do przełącznika dla ICM UW - 2086  
Konkursy na stanowiska adiunkta (7) w Instytucie Nauk Politycznych - 2085  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 314 z dnia 2011-01-19 w sprawie uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim - 2085  
Przetarg nieograniczony nr 94-04/2005 na: "Usługi bankowe polegające na realizacji płatności masowych". - 2084  
Przetarg nieograniczony Nr 371-55/2005 na dostawę papierniczych artykułów piśmiennych - 2084  
Konkurs na stanowisko adiunkta na czas okreslony, Wydział Chemii - zgłoszenia do 2009.06.15 godz.14.00 - 2084  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-52/05 dostawę mebli dla Wydziału Fizyki UW - 2083  
Obrady Senatu UW w dniu 18.06.2008 r. - 2082  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 34 z dnia 2008-12-04 w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego - 2082  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 36 z dnia 2008-12-10 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej - 2082  
Dot. postępowania nr WF-37-6/08 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek oraz faksów - 2081  
Przetarg nieograniczony nr DI/371-19/2005 na świadczenie usług geodezyjnych - 2078  
2005-09-28 STANOWISKO SENATU UNIWERSYETU WARSZAWSKIEGO NR 12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy - 2076  
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Bałtystyki - zgłoszenia do 2009-06-10 - 2076  
Kwestura - Dział Płac poszukuje kandydatów do pracy zgłoszenia do 10.09.2010 - 2075  
Przetarg nieograniczony nr 240/4/2005 na: serwis kserokopiarek oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Wydziału Nauk Ekonomicznych UW - 2074  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 12 z dnia 2005-06-24 w sprawie wynagradzania osób biorących udział w pracach komisji rekrutacyjnych - 2074  
2010-05-28 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2010/2011 na Uniwersytecie Warszawskim - 2074  
Przetarg nieograniczony nr 371-35/2005 na: usługę stałej konserwacji elektrycznych dźwigów osobowych w DS 1 i DS 2 - 2071  
Przetarg nieograniczony nr 08/51/2005 na sprzedaż, dostarczenie, instalację i serwis serwera UNIX - 2069  
Dot. postępowania nr DZP-371-83/2010 na Wywóz nieczystości stałych z poszczególnych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego - 2069  
Przetarg Nieograniczony Nr WPiA/371/9/2005 - 2068  
Przetarg nieograniczony Nr 711/2/2005 na: wykonanie kalendarzy książkowych na rok 2006 - 2068  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 35 z dnia 2008-12-08 w sprawie powołania przy Rektorze Uniwersytetu Warszawskiego - 2067  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 40 z dnia 2007-11-30 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 2066  
2008-06-25 Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie projektu założeń reformy nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego przygotowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2064  
UCHWAŁA NR 120 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 114 Senatu UW z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wymiaru obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego - 2063  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w zakresie historii języka polskiego i dialektologii - zgłoszenia do 2009-06-10 - 2063  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-48/05 na wykonanie stalowego pomostu roboczego na dachu budynku Wydziału Fizyki UW - 2062  
Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy- zgłoszenia do dnia 17.05.2010 - 2061  
Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia dwóch pracowników obsługi w MIM UW - 2058  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych - zgłoszenia do 2009.06.05 - 2056  
Przetarg nieograniczony nr 09/51/2005 na sprzedaż, dostarczenie, instalację i serwis serwera UNIX - 2055  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-30/05 na: adaptację pomieszczeń Pracowni Detektorów Wydziału Fizyki UW - 2053  
Pprzetarg nieograniczony Nr ICM-371-11/2005 na: Dostawę przełączników modularnych HP ProCurve wraz z osprzętem - 2053  
Przetarg nieograniczony nr DZP - 371 - 43/2005 na Renowację Bramy Głównej UW - 2051  
Przetarg nieograniczony Nr 120/11/2005 na dostawę bipotencjostatu dla Wydziału Chemii - 2050  
Przetarg nieograniczony Nr BG-371-11/2005 na: - 2050  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 25 z dnia 2006-09-15 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 2050  
Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej poszukuje pracownika na stanowisko administratora kartoteki wzorcowej jhp KABA z zakresu muzyki/historii (zgłoszenia do 15.07.2009 r.) - 2050  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 21 z dnia 16-03-2010 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 - 2050  
Przetarg nieograniczony nr DZP - 371 - 44/2005 na: wykonanie nawierzchni od strony zachodniej przy budynku dawnej Biblioteki UW - 2048  
Przetarg nieograniczony nr 9004/06/05 na: wykonanie remontu 40 pokoi studenckich na IV piętrze budynku Domu Studenta UW nr 3 - 2048  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 26 z dnia 2006-09-15 w sprawie ustalenia podstawowych zasad oraz Cennika usług swiadczonych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie - 2048  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-82/2009 na: Konserwację dźwigów osobowych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego: Dom studenta Nr 1, Dom studenta Nr 2, Dom Pracownika Naukowego, obiekt hotelowy SOKRATES - 2048  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-75/2009 na: Wybór podmiotów obsługujących sprzedaż oprogramowania i licencji. Części I-VII. - 2048  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 28 z dnia 2007-07-02 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne - 2047  
Dot. Zapytania o cenę na: dostawę mebli nr WF-37-37/09 - 2046  
Przetarg nieograniczony BZP Nr 272/2005.11.28/poz.63219 na: dostawę dwóch spektrometrów NMR dla Wydziału Chemii - 2045  
Uchwała Nr 47 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 - 2044  
Pracownicy dydaktyczni - starsi wykładowcy - Szkoła Języków Obcych UW ogłasza konkurs na stanowiska 7 starszych wykładowców języków obcych - zgłoszenia do 6.04.2009 - 2044  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 394 z dnia 2008-06-18 w sprawie kosztów pośrednich w projektach realizowanych w ramach funduszy strukturalnych UE - 2042  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/34/2009 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW - 2042  
Przetarg nieograniczony Nr WB37/32/05 na zakup urządzenia do ilościowej analizy kwasów nukleinowych - 2039  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 35 z dnia 2006-12-15 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do spraw nazewnictwa anglojęzycznego - 2039  
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi - 4 ogłoszenia Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki - zgłoszenia do 30.04.2009 - 2039  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 z dnia 2008-01-22 w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia [...] na rok akademicki 2008/2009 - 2034  
Sprawozdanie roczne Rektora UW za rok 2011 - 2033  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-48/2005 na przebudowę wodociągu - 2029  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-66/05 na dostawę oscyloskopu - 2028  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-78/2009 na konserwację i serwis urządzeń zainstalowanych w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego - 2027  
Dom Studenta nr 6 zatrudni recepcjonistę - 2026  
Konkurs na stanowisko lektora w Zakładzie Bałtystyki - zgłoszenia do 2009-06-10 - 2026  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-83/2009 na obsługę techniczną, konserwację systemów i instalacji w obiektach BUW - 2026  
Wydział Fizyki poszukuje osoby do obsługi finansowej projektu na czas określony - zgłoszenia do dnia 2009-11-16 - 2024  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 25 z dnia 2005-11-22 w sprawie pełnomocników ds. rekrutacji w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 2023  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 z dnia 2005-02-21 w sprawie przeprowadzenia kontroli Kancelarii Tajnej Uniwersytetu Warszawskiego - 2023  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 14 z dnia 2005-09-09 w sprawie określenia zakresów działania prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego - 2022  
ZARZĄDZENIE NR 23 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2005 r. w sprawie powołania zespołu rektorskiego - 2021  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-34/09 na: dostawę dwóch polowych magnetometrów protonowych z budowanym odbiornikiem GPS oraz akcesoriami do pomiarów ziemskiego pola magnetycznego - 2021  
Konkurs na stanowisko adiunkta ze specjloscią prawo europejskie - zgłoszenia do 2009.05.27 - 2019  
Przetarg nieograniczony nr ISS/ZP-1/2006 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla ISS UW - 2017  
Przetarg nieograniczony BZP nr 52 poz. 10973 na: roboty budowlane elewacyjne budynków Uniwersytetu Warszawskiego - 2016  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-6/2007 - 2015  
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki - zgłoszenia do 9.04.2009 - 2015  
Przetarg nieograniczony nr 120/13/2005 na dostawę zestawu źródła światła ARC dla Wydziału Chemii UW - 2014  
2006-10-18 Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie nauczania teorii ewolucji - 2013  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-67/2009 na: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej UW - 2012  
Konkurs na Asystenta/Asystentki w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (aktualne do 22 lipca) - 2009  
2010-03-02 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 2 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 142 Senatu z dnia 18-10-2006 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim - 2009  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-4/06 na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW - 2008  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 22 z dnia 2005-10-20 w sprawie koordynacji działań związanych z wdrażaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) - 2008  
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Warsztatach - zgłoszenia do 2009-05-29 - 2007  
Przetarg nieograniczony nr 250/5/2005 na remont murowanych kominów na budynku Wydziału Psychologii UW - 2003  
Konkurs na stanowisko docenta w Instytucie Polonistyki Stosowanej - zgłoszenia do 2009-06-10 - 2002  
2010-03-02 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 o sprostowaniu błędu w uchwale nr 191 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim - 2002  
Konkurs na stanowisko adiunkta na czas określony (zgłoszenia do 7.09.2009) - 2000  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 19 z dnia 2005-10-19 w sprawie powołania komisji rektorskich na kadencję 2005-2008 - 1999  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 27 z dnia 2005-11-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Funduszu Innowacji Dydaktycznych w Uniwersytecie Warszawskim - 1999  
Postępowanie w trybie negocjacje: adaptacja pomieszczeń Pracowni Detektorów polegająca na wykonaniu klimatyzacji tych pomieszczeń wraz z pracami towarzyszącymi w budynku warsztatowym - 1998  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371/51/2005 na: Remont dachu wraz z wymianą okien w pomieszczeniach Wydziału Fizyki - 1998  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 26 z dnia 2005-11-22 w sprawie powołania Komisji w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu Warszawskiego - 1997  
Osoba na stanowisku Kierownika Administracyjnego Obiektów - 1996  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 31 z dnia 2007-08-30 w sprawie Instrukcji zbywania i likwidacji składników majątku - 1995  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Germanistyki Wydziału Neofilologii - zgłoszenia do 2009.06.9 - 1995  
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Germanistyki Wydziału Neofilologii - zgłoszenia do 2009.06.09 - 1993  
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych - zgłoszenia do 2009-05-21 - 1992  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 z dnia 2005-01-19 w sprawie przyjmowania cudzoziemców na krótkoterminowe kursy i inne formy kształcenia - 1991  
UCHWAŁA NR 127 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych - 1990  
Przetarg nieograniczony Nr UOTT-3/530000/2009 na: Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu: Budowanie świadomości w zakresie wagi komercjalizacji wyników badań dla gospod - 1990  
Najkorzystniejsze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DZP-371-67/2009 na: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW; Informacja o unieważnieniu postępowania w wynienionych częściach. - 1989  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-86/2009 na: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej UW - 1988  
Konkurs otwarty na stanowiska profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - zgłoszenia do 2009-09-18 - 1986  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-42/09 na: Dostawa sprzętu komputerowego - 1985  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 27 z dnia 2008-10-01 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia - 1984  
Załącznik do Zarządzenia nr 28 Rektora UW z dnia 28.09.2006 r. - Regulamin korzystania z usług transportowych Uniwersytetu Warszawskiego świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych - Monitor UW nr 9A z dnia 18.10.2006 r. - 1982  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-68/05 na: dostawę oscyloskopu - 1981  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-20/2005 na: dostawę przełączników modularnych HP ProCurve wraz z osprzętem - 1979  
Przetarg nieograniczony Nr ZP-370/18/05 na dostawę sprzętu komputerowego dla W. Geografiii Studiów Regionalnych - 1979  
Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy (zgłoszenia do 30.08.2009) - 1979  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 36 z dnia 2006-12-15 w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2007 - 1976  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 23 z dnia 2007-05-10 w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego - 1976  
Konkurs na stanowisko docenta w Zakładzie Regulacji Metabolizmu Instytutu Biochemii na Wydziale Biologii - zgłoszenia do 2009.06.01 - 1976  
Rozstrzygnięcie postępowania nr DZP-371-85/2009 na: dostawę miksera cyfrowego audio - najkorzystniejsza oferta po uwzględnieniu protestu - 1975  
Dot. postępowania nr DZP-371-7/2010 na Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW - 1974  
Przetarg nieograniczony Nr 371-54/2005 na dostawę burowych materiałów piśmiennych - 1972  
Przetarg nieograniczony BZP nr 52 poz. 10972 na: Roboty budowlane elewacyjne wraz z wykonaniem iluminacji budynku Porektorskiego UW - 1972  
UCHWAŁA NR 130 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny - 1971  
2009-02-18 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 5 w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2009/2010 na Uniwersytecie Warszawskim - 1971  
Instytut Fizyki Doświadczalnej ogłasza nabór na 2 stanowiska adiunkta ze specjalnością fizyka doświadczalna na okres 3 lat - zgłoszenia do 2009-12-18 - 1970  
Przetarg nieograniczony Nr DZP 371- 73/2005, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku warsztatowego - 1969  
Przetarg nieograniczony nr 120/3/2006 na: dostawę urządzenia do roztwarzania i ekstrakcji próbek odpadów i minerałów - 1969  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 24 z dnia 2007-05-31 w sprawie zmieniające Zarządzenie w sprawie certyfikatów zewnętrznych instytucji certyfikujących potwierdzających poziom biegłości językowej studentów Uniwersytetu Warszawskiego - 1969  
2008-10-01 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 9 w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania w Wymiarze Sprawiedliwości - 1969  
Pracownicy obsługi - Dom Studenta nr 6 poszukuje pokojowej - 1969  
Przetarg nieograniczony nr WMIM-371-2/09 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW - 1969  
Przetarg nieograniczony Nr 3/2005 na uzyskanie gwarancji bankowej w obrocie międzynarodowym na 2 700 000 USD - 1966  
Przetwrg nieograniczony Nr WPiA/371/12/2005 na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla WPiA - 1965  
2010-10-13 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 7 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu UW nr 234 z dnia 2007-06-20 w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego ze - 1965  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-05/2006 na: dostawę redundantnych zasilaczy do sprzętu sieciowego dla ICM UW - 1964  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/28/2009 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW - 1963  
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Nauk Penitencjarnych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - Zgłoszenia do 30.06.2008 - 1961  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-16/2005 na: dostawę komputera PC oraz serwera - 1960  
UCHWAŁA NR 132 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1960  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-81/2009 Ochrona Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz kompleksu budynków BUW - 1958  
Przetarg nieograniczony nr 120/14/2005 na: dostawę Skaningowego Mikroskopu Elektrochemicznego - 1957  
UCHWAŁA NR 37 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii - 1957  
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie stylistyki i pragmatyki językoznawczej (zgłoszenia do 30.09.2009) - 1957  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-60/2005 na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii - 1956  
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania nr WPiA/371/2/2006 - 1956  
Instytut Fizyki Doświadczalnej zatrudni adiunkta ze specjalnościa fizyka doświadczalna- badanie struktury materii skondensowanej na okres 3 lat - zgłoszenia do 2009-12-18 - 1956  
Przetarg nieograniczony Nr 100/6/LK/2005 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW - pięć części - 1955  
Przetarg nieograniczony nr WUW/3/2006 na: druk, oprawa i ekspedycja książek i czasopism - 1953  
Stanowiska kierownicze - Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Języków Obcych - zgłoszenia do 2009-04-30 - 1953  
Przetarg nieograniczony Nr 240/4/2009 na: Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego - 1953  
Przetarg ograniczony Nr DZP-371-52-2005 na: "Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW" - 1952  
Przetarg nieograniczony Nr 90 03 08-370-12/2005 na: >Dostawę środków chemicznych, materiałów higienicznych i gospodarczych - 1948  
ZARZĄDZENIE SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 5 z dnia 2005-03-08 w sprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warszawskim - 1948  
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych - Zgłoszenia do 30.06.2008 - 1946  
UCHWAŁA NR 128 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geologii - 1945  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 17 z dnia 2008-07-17 w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim - 1945  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-65/05 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki (28.12.2005) - 1944  
UCHWAŁA NR 122 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1944  
UCHWAŁA NR 129 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Psychologii - 1944  
Obrady Senatu UW w dniu 18.03.2009 r. - 1944  
Ogłoszenie o możliwości zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych na Wydziale Fizyki UW (zgloszenia do 5.09.2009) - 1943  
Dot. postępowania nr DZP- 371-85/2009 na zakup miksera cyfrowego audio - 1943  
Dot. postępowania nr DZP 371-50/2008 na "Wykonanie kanalizacji ogólnospławnej i linii kablowych dla zasilania pomp dla kanalizacji ogólnospławnej na terenie centralnym UW" - 1942  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 13 z dnia 2005-08-25 w sprawie wprowadzenia Uniwersyteckiego Systemu Punktów Zaliczeniowych zgodnego ze standardem Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych - 1942  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Analizy Skażeń Środowiska na Wydziale Biologii - zgłoszenia do 2009-12-10 - 1942  
Przetarg nieograniczony nr WPiA/371/7/2006 na: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i kserokopiarek dla Wydziału Prawa i Administracji UW - 1941  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-08/2006 na: dostawę interfejsów Gigabit Ethernet (SFP) - 1941  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-04/2006 na: dostawę komputerów z peryferiami. - 1940  
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych - zgłoszenia do 2009-05-30 - 1940  
Konkurs na stanowisko docenta w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Zoologii na Wydziale Biologii - zgłoszenia do 2009.06.01 - 1940  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 16 z dnia 2008-06-18 w sprawie powołania Rady Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego - 1939  
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr OWP/2006/07/20-1346099 - 1938  
UCHWAŁA NR 35 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Prawa i Administracji - 1938  
Przetarg nieograniczony BZP nr 213 z dnia 26.09.2005 p. 50201 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego - 1937  
Praca dla hydraulika w DS6 w wymiarze pół etatu od zaraz - 1937  
Zatrudnienie na stanowisku wykładowcy/starszego wykładowcy - zgłoszenia do 2009-09-30 - 1934  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 38 z dnia 2007-10-01 w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia - 1933  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-62/05 na: remont sali seminaryjnej wraz z korytarzem na V piętrze oraz prace malarskie na IV piętrze w budynku W. Fizyki - 1931  
Przetarg nieograniczony Nr 240/2/2007 - 1929  
Dot. nr postepowania WF-37-31/08 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego - 1929  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-73/2009 na Realizację prenumeraty czasopism polskich i zagranicznych do zbiorów Biblioteki Wydziału Zarządzania UW na rok 2010 - 1929  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-76/2009 na Konserwację dwudziestu jeden dźwigów i dwóch ciągów schodowych znajdujących się w Kompleksie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicach: Dobra 56/66 (BUW), Dobra 72, Wybrzeże Kościuszkowskie 47 - 1929  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-63/05 na wykonanie projektu technicznego dla modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki - 1928  
Przetarg nieograniczony BZP nr 104 poz. 22119 na: modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z obróbką zewnętrzną i wymianą parapetów w budynku Wydziału Chemii przy ul. Pasteura 1 - 1928  
Przetarg nieograniczony NR 371-66/2005 na usługi pralnicze dla domów studenta i jednostek świadczących usługi hotelarskie UW - 1926  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-40/06 na: konserwację instalacji SAP w obiektach Wydziału Fizyki - 1926  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-64/05 na dostawę spektrofotometru UV-Vis - 1925  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-3/06 na: dostawę chromatografu cieczowego HPLC - 1925  
Biuro Współpracy z Zagranicą poszukuje kandydata na stanowisko pracownika administracyjnego do Sekcji Kształcenia Zawodowego i Europejskich Programów Edukacyjnych - zgłoszenia do 2009-09-26 - 1925  
>Przetarg nieograniczony Nr ZP/13/30/2005 na dostawę firewall&#8217;a sprzętowego dla Wydziału Geologii UW - 1924  
UCHWAŁA NR 13 z dnia 19 października 2005 r. w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1924  
Przetarg nieograniczony Nr DZP- 371-19/2007 na: dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - OWP/2007/02/21-1334942 - 1923  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-61/05 na dostawę projektorów multimedialnych - 1922  
Przetarg nieograniczony Nr WB 37/40/05 na dostawę 2 biofermentorów typu biostat - 1922  
UCHWAŁA NR 81 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie odnowienia doktoratu - 1922  
Oferta pracy dla kandydata na stanowisko pracownika w Sekcji Finansowo-Księgowej w wymiarze 1/2 etatu - zgłoszenia do dnia 12.08.2009 - 1922  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 4 z dnia 2008-01-22 w sprawie stypendiów naukowych Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2007/2008 - 1921  
Konkurs w Instytucie Rusycystyki na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie translatoryki i językoznawstwa rosyjskiego (składanie dokumentów do 3.08.2009) - 1921  
Dziekan Wydziału Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Literatury Polskiej (termin składania dokumentów 30.09.2009) - 1920  
2009-06-30 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 11 w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" - 1920  
Uniwersytet Warszawski ogłasza drugą aukcję nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Miączyńskiej 37 - 1920  
Przetarg nieograniczony Nr WB 37/29/05 na zakup: 300.000 l oleju opałowego lekkiego - 1919  
UCHWAŁA NR 80 z dnia 12 kwietnia 2006 r. z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym - 1919  
UCHWAŁA NR 125 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii - 1919  
Przetarg nieograniczony BZP nr 53 poz 11171 na: roboty budowlane elewacyjne wraz z wykonaniem iluminacji Audytorium Maximum i otoczeniem wokół budynku. - 1918  
Przetarg nieograniczony nr WUW/11/2006 na: druk, oprawa ekspedycja Kwartalnik POLONICUM nr 2 - 1918  
Przetarg nieograniczony - Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 6 z dnia 2006.01.09 poz.1173 - dostawa falowodyspersyjnego rentgenowskiego spektrometru fluoroscencyjnego dla UW - 1917  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 18 z dnia 2005-10-19 w sprawie stypendiów naukowych Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2005/2006 - 1917  
Wydział Psychologii UW poszukuje Pracownika do Ośrodka Komputerowego. Wymiar 1/2 etatu - zgloszenia do 9 kwietnia 2009 r. - 1917  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego (Instytut Prawa Cywilnego) i w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa (Instytut Historii Prawa) - zgłoszenia do dnia 2009-05-06 - 1917  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-54/05 na: dostawę kserokopiarki cyfrowej wraz z usługa serwisową - 1915  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 18 z dnia 2008-07-29 w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu kierowania studentów przez Uniwersytet Warszawski do innej uczelni w celu realizacji części programu studiów - 1914  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 270 z dnia 2007-09-26 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Polonistyki - 1913  
Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w sekretariacie rektora - zgłoszenia do 2009.06.01 - 1912  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 33 z dnia 2008-11-27 w sprawie przyznania dziekanom, dyrektorom i kierownikom innych podstawowych jednostek organizacyjnych UW uprawnień do aktualizowania legitymacji ubezpieczeniowych - 1911  
Uniwersytet Warszawski zatrudni osobę na stanowisku Kierownika Domu Studenckiego - zgłoszenia do 2009-08-26 - 1911  
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 265 z dnia 2005.11.21 poz.61601 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy spektrofluorymetru z opcją TCSPC (ang. Time-Correlated Single Photon Counting; pol. skorelowane w czasie zliczanie pojedynczych fotonów) - 1910  
Przetarg nieograniczony Nr DZP 371-72/2005 na:Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku Porektorskiego dla potrzeb Instytutu Historii Sztuki oraz Instytutu Orientalistycznego - 1910  
UCHWAŁA NR 126 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1910  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-15/2009 Świadczenie usług inwestora zastępczego przy realizacji obiektów objętych Projektem pn. Centrum Nowych Technologii "Ochota" Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT) - 1910  
2007-03-12 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 2 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Bibliotecznej - 1908  
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 265 z dnia 2005.11.21poz. 61602 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy zestawu Skaningowego Mikroskopu Optycznego Bliskiego Pola (NSOM) (ang. Near-Field Scanning Optical Microscopy) - 1907  
Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na stanowisko asystentki/asystenta w Biurze Prasowym (Termin składania ofert do 30.06.2009 r.) - 1906  
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 254 z dnia 2005.11.08 - Ogłoszenie o zamówieniu dostawy falowodyspersyjnego rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego. - 1905  
Przetarg nieograniczony BZP nr 53 poz. 11172 na: roboty budowlane elewacyjne budynku d. Centrum Informatycznego UW - 1905  
UCHWAŁA NR 133 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1905  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych - 1903  
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie chemii fizycznej, nieorganicznej i analitycznej, organicznej, fizyki chemicznej lub chemii teoretycznej. (zgłoszenia do 7.09.2009) - 1903  
UCHWAŁA NR 70 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geologii - 1902  
Dwa konkursy na stanowiska adiunkta w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW w zakresie: językoznawstwa i glottodydaktyki. - Zgłoszenia do 9.05.2008 - 1901  
Wydział Geologii UW zatrudni pracownika do Sekcji Finansowej - zgłoszenia do 2009-09-30 - 1901  
UCHWAŁA NR 42 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie odnowienia doktoratu - 1900  
Konkurs na stanowisko docenta w zakresie lingwistyki stosowanej - zgłoszenia do 08.05.2009 - 1900  
Przetarg nieograniczony nr WB37/33/05 na: Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Biologii - 1899  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-5/06 na: dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych oraz kserokopiarek - 1899  
UCHWAŁA NR 54 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 - 1899  
Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Anglistyki Wydziału Neofilologii - zgłoszenia do 2009-05-26 - 1898  
Przetarg nieograniczony Nr DZP 371-70/2005, opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Zakładu Poligraficznego - 1896  
Przetarg nieograniczony ICM-371-26/2005 o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro - (dostawa urządzeń klimatyzacji precyzyjnej) - 1896  
UCHWAŁA NR 82 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie planu finansowego na rok 2006 - 1896  
Przetarg nieograniczony NR DZP-371-3/2006 na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 1895  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 53 z dnia 2009-12-04 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w ramach Programu Stypendialnego dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich i młodych doktorów ... - 1894  
2010-01-29 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 2 w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zastosowanie Chemii w Ochronie Środowiska. Kurs chromatograficzny - 1894  
Przetarg nieograniczony BZP228/12.10.2005/poz.53520 - zamówienie dostawy bonów towarowych dla pracowników i emerytów UW - 1893  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę trzech modułów przełącznika sieci Ethernet wraz z wyposażeniem dodatkowym - nr postępowania WF-37-22/08 - 1893  
Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach - BZP Nr 16 z dnia 2006.01.19 poz.3438 - 1892  
Przetarg nieograniczony Nr WMIM-371-1/06 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki - VI części - 1891  
Konkurs na stanowisko docenta - specjalność: polsko - angielska gramatyka kontrastywna dla tłumacza w zakresie lingwistyki stosowanej - Zgłoszenia do 9.05.2008 - 1891  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-72/2009 - Wybór Generalnego Wykonawcy dla budowy obiektu dydaktyczno - laboratoryjnego UW CeNT I i obiektu dydaktycznego CeNT II przewidzianych do realizacji w ramach projektu pn. Centrum Nowych Technologii - Och - 1891  
ZARZĄDZENIE SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 20 z dnia 2006-06-23 w sprawie ogólnouniwersyteckich zajęć dydaktycznych przez internet prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim dla studentów i doktorantów - 1890  
Przetarg nieograniczony Nr dzp-371-74/2005 na wykonanie remontu balkonówbudynków mieszkalnych UW - 1889  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-52/2006 na dostawę materiałów papierniczych dla Zakładu Graficznego UW - 1889  
2009-01-28 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 2 w sprawie powołania przedstawiciela Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w Radzie Kolegium Artes Liberales - 1889  
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa - zgłoszenia do 2009-11-19 - 1888  
Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej - 1887  
Przetarg ograniczony Nr 15/51/2005 na: Wykonanie projektu oraz budowę instalacji korygującej własności akustyczne sali wystawowej nr 316 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zgodnego z parametrami technicznymi określonymi przez dostawcę sprzę - 1885  
UCHWAŁA NR 124 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 1885  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 21 z dnia 2007-05-07 w sprawie powołania Rady projektu Akademickiego Inkubatora Technologicznego - 1885  
ZARZĄDZENIE SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 22 z dnia 2006-07-11 w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej - 1884  
Przetarg nieograniaczony na roboty budowlane - ogłoszenie w BZP Nr 45 z dnia2006.02.21 poz.9521 - 1883  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 32 z dnia 2008-11-28 w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego - 1883  
2009-02-10 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 w sprawie powołania kierownika Kolegium Artes Liberales - 1883  
Preztarg nieograniczony Nr WF-37-56/05 na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki - 1881  
Przetarg nieograniczony BZP nr 36 z dnia 09.02.2006 na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach starego BUW-u i dawnego Centrum Informatycznego UW - 1880  
UCHWAŁA NR 7 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym - 1880  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 30 z dnia 2008-11-06 w sprawie powołania Rady makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów - 1880  
POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 18 z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Menadżerskich - Zarządzanie polityką rynku pracy oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich - Doradztwo zawodowe - 1880  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 365 z dnia 2008-04-16 w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie - 1878  
UCHWAŁA NR 57 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1877  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-2/2010 na: Okresowe kontrole roczne i pięcioletnie stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarami parametrów technicznych w latach 2010-2013 w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego - 1877  
Pracownicy obsługi: ślusarz-spawacz, blacharz-dekarz, tapicer - 1876  
Przetarg nieograniczony Nr:120/18/2005 na: dostawę dwóch komór rękawicowych dla Wydziału Chemii - 1874  
Sprostowanie mylnych oraz ustalenia nowych terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu nr WB 37-1/06 - 1874  
UCHWAŁA NR 2 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie określenia liczby członków komisji senackich na kadencję 2005-2008 - 1874  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 15 z dnia 2005-09-23 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów - 1874  
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczjnego w Instytucie Języka Polskiego w Zakładzie Leksykologii i Kultury Języka (zgłoszenie do 30.09.2009) - 1874  
Dot. postępowania nr WF-37-45/09 na dostawę i instalację lasera Nd:YAG o dużej energii impulsów - 1874  
UCHWAŁA NR 5 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1873  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 167 z dnia 2007-01-17 w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Polonistyki - 1873  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-35/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1872  
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania nr WPiA/371/1/2006 - 1870  
UCHWAŁA NR 36 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia studiów w Instytucie Orientalistycznym - 1870  
Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej - zgłoszenia do 2010-01-20 - 1870  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 41 z dnia 2007-12-11 w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2008 - 1869  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 6 z dnia 2008-03-11 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania przez Radę Konsultacyjną do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego na studencki ruch naukowy - 1869  
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii Obyczajów i Prawa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych - zgłoszenia do 2009.05.21 - 1869  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-3/2007 na: renowację elewacji zachodniej budynku Wydziału Biologii - 1868  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-72/05 na: dostawę mebli dla Wydziału Fizyki - 1866  
UCHWAŁA NR 65 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów" - 1866  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 18 z dnia 2006-06-08 zmieniające Zarządzenie nr 8 Rektora UW z dnia 5 marca 2006 r. w sprawie zasad przyporządkowania punktów ECTS przedmiotom - 1866  
Przetarg ograniczony BZP nr 80 poz. 17049 na: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku DS nr 4 - 1865  
UCHWAŁA NR 16 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie wyboru członków komisji senackich na kadencję 2005-2008 - 1865  
Wydział Nauk Ekonomicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego - zgłoszenia do 24.04.2009 - 1864  
UCHWAŁA NR 30 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu działania i kompetencji Komisji Senackiej Prawno-Statutowej w kadencji 2005-2008 - 1863  
UCHWAŁA NR 123 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Geologii - 1863  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 42 z dnia 2007-12-19 w sprawie powołania przy Rektorze Uniwersytetu Warszawskiego członków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego - 1863  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-71/2005 na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego - 1862  
Przetarg nieograniczony nr WF/37/44/06 na: wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczenia serwera w Gmachu Wydziału Geologii UW - 1862  
2009-02-10 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 4 w sprawie powołania zastępcy kierownika Kolegium Artes Liberales - 1862  
konkurs na stanowisko adiunkta mianowanego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, w Zakładzie Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych - zgłoszenia 2009-12-18 - 1862  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 18 z dnia 2009-03-27 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących zatrudnionych na UW finans. ze śr. Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . - 1861  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-105/10 na: dostawę klastra komputerowego - 1861  
Przetarg nieograniczony nr WPiA/371/2/2006 na dostawę i montaż mebli biurowych dla WPiA UW - 1860  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/03/2006 na: dostawę sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Wydziału Geologii UW - 1860  
Nabór na stanowisko adiunkta na czas określony w Wydziale Chemii - zgłoszenia do 2009-12-08 - 1860  
UCHWAŁA NR 20 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1859  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 349 z dnia 2005-06-22 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Psychologii - 1859  
Odpowiedź na zapytanie Nr 2 dot. przetargu: Nr DZP-371-73/2005 - 1858  
Przetarg nieograniczony BZP Nr 287 2005.12.19 poz.66970 na: sprzedaż i dostarczenie bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Warszawskiego - 1858  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 5 z dnia 2008-02-18 w sprawie przeprowadzenia kontroli - 1858  
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Germanistyki Wydziału Neofilologii - zgłoszenia do 12.05.2009 - 1858  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-116/10 na Dostawę układu laserów diodowych ze wzmacniaczami stabilizowanych na liniach atomowych - 1858  
UCHWAŁA NR 31 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru członków, będących doktorantami, do komisji senackich na kadencję 2005-2008 - 1857  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 14 z dnia 2008-06-04 w sprawie wzoru aneksu do aktu mianowania lub umowy o pracę nauczyciela akademickiego - 1857  
Konkurs na stanowisko w Instytucie Informatyki, w Instytucie Matematyki, w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki - zgłoszenia do 2009-04-30 - 1857  
Konkurs na stanowisko adiunkta mianowanego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, w Zakładzie Fizyki Biomedycznej - zgłoszenia do 2009-12-18 - 1856  
Przetarg nieograniczony NR UOTT-371/03/2005 na dostawę sprzętu komputerowego dla UOTT UW - 1854  
Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie językoznawstwa niemieckiego w Katedrze Języków Specjalistycznych - zgłoszenia do 2009-11-20 - 1854  
UCHWAŁA NR 8 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 1853  
UCHWAŁA NR 61 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki - 1853  
UCHWAŁA NR 6 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych - 1852  
UCHWAŁA NR 74 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie w sprawie zmiany projektu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 r. - 1852  
UCHWAŁA NR 117 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 - 1851  
UCHWAŁA NR 119 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2006 - 1850  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/45/2010 na: dostawę węgla kamiennego dla Świętokrzyskiej Stacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego w Bocheńcu na rok 2011r - 1850  
UCHWAŁA NR 109 z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1849  
Przetarg nieograniczony Nr 120/1/2006 na: dostawę przystawki do pomiarów metodą Stopped Flow dla Wydziału Chemii - 1848  
Przetarg nieograniaczony Nr ICM-371-01/2007 - 1848  
Przetarg nieograniczony Nr 900307/3/2007 na: prace telekomunikacyjne na 7 kondygnacjach w Domu Studenta Nr 2 w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 - (OWP/2007/04/24-1943632) - 1848  
UCHWAŁA NR 3 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie określenia trybu wyborczego przewodniczących komisji senackich na kadencję 2005-2008 - 1848  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-27/06 na: dostawę wirówki preparatywnej z chłodzeniem, wirniki wychylne i stałokątowe, sterowana mikroprocesorowo z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, z wyposażeniem - 1847  
UCHWAŁA NR 34 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1847  
UCHWAŁA NR 66 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wyboru członków komisji senackich w kadencji 2005-2008 - 1847  
Dot. postępowania nr WF-37-38/09 na dostawę oscylatora femtosekundowego szafirowo-tytanowego z pompą pracy ciągłej dużej mocy - 1846  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 2 z dnia 2005-01-31 w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących organizacji rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2005/2006 - 1845  
Przetarg nieograniczony Nr UOTT/371/04/2006 (poniżej 60.000 EURO) na: Druk materiałów fachowych i informacyjnych z zakresu transferu technologii dla UOTT UW - 1844  
UCHWAŁA NR 9 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii - 1844  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 28 z dnia 2008-11-03 w sprawie projektu Centrum Nowych Technologii - 1844  
UCHWAŁA NR 1 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2005-2008 - 1843  
UCHWAŁA NR 69 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Historycznym - 1843  
Przetarg nieograniczony BZP nr104 poz. 22120 na: modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Wydziału Chemii przy ul. Żwirki i Wigury 101 - 1842  
UCHWAŁA NR 63 dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy - 1841  
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW zatrudni pracownika administracyjnego do pracy w sekretariacie w wymiarze pół etatu - zgłoszenia do 2009-12-15 - 1841  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 11 z dnia 2005-06-20 w sprawie wspierania internetowych zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Warszawskim - 1840  
Kontrole NIK - 1840  
Odpowiedzi na zapytanie dot. przetargów: Nr DZP-371-73/2005 oraz Nr DZP-371-72/2005 - 1839  
Konkurs na stanowisko Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW - 1839  
ZARZĄDZENIE SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 4 z dnia 2005-03-07 w sprawie prowadzenia dokumentacji studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów - 1839  
UCHWAŁA NR 131 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1838  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 32 z dnia 2007-08-30 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 1838  
Dot. postępowania nr DZP-371-82/2008 na Konserwację instalacji elektrycznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW - 1838  
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Rodziny i Patologii Społecznej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych - zgłoszenia do 2009-05-21 - 1838  
UCHWAŁA NR 49 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wyboru członków Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich poza Wydziałami na kadencję 2005-2008 - 1837  
Konkurs na stanowisko adiunkta w w Zakładzie Genetyki Bakterii Instytutu Mikrobiologii na Wydziale Biologii - zgłoszenia do 2009-10-30 - 1837  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-94/10 na Dostawa i instalacja wielofunkcyjnego systemu spektroskopii emisyjnej FCS-FLIM - 1837  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-73/05 na: adaptację szaf wnękowych - 1836  
UCHWAŁA NR 40 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Psychologii - 1836  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 7 z dnia 2008-03-19 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - 1836  
2010-01-28 - POSTANOWIENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2010/2011 na Uniwersytecie Warszawskim - 1836  
Przetarg nieograniczony Nr 371- 9/2006 na dostawę papierniczych artykkułów higienicznych - 1834  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/42/2007 na Dostawa specjalistycznej aparatury badawczej dla Międzywydziałowego Laboratorium Badań Właściwości i Mikrostruktur Geomateriałów Wydziału Geologii UW - 1834  
UCHWAŁA NR 76 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim - 1834  
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii - zgłoszenia do 2009-10-30 - 1834  
UCHWAŁA NR 38 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii - 1833  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-112/10 na dostawę 8 stołów optycznych - 1833  
Przetarg nieograniczony Nr WPiA/371/13/2005 na: Bieżącą obsługę techniczną budynku WPiA - 1832  
UCHWAŁA NR 27 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu działania i kompetencji Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej w kadencji 2005-2008 - 1832  
UCHWAŁA NR 71 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie nagród Ministra Edukacji i Nauki - 1832  
Konkurs na stanowisko docenta w Katedrze Italianistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego - Zgłoszenia do 23.06.2008 - 1832  
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-71/2009 na: Świadczenie usług inwestora zastępczego przy realizacji obiektów objętych Projektem pn. Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (CENT III) - 1832  
UCHWAŁA NR 67 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w kadencji 2005-2008 - 1831  
POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 17 z dnia 8 grudnia 2009 w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Ochrony Środowiska dla Pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 1830  
UCHWAŁA NR 77 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich - 1829  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Anglistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego - Zgłoszenia do 18.06.2008 - 1829  
Obrady Senatu UW w dniu 25.06.2008 r. - 1829  
Dot. postępowania nr DZP-371-93/2008 na "Zakup i dostawę książek dla Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberale UW" - 1829  
UCHWAŁA NR 19 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody i opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1828  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-8/06 na Dostawę spektrofotometru UV-VIS dwu monochromatycznego, dwuwiązkowego, zmiennoszczelinowego - 1827  
UCHWAŁA NR 51 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wyboru członków, będących studentami, Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2005-2008 - 1827  
UCHWAŁA NR 55 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów. - 1827  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 25 z dnia 2008-09-01 w sprawie powołania członków Rady Bibliotecznej - 1827  
UCHWAŁA NR 114 z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wymiaru obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego - 1826  
UCHWAŁA NR 75 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1824  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 28 z dnia 2006-09-28 w sprawie korzystania z usług transportowych Uniwersytetu Warszawskiego swiadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych - 1824  
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań Młodzieży Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych - zgłoszenia do 2009.05.21 - 1824  
Przetarg nieograniczony NR WPiA/371/1/2006 na dostawę i montaż mebli biurowych i wyposażenia dla Wydziału Prawa i Administracji - 1823  
UCHWAŁA NR 12 z dnia 28 września 2005 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy. - 1823  
UCHWAŁA NR 39 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym - 1822  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-35/2010 - Wybór Generalnego Wykonawcy dla budowy I etapu obiektu naukowo-badawczego UW CENT III.. - 1822  
Przetarg nieograniczony Nr 120/2/2006 na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii - 1821  
Postepowanie Nr OWP/2006/07/28-1061621 na: Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Wilczej 13 w Warszawie - dot. Przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-69/2006 - 1821  
UCHWAŁA NR 100 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności na Wydziale Pedagogicznym - 1821  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 166 z dnia 2007-01-17 w sprawie wyrazenia opinii dotyczacych mianowania na stanowiska profesorów - 1821  
UCHWAŁA NR 18 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej - 1820  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 z dnia 2008-01-11 o zmianie Zarządzenia nr 27 Rektora UW z dnia 27 września 2006 r. - 1820  
UCHWAŁA NR 28 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu działania i kompetencji Komisji Senackiej ds. Socjalno-Bytowych i Ochrony Zdrowia w kadencji 2005-2008 - 1819  
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie językoznawstwa germańskiego - specjalność przekładoznawstwo - Zgłoszenia do 9.05.2008 - 1817  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 31 z dnia 2008-11-17 w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2009 - 1816  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 21 z dnia 2008-09-01 w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów - 1816  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 29 z dnia 2007-07-23 o zmianie Zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 stycznia 2007 r. w prawie powołania sądu konkursowego - 1814  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-02/2006 na dostawę redundantnych zasilaczy do sprzętu sieciowego - 1813  
UCHWAŁA NR 32 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2005-2008 - 1812  
UCHWAŁA NR 92 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1812  
Przetarg nieograniczony Nr 21-00-00/1/06 na dostawę komputerów, notebooków, monitorów, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla WDiNP - 1811  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 282 z dnia 2007-09-26 w sprawie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 1809  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 8 z dnia 2008-03-26 w sprawie refundacji kosztów poniesionych podczas rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 1809  
Konkurs otwarty na stanowiska adiunkta w Katedrze Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - zgłoszenia do 2009-05-21 - 1809  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-11/06 na: przebudowę pomieszczeń sali nr 34 w budynku Wydziału Fizyki UW - 1808  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-82/2006 na: dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej Wydziału Polonistyki UW - 1808  
UCHWAŁA NR 45 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru biegłych rewidentów oceniających sprawozdanie finansowe za rok 2005 - 1807  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 235 z dnia 2007-06-20 w sprawie ustalenia podziału czasu pracy nauczycieli akademickich - 1807  
UCHWAŁA NR 46 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Rektora do zaktualizowania planu finansowego na rok 2005 - 1806  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 231 z dnia 2007-06-20 w sprawie podziału zysku netto za rok 2006 - 1806  
UCHWAŁA NR 17 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie powołania organów Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2005-2008 - 1804  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 359 z dnia 2008-04-16 w sprawie utworzenia makrokierunku studiów inżynieria nanostruktur - 1804  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 37 z dnia 2008-12-22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego - 1804  
UCHWAŁA NR 68 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody i opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1803  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 z dnia 2006-01-12 w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego - 1802  
UCHWAŁA NR 78 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych - 1800  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 242 z dnia 2007-06-20 w sprawie utworzenia makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów - 1800  
UCHWAŁA NR 101 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie utworzenia studiów w Instytucie Socjologii - 1799  
Przetarg nieogrzniczony Nr DZP-371-16/2006 na: dostawę mini-spektrometru Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) - 1797  
UCHWAŁA NR 111 z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Zarządzania - 1797  
Przetarg nieograniczony nr 9003/8/2006 na: usługę dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - 1796  
UCHWAŁA NR 60 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii - 1796  
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro MCAZ/371/08/2006 - 1794  
Wydział Pedagogiczny poszukuje pracownika do dziekanatu Studiów Niestacjonarnych - Zgłoszenia do 20.05.2008 - 1794  
UCHWAŁA NR 115 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Uniwersytetowi Warszawskiemu - 1794  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 28 z dnia 2005-12-01 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 1794  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 15 z dnia 2004-12-29 w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2005 - 1794  
Przetarg nieograniczony na: Dostawę sprzętu komputerowego wraz z instalacją i oprogramowaniem. - 1793  
UCHWAŁA NR 87 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1793  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 170 z dnia 2007-01-17 w sprawie wyboru biegłych rewidentów oceniajacych sprawozdania finansowe za rok 2006 - 1792  
Dotyczy negocjacji z ogłoszeniem WF-37-8/08 na: zaprojektowanie, dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego oraz prace związane z wymianą dźwigu w budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Hożej 69 w Warszawie - 1792  
Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko: bibliotekarza w Bibliotece Wydziału Zarządzania UW - 1791  
UCHWAŁA NR 44 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1790  
UCHWAŁA NR 41 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Psychologii - 1790  
UCHWAŁA NR 90 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie utworzenia makrokierunku na Wydziale Neofilologii - 1790  
UCHWAŁA NR 274 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego - 1790  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 26 z dnia 2008-10-01 w sprawie zmian organizacyjnych - 1790  
UCHWAŁA NR 21 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 1789  
UCHWAŁA NR 29 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu działania i kompetencji Komisji Senackiej ds. Studenckich i Procesu Kształcenia w kadencji 2005-2008 - 1789  
UCHWAŁA NR 118 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2005 - 1789  
Konkurs na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Osrodku Studiów Amerykańskich - zgłoszenia do 4.05.2009 - 1789  
UCHWAŁA NR 52 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1788  
UCHWAŁA NR 58 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia specjalności na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 1788  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 22 z dnia 2007-05-08 w sprawie powołania członków Rady Programowej Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich Kultura Polski i Europy epok dawnych. Od starożytności do XIX wieku - 1788  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-17/2007 BZP nr 54 z dnia 13.03.2007 na: dostawę wstępnie zadrukowanych blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej - 1786  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 10 z dnia 2005-05-17 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6 Rektora UW z dnia 8 lipca 2004 r. - 1786  
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 191 z dnia 27.07.2006 rewitalizacja zabytkowego obszaru UW przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie - roboty budowlane i renowacyjne budynków Uniwersytetu Warszawskiego - 1785  
UCHWAŁA NR 50 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wyboru członków Komisji Odwoławczej od Ocen Nauczycieli Akademickich na kadencję 2005-2008 - 1785  
Obrady Senatu UW w dniu 17.12.2008 r. - 1785  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 241 z dnia 2007-06-20 w sprawie badań ankietowych na Uniwersytecie Warszawskim - 1784  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 16 z dnia 2009-03-27 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w ramach Programu Stypendialnego dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich i młodych doktorów ... - 1784  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 135 z dnia 2006-09-27 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne - 1783  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 22 z dnia 2008-09-01 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na Stanowiska - 1783  
Przetarg nieograniczony BZP nr 131 poz. 28037 na: Okresową kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych z pomiarami parametrów technicznych na okres 3 lat /2006 - 2008/ w Domu Studenta nr 1, 2 ,3 ,4 , 5 , 6 , obiektach świadczących usłu - 1782  
UCHWAŁA NR 95 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku studiów w Instytucie Orientalistycznym - 1782  
Dot. postępowania nr DZP-371-88/2008 na realizacja prenumeraty czasopism dla potrzeb administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego w okresie do 31.12.2009 - 1782  
UCHWAŁA NR 43 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1781  
Dot. postępowania nr DZP 371-10/2008 na "Wykonanie remontu 25 łazienek w części hotelowej w segmencie F na 1,2,3 piętrze, oraz 2 pokoi dla osób niepełnosprawnych w budynku UW Sokrates - 1781  
UCHWAŁA NR 4 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich na kadencję 2005-2008 - 1780  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 283 z dnia 2007-09-26 w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej - 1780  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 21 z dnia 2005-10-19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Sieci Komputerowej Domów Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego - 1780  
2006-06-21 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 w sprawie zmian terminów zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2006/2007 - 1779  
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej Instytutu Stosowanych Nauk Spo - 1778  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 208 z dnia 2007-05-23 w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1778  
Przetarg nieograniczony nr WPA-371-9/2010 na: Przebudowę budynku Uniwersytetu Warszawskiego "Willi Szarej", położonego w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji - 1778  
Pracownicy dydaktyczni - Wydział Polonistylki ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Filologii Klasycznej - 1777  
WF-37-38/09 przetarg nieograniczony na dostawę oscylatora femtosekundowego szafirowo-tytanowego z pompą pracy ciągłej dużej mocy - 1777  
UCHWAŁA NR 10 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji. - 1776  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 168 z dnia 2007-01-17 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym - 1776  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 209 z dnia 2007-05-23 w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Psychologii - 1775  
Informacja o unieważnieniu postępowania - DZP-371-61/2008 na: "Wykonanie remontu 25 łazienek w segmencie F na 1,2 i 3 piętrze oraz 2 pokoi dla osób niepełnosprawnych w budynku UW Sokrates - 1774  
ZARZĄDZENIE SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 21 z dnia 2006-06-23 o zmianie Zarządzenia nr 8 z dnia 5 marca 2006 r. w sprawie zasad przyporządkowania punktów ECTS przedmiotom - 1774  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Nr: WF-37-27/08 - Dostawa automatycznej biblioteki taśmowej - 1774  
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Archeologii Klasycznej - zgłoszenia do 2009-11-30 - 1774  
UCHWAŁA NR 89 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich - 1773  
UCHWAŁA NR 98 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie utworzenia specjalności na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 1771  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 31 z dnia 2006-11-02 w sprawie przeliczania ocen uzyskanych na innej uczelni na oceny stosowane na Uniwersytecie Warszawskim - 1771  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-17/2008 na: Wykonanie usługi ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego - 1768  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 9 z dnia 2005-05-16 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3 Rektora UW z dnia 26 czerwca 1997 r. - 1768  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-64/2008 na zakup i dostawę książek dla Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberale UW&#8221; - 1768  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 24 z dnia 2008-09-01 w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego - 1768  
Przetarg nieograniczony nr GSE/370/003/06 na: prowadzenie eksploatacji i konserwacji sieci kablowej i urządzeń 15 kV Zgrupowania Ochota i Wydziału Fizyki U.W - 1767  
Dziekanat Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkursy otwarte (7) na stanowiska adiunkta i docenta - 1767  
Dot.: ICM-371-09/2008 - "Zakup sprzętu komputerowego i sieciowego" - Numer ogłoszenia: 85619-2008; data zamieszczenia: 24.04.2008 - 1766  
Dot. postepowania nr DZP-371-109/2008 na: "Dostawę kompleksowego wyposażenia w urządzenia audiowizualne do Sal A, B, C, D w budynku Audytorium Maximum - 1766  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 236 z dnia 2007-06-20 w sprawie kosztów pośrednich w projektach badawczych realizowanych w 7. Programie Ramowym - 1764  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-33/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1763  
UCHWAŁA NR 79 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - 1763  
UCHWAŁA NR 84 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim - 1763  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-7/2007 na: remont wyjścia awaryjnego oraz remont nawierzchni parkingu w DS. 6 - 1761  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 272 z dnia 2007-09-26 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Ameryk i Europy - 1760  
UCHWAŁA NR 94 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów w Instytucie Ameryk i Europy - 1759  
Dot. postępowania nr DZP-371-87/2008 na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW części XXII i XXIV - 1759  
Biuro Współpracy z Zagranicą poszukuje kandydata / kandydatki do pracy - zgłoszenia do dnia 09-12-2010 r. - 1759  
Przetarg nieograniczony nr 120/4/2006 na: dostawę, instalacje i uruchomienie komory rękawicowej dla Wydziału Chemii UW - 1758  
Przetarg nieograniczony nr ZP-370/09/06 - 1758  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYETU WARSZAWSKIEGO NR 345 z dnia 2005-06-22 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1758  
Obrady Senatu UW w dniu 21.01.2009 r. - 1758  
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr WF-37-18/08 na dostawę kamery CCD ze wzmacniaczem - 1757  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 351 z dnia 2005-06-22 w sprawie opinii Senatu UW nt. poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - 1757  
Dot. postępowania nr DZP-371-107/2008 na Dostawę elementów granitowych na posadzki, schody i parapety do budynku Audytorium Maximum - 1757  
Dot. postepowania nr DZP-371-111/2008 na: "Dostawę kompleksowego wyposażenia w urządzenia audiowizualne do Sali im. Adama Mickiewicza - 1756  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 40 z dnia 2010-10-06 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich w ramach programu stypendialnego pt. Doktoraty dla Mazowsza: Program stypendialny dla najlepszych ucze - 1756  
Przetarg nieograniczony nr 371- 11/2006 na: wykonanie, dostawę i montaż ścianek mobilnych typu ' Abopart' 100 M - 1755  
UCHWAŁA NR 54 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1755  
UCHWAŁA NR 83 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie podziału dotacji na działalność dydaktyczną uczelni na rok 2006 - 1755  
UCHWAŁA NR 116 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rektora UW za rok 2005 - 1755  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 16 z dnia 2007-04-18 w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego - 1755  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYETU WARSZAWSKIEGO NR 346 z dnia 2005-06-22 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym - 1755  
Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kwestora - zgłoszenia do 21-12-2009 - 1755  
Dotyczy Postępowania nr WF-37-16/10 na dostawę mebli - przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę - 1755  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 169 z dnia 2007-01-17 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 1754  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 260 z dnia 2007-06-20 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Polonistyki - 1754  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 276 z dnia 2007-09-26 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym - 1754  
2009-05-18 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 7 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Centralnych Egzaminów Wstępnych na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2009/ - 1752  
Przetarg nieograniczony BZP nr 70 poz. 14899 na: modernizację pomieszczeń w budynku CIUW na potrzeby dziekanatów Wydziału Prawa i Administracji UW - 1751  
UCHWAŁA NR 64 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa. - 1751  
Obrady Senatu UW w dniu 19.11.2008 r. - 1750  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-30/2006 na: Dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego . - 1748  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-72/2007 na Wykonanie wymiany instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w całym budynku Domu Studenta Nr 3 UW przy ul. Kickiego 12 oraz na parterze w budynku Domu Studenta Nr 3 UW przy ul. Kickiego 9 - 1748  
UCHWAŁA NR 48 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 327 Senatu UW z dnia 18 maja 2005 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2006/2007 - 1747  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6 Rektora UW z dnia 21 lutego 2007 r. - WZÓR: SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ - 1747  
Przetarg nieograniczony BZP nr 88 poz. 18667 na: modernizację węzła cieplnego w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w budynku Wydziału Geologii UW - 1746  
Przetarg niewpgraniczony Nr DZP-371-10/2007 - Ogłoszenie Nr OWP/2007/02/26-1609848 - 1746  
Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Instytutu Zoologii - 1746  
Obrady Senatu UW w dniu 26.09.2008 r. - 1746  
UCHWAŁA NR 121 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1745  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 7 z dnia 2010-01-22 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 - 1745  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-10/06 na: przebudowę pomieszczeń sali nr 34 w poziomie -1; w budynku Wydziału Fizyki UW - 1743  
UCHWAŁA NR 62 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia recenzji i nadania tytułu doktora honoris causa - 1743  
Dot. zamówienia z wolnej ręki - ICM-371-16/2008 - 1743  
Przetarg nieograniczony nr BG-371-21/2006 na: dostawy artykułów czystościowych dla jednostek administracji centralnej UW - 1742  
2008-10-31 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 10 w sprawie sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Polityką Społeczną - 1742  
Przetarg nieograniczony nr 120/5/2006 na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UW - 1741  
UCHWAŁA NR 56 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udziału przedmiotów nie związanych z kierunkiem studiów w programach studiów - 1741  
UCHWAŁA NR 72 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1741  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 285 z dnia 2007-09-26 w sprawie powołania recenzenta i przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1741  
Dot. postepowania nr DZP-371-112/2008 na: "Dostawę kompleksowego wyposażenia w urządzenia do tłumaczenia symultanicznego i nagłośnienia w budynku Audytorium Maximum - 1741  
Przetarg nieograniczony nr ISS/ZP-2/2006 na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla ISS UW - 1740  
UCHWAŁA NR 96 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów w Instytucie Orientalistycznym - 1739  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 243 z dnia 2007-06-20 w sprawie utworzenia studiów międzywydziałowych przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Centrum Europejskie UW - 1739  
UCHWAŁA NR 97 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1738  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-42/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1736  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 273 z dnia 2007-09-26 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego - 1735  
Projekt Uchwały Senatu UW w sprawie nadania Statutu Uniwersytetowi Warszawskiemu - 1734  
Dot. postępowania nr WF-37-40/08 na dostawę sprzętu komputerowego - 1734  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 261 z dnia 2007-06-20 w sprawie przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1733  
UCHWAŁA NR 275 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska - 1733  
Konkurs na stanowisko adiunkta mianowanego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, w Zakładzie Optyki - zgłoszenia do 2009-12-18 - 1733  
UCHWAŁA NR 104 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w Instytucie Orientalistycznym - 1732  
UCHWAŁA NR 99 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie utworzenia specjalności w Katedrze Hungarystyki - 1731  
UCHWAŁA NR 103 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii - 1731  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 247 z dnia 2007-06-20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1731  
UCHWAŁA NR 86 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego - 1730  
Dot.postępowania nr DZP-371-29/2008 na remont korytarzy - parter, I,II,III piętro w budynku Domu Studenta nr 5 - 1730  
Dot. przetargu na: wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach Wydziału Fizyki UW przy ul. Hożej 69 oraz ul. Pasteura 7 w Warszawie - Numer ogłoszenia: 120748-2008 - 1729  
Dot. postępowania nr DZP-371-2/2009 na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW - 1729  
2006-07-13 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 5 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii - 1728  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 19 z dnia 2008-09-01 w sprawie powołania przewodniczącej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - 1728  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 23 z dnia 2008-09-01 sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Tytułów Honorowych - 1728  
UCHWAŁA NR 98 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów - 1726  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-63/2006 na: "Budowę dźwigu osobowego w Pałacu Kazimierzowskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie" - 1725  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 8 z dnia 2005-04-06 w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2005/2006 - 1725  
Obrady Senatu UW w dniu 18.02.2009 r. - 1725  
Ośrodek Badań nad Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim zatrudni asystenta branży administracyjej - 1724  
Wydział Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Italianistyki - 1724  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 286 z dnia 2007-09-26 w sprawie wyrażenia opinii o programach prowadzonych przez Studium Europy Wschodniej - 1724  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 17 z dnia 2006-05-23 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 1724  
Uniwersytet Warszawski poszukuje kandydata na stanowisko kierownicze w jednostce administrującej budynkami - zgloszenia do 21-12-2009 - 1724  
UCHWAŁA NR 59 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia studiów prowadzonych przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydział Prawa i Administracji - 1723  
UCHWAŁA NR 143 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie odwołania i wyboru nowego członka Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na kadencję 2005-2008 - 1723  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 165 z dnia 2007-01-17 w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do komisji senackich w kadencji 2005-2008 - 1723  
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr DZP-371-62/2008 na: Opracowanie projektów budowlanych rewaloryzacji zabytkowych obiektów UW - 1723  
Obrady Senatu UW w dniu 22.10.2008 r. - 1723  
UCHWAŁA NR 47 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie odstąpienia od zasady równej liczby studentów studiów stacjonarnych do liczby studentów studiów niestacjonarnych - 1722  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 6 z dnia 2007-02-21 w sprawie refundacji kosztów poniesionych podczas rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie - 1722  
Przetarg nieograniczony nrDZP 371-22/2006 na: dostawę kopiarek: czarno - białej i kolorowej dla jednostek Administracji Centralnej UW - 1721  
Dot. postepowania nr DZP-371-103/2008 na Zakup i dostawę 2 nowych busów do przewozu osób niepełnosprawnych - 1721  
Przetarg nieograniczony nr WPiA/371/6/2006 na: zakup i dostawę laptopa, skanera, drukarki laserowej i projektora multimedialnego na potrzeby projektu EQUAL - 1720  
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 141 z dnia 06.06.2006 poz. 29728 - 1720  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 341 z dnia 2005-06-22 w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej - 1720  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-9/06 na: dostawę termocyklera w technologii ogniw Peltiera - 1719  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 207 z dnia 2007-05-23 w sprawie utworzenia zamiejscowych osrodków dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego - 1719  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-12/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1718  
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki oraz w Instytucie Matematyki - Zgłoszenia do 20.03.2009 - 1717  
UCHWAŁA NR 22 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Senatu UW - 1716  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 237 z dnia 2007-06-20 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2006 oraz udzielenia Zarządowi Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego absolutorium za rok 2006 - 1716  
Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Immunologii, Instytutu Zoologii Wydziału Biologii UW - zgłoszenia do 10.02.2009 - 1716  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 395 z dnia 2008-06-18 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2007 oraz udzielenia Zarządowi Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego absolutorium za rok 2 - 1715  
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych - zgłoszenia do 30-08-2010 - 1715  
Przetarg nieograniczo nr DZP/371/42/2006 na: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku warsztatowego na terenie UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. - 1714  
UCHWAŁA NR 15 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 327 Senatu UW z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2006/2007 - 1714  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 265 z dnia 2007-09-26 w sprawie utworzenia studiów w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - 1714  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 13 z dnia 2008-05-26 w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego - 1714  
UCHWAŁA NR 11 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie w zmiany Uchwały nr 299 Senatu UW z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów. - 1713  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-10/2009 na "Rozbiórkę pawilonu handlowego oraz budynku poboru wody oligoceńskiej na terenie Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55 i Wiślanej" - 1713  
Przetarg nieograniczony nr WPiA/371/4/2006 na: zakup i dostawę projektorów multimedialnych i rzutnika dla Wydziału Prawa i Administracji UW - 1712  
Przetarg nieograniczony BZP nr 135 poz. 28828 na: dostawę falowodyspersyjnego rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego - 1712  
Dot. postepowania DZP-371-32/2008 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na adaptację poddasza w Centrum Informatycznym UW - 1712  
OŚRODEK ANALIZ POLITOLOGICZNYCH - 1712  
Przetarg nieograniczony nr 371/46/2006 na: dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, DPN, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA i SOKRATES, ośrodków wypoczynkowych i stołówki UW - 1711  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 36 z dnia 2007-10-01 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla nauczycieli akademickich - 1711  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 345 z dnia 2008-02-20 w sprawie wyrażenia opinii - 1711  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane -Remont korytarza oraz pomieszczeń laboratoryjnych nr 3106 i 3112 dla utworzenia Laboratoriów Biotechnologicznych nr 1 nr 2 w Zakładzie Biofizyki UW wraz z wyposażeniem wyremontowanych Laboratoriów - 1711  
2009-06-03 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 8 w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla doktorantów w 2009 roku - 1711  
Uniwersytet Warszawski zatrudni osobę na stanowisku specjalisty ds. inwestycji - zgłoszenia do 21-12-2009 - 1711  
UCHWAŁA NR 113 z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Warszawskim - 1710  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 55 z dnia 2009-12-10 w sprawie zmiany zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących zatr - 1710  
Przetarg nieograniczony nr DZP/371-34/2006 na: wykonanie remontu 3 pomieszczeń kuchennych, 8 sanitariatów oraz malowanie 19 pokoi studenckich w DS nr 5 - 1709  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-104/2010 na: Konserwacja miejscowych systemów gaszenia pożaru znajdujących się na wyposażeniu w pomieszczeniach w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 - 1709  
BZP 113/2006, poz. 23920 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 113 z dnia 09.05.2006 POZYCJA 23920 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: wykonanie remontu letniego w Domu Studenta nr 1 i Domu Studenta nr 2 w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 95/99 - 1705  
UCHWAŁA NR 24 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu działania i kompetencji Komisji Senackiej ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych w kadencji 2005-2008 - 1705  
Dot. postępowania nr DZP-371-28/2008 na remont dachu oraz roboty porządkowe na poddaszu w budynku Domu Studenta nr 5 - 1705  
Przetarg nieograniczony nr 9003/6/2006 na dostawę sprzętu chłodniczego - 1704  
UCHWAŁA NR 53 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1704  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-17/06 na: dostawę wytrząsarki preparatywnej - 1703  
Dot. postępowania nr ICM-371-09/2008 na Zakup sprzętu komputerowego i sieciowego - 1703  
UCHWAŁA NR 33 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru członków, będących nauczycielami akademickimi, Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2005-2008 - 1703  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 240 z dnia 2007-06-20 w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim - 1703  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 374 z dnia 2008-05-21 w sprawie konfliktu interesów lub konfliktu zobowiązań - 1703  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 264 z dnia 2007-09-26 w sprawie utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - 1702  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 355 z dnia 2008-03-19 w sprawie odnowienia doktoratu - 1701  
Przetarg nieograniczony Nr WB-37/ 7/06 na: sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego (CPV 30230000-0) - 1700  
Przetarg nieograniczony nr OWP/2006/07/25-259827 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1700  
Dot. postępowania nr DZP-371-34/2008 na: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczeń w budynku Audytorium Maximum - 1699  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 267 z dnia 2007-09-26 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Filozofii i Socjologii - 1699  
Przetarg nieograniczony Nr DZP- 371-79/2007 na: dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych - 1698  
UCHWAŁA NR 88 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie przekształcenia jednolitych studiów magisterskich w studia pierwszego i drugiego stopnia - 1698  
Przetarg nieograniczony nr 03/51/2006 na: rozbudowę istniejącej infrastruktury serwerowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - 1696  
Dot. Przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-59/2008 na: Przebudowę części ul. Oboźnej i wjazdu na teren UW od strony ul. Oboźnej wraz z przełożeniem kolidującej infrastruktury podziemnej i naziemnej - 1696  
2009-09-25 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 13 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Konsultacje społeczne i rozwiązywanie konfliktów społecznych - 1696  
Informacja o ogłaszanych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej konkursach na stanowisko: adiunkta (3) i docenta - zgłoszenia do 11-06-2010 - 1696  
OGłOSZENIE BIURA REKTORATU NR 2 z dnia 2010-06-16 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 1696  
UCHWAŁA NR 85 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2005 oraz udzielenia Zarządowi Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego absolutorium za rok 2005 - 1695  
UCHWAŁA NR 110 z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 1695  
Pracownicy administracyjni - Instytut Historyczny poszukuje pracownika administracyjnego - zgłoszenia do 10.02.2009 - 1695  
Przetarg nieograniczony Nr WPiA/371/12/2006 na: świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Wydziału Prawa i Administracji - BZP Nr 279 z dnia:19.10.2006 poz. 54167 - 1694  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-94/2006 - Ogłoszenie OWP/2006/11/28-1368939 - 1694  
Dot. postępowania nr DZP-371-65/2010 na: dostawy piśmiennych artykułów papierniczych dla Uniwersytetu Warszawskiego - 1693  
UCHWAŁA NR 14 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 314 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ogólnych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2006/2007 - 1692  
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW zatrudni jedną osobę w administracji Wydziału - 1692  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 366 z dnia 2008-04-16 w sprawie wyrażenia opini dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1692  
Obrady Senatu UW w dniu 22.04.2009 r. - 1692  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-16/06 na: dostawę wirówki preparatywnej z chłodzeniem, wirniki wychylne i stałokątowe, sterowana mikroprocesorowo z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, z wyposażeniem - 1691  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-07/2006 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1691  
UCHWAŁA NR 91 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku studiów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1691  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 212 z dnia 2007-01-01 w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Zarządzania - 1691  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 257 z dnia 2007-06-20 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej - 1691  
Dot. postępowania nr WF-37-20/08 na Dostawa sprzętu komputerowego - 1691  
Przetarg nieograniczony nr BZP nr 82 poz. 17407 na dostawa, instalacja i uruchomienie analizatora izoterm skład-ciśnienie dla Wydziału Chemii UW - 1690  
UCHWAŁA NR 23 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu działania i kompetencji Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w kadencji 2005-2008 - 1689  
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr BG-371-23/2006 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek administracji centralnej UW - 1688  
Przetarg nieograniczony Nr 371-61/2006 - dostawa materiałów papierniczych dla Zakładu Graficznego UW - 1688  
Uniwersytet Warszawski poszukuje kandydatów na stanowisko: audytora wewnętrznego - 1688  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 279 z dnia 2007-09-26 w sprawie sprawozdania dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego za rok 2006 - 1688  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 284 z dnia 2007-09-26 w sprawie ustanowienia roku 2009 Rokiem Karola Darwina na Uniwersytecie Warszawskim - 1688  
2010-07-27 - DECYZJA NR 1 w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego - 1688  
Przetarg nieograniczony Nr WUW 14/2006 na: druk, oprawę, ekspedycję książki: J.Kepler "Noworoczny podarek, albo o sześciokątnych płatkach śniegu" - 1687  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 15 z dnia 2008-10-22 w sprawie powołania organów Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2008-2012 - 1687  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/12/2006 na: Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na wymianę instalacji c.o. w budynku Wydziału Geologii - 1686  
Przetarg nieograniczony BZP nr 96 poz. 20405 na: dostawę spektrometru FT-IR z modułem ramanowskim dla Uniwersytetu Warszawskiego - 1686  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 175 z dnia 2007-02-21 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji - 1686  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 5 z dnia 2007-02-05 w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego i inspektora bezpieczenstwa teleinformatycznego - 1686  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 11 z dnia 2008-04-28 w sprawie postępowania kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowania oferty dydaktycznej jednostek w systemie obsługi studiów USOS - 1686  
2006-02-16 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2006/2007 - 1685  
UCHWAŁA NR 151 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie odwołania i wyboru nowego członka Komisji Senackiej ds. Studenckich i Procesu Kształcenia w kadencji 2005-2008 - 1683  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 299 z dnia 2007-11-14 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1683  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 7 z dnia 2004-07-29 o zmianie Regulaminu Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego - 1683  
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - zgłoszenia do 22-11-2010 - 1683  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-68/2005 na: Dostawę aparatu do pomiaru wielkości cząstek dla UW - 1682  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 189 z dnia 2007-03-21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1682  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 256 z dnia 2007-06-20 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - 1682  
Przetarg nieograniczony nr 9003/9/2006 na: usługę mycia okien - 1681  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 258 z dnia 2007-06-20 w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z ustawą &#8211; Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem Uniwersytetu Warszawskiego - 1681  
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 113 z dnia 09.05.2006 POZYCJA 23919 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pożarowe wydzielenie klatki schodowej i dodatkowych rozwiązań poprawiających stan bezpieczeństwa pożarowego budynku Uniwersytetu Warszawskiego - 1680  
Pprzetarg nieograniczony Nr WF-37-28/06 na: zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w 6 pomieszczeniach na 3 piętrze w budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Hożej 69 - 1680  
UCHWAŁA NR 112 z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ogólnych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2007/2008 - 1680  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 248 z dnia 2007-06-20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia na stanowiska profesorów - 1680  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 254 z dnia 2007-06-20 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania - 1680  
2006-07-13 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 6 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - 1680  
Przetarg nieograniczony nr DZP 371-19/2006 na: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku warsztatowego na Terenie UW - 1679  
Przetarg nieograniczony Nr ZP/13/13/2006 na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW. - 1679  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 23 z dnia 2006-07-11 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do oceny projektów ogólnouniwersyteckich zajęć dydaktycznych przez internet prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim dla studentów i doktor - 1679  
Przetarg nieograniczony nr 04/51/2006 na: częściową wymianę sprzętu komputerowego na stanowiskach roboczych Centrum NUKAT - 1678  
Regulamin sieci komputerowej domów studenckich Uniwersytetu Warszawskiego - 1678  
Przetarg nieograniczony nr DZP/371/44/2006 na: usługę mycia okien w obiektach administrowanych przez Dział Socjalny UW - 1677  
Przetarg nieograniczony nr DZP/371/38/2006 na: na modernizację wejścia głównego w Domu Studenta Nr 1 - 1677  
Przetarg nieograniczony Nr BSST/01/2006 - dostawa blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej - 1677  
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie statystyki w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki - Zgłoszenia do 20.03.2009 - 1677  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-49/2006 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1675  
UCHWAŁA NR 102 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich - 1675  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 10 z dnia 2008-04-02 w sprawie szczegółowych zasad postępowania w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia na Uniwersytecie Warszawskim - 1675  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 282 z dnia 2005-01-19 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geologii - 1675  
Dot. postępowania Nr DZP-371-105/2008 na Dostawa i montaż systemu do głosowania z projekcją i nagłośnieniem do Audytorium Maximum - 1675  
Dot. postepowania na usługę mycia okien - 1674  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 274 dnia 2005-01-19 w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - 1674  
Dot. postępowania nr DZP-371-86/2008 na: odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w obiektach UW - 1674  
2010-07-21 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 6 w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2010/2011 na Uniwersytecie Warszawskim - 1674  
Ogłoszenie o przetargu nr ZP-WGSR-370/04/06 (OWP/2006/09/29-2051308) na: remont dachów stacji terenowej w Murzynowie koło Płocka - 1673  
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii Struktur Przestrzennych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Termin zgłoszeń upływa 29.08.2008 r. - 1673  
Dot. postępowania nr WF-37-39/08 na dostawę systemu do pomiarów kalorymetrycznych w oparciu o kalorymetr różnicowy - 1673  
Przetarg nieograniczony nr 120/10/2006 na: modernizację budynków Wydziału Chemii polegającej na obróbce ościeży po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Wydziału Chemii przy ul. Żwirki i Wigury 101. - 1672  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 238 z dnia 2007-06-20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2006 - 1672  
UCHWAŁA NR 105 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych - 1671  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 373 z dnia 2008-05-21 w sprawie kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie oraz pełnienie funkcji w innych szkołach wyższych przez nauczycieli akademickich - 1671  
Dot. postępowania nr WF-37-33/09 na dostawę urządzeń laserowych - 1671  
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w Ośrodku Badań nad Migracjami - zgłoszenia do 15-12-2010 - 1671  
Konkurs na stanowisko adiunkta w UW - 1 etat w Instytucie Socjologii UW w Zakładzie Psychologii Społecznej na podstawie mianowania na okres 9 lat - zgłoszenia do 18-01-2011 - 1671  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 211 z dnia 2007-05-23 w sprawie utworzenia studiów w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych - 1670  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-26/06 na: przebudowę budynku dawnej hydrofornii na świetlicę studencką na terenie Wydziału Fizyki - 1669  
UCHWAŁA NR 93 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku studiów w Instytucie Ameryk i Europy - 1668  
Sprawozdanie roczne Rektora UW za rok 2010 - 1668  
Przetarg nieograniczony nr DZP 371-56/2006 na: usługę mycia okien w obiektach administrowanych przez Dział Socjalny UW - 1667  
Przetarg nieograniczony Nr 000/03/2007 na: modernizację układu chłodzenia cyklotronu - 1667  
UCHWAŁA NR 145 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji - 1667  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 213 z dnia 2007-05-23 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1667  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Rektora UW z dnia 5 lutego2 007 r. - 1666  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 233 z dnia 2007-06-20 w sprawie upoważnienia Rektora do aktualizowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2007 - 1666  
2006-07-17 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 7 w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich - 1666  
UCHWAŁA NR 25 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu działania i kompetencji Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów w kadencji 2005-2008 - 1665  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 220 z dnia 2007-05-23 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Historycznego - 1665  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 z dnia 2006-01-13 o zmianie Zarządzenia nr 9 Rektora UW z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim - 1665  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-28/2006 na: Dostawę 2 szt. nowych kopiarek dla Biura Spraw Socjalnych i Wydziału Psychologii UW - 1664  
Przetarg nieograniczony DZP/371/35/2006 na: wykonanie remontu balkonów w budynku DPN UW przy ul. Smyczkowej 11 - 1664  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 268 z dnia 2007-09-26 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych - 1664  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 325 z dnia 2005-05-18 w sprawie wyrażenia zgody i opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1664  
Przetarg nieograniczony nr BSST/02/2006 na: dostawę wyposażenia Centrum Personalizacji UW. Dwie drukarki do kart plastikowych - 1663  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-29/2007 (OWP/2007/04/16-1425689) na: Modernizacja wejścia głównego w Domu Studenta Nr 1 - 1663  
Dotyczy: postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-72/2008 na: "Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczeń w kondygnacji piwnicy wraz z sanitariatami, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewne - 1663  
Dot. postępowania na dostawę układu doświadczalnego do niskotemeraturowych optycznych pomiarów mikroskopowych - 1663  
Przetarg nieograniczony BZP nr 113 poz. 23921 na: wykonanie remontu pokoi studenckich w Domu Studenta nr 3 w Warszawie, ul. Kickiego 12 - 1662  
Przetrag nieograniczony nr DZP/371/37/2006 na: wykonanie prac związanych z remontem wyjścia awaryjnego z rampą w Domu Studenta Nr 6 w Warszawie przy ul. Radomskiej 11 - 1662  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-83/2007 na odbiór, transport i utylizację odpadów - 1662  
Przetarg nieograniczony Nr owp/2006/07/20-538678 - 1661  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 230 z dnia 2007-06-20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 - 1661  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 367 z dnia 2008-04-16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko profesora - 1661  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 347 z dnia 2005-06-22 w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Wydziału Polonistyki - 1661  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 9 z dnia 2008-03-26 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne - 1660  
Przetarg nieograniczony nr DZP/371-48/2006 na: remont pochylni dla osób niepełnosprawnych i wejścia głównego w DS nr 6 - 1659  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 221 z dnia 2007-05-23 w sprawie zatwierdzenia uchwał podstawowych jednostek organizacyjnych UW w sprawie "Zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów" - 1659  
Kierownik Domu Studenta Nr 6 zatrudni: osobę do sprzątania pokoi na okres wakacji - 1659  
Przetarg nieograniczony nr 240/7/2006 na: serwis sprzętu komputerowego i drukarek dla WNE UW - 1658  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 291 z dnia 2005-02-16 w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Wydziału Chemii - 1658  
Dot. postępowania Nr MCZ/ 2637/5/2008 na zakup i dostawę książek anglojęzycznych do zajęć dydaktycznych - 1658  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-49/2006 na: dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 1657  
Przetarg nieograniczony nr ZP-370/01/07 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1657  
Dot. Przetargu nieograniczonego Nr ICM-371-19/2008 na: "Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego" - 1657  
Dot. postępowania na Rura wyładowcza do lasera argonowego dużej mocy (20W) - 1657  
Dot. postępowania nr DZP-371-88/2008 na prenumeratę czasopism dla potrzeb administracji centralnej UW - 1657  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 360 z dnia 2008-04-16 w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów - 1656  
Ośrodek Kultury Francuskiej poszukuje pracownika administracyjnego do prowadzenia sekretariatu dyrektora Ośrodka - zgłoszenia do 18-03-2010 - 1656  
STANOWISKO SENATU UNIWERSYETU WARSZAWSKIEGO NR 134 z dnia 2006-09-27 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - Monitor Nr 8, Poz. 124 - 1655  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 339 z dnia 2005-06-22 w sprawie wyrażenia zgody i opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1655  
Terminy posiedzeń Senatu UW w roku akademickim 2010/2011 - 1655  
Konkurs na stanowisko asystenta technicznego do obsługi stanowisk szkoleniowych nowych pracowni kierunku zamawianego Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie - zgłoszenia do 07-01-2011 - 1655  
Przetarg nieograniczony nr DZP/371-45/2006 na: dostawę montaż drzwi w pokojach i pomieszczeniach Domu Studenta nr 1 i 2 - 1654  
Sprostowanie dot. BZP131 poz. 28037 - 1654  
Przetarg nieograniczony nr WMIM-371-2/06 na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW - 1654  
Dot. postępowania nr DZP-371-87/2008 w części XII na "dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW - 1654  
SPROSTOWANIE nr 1 dotyczy postępowania nr WF-37-35/06 - 1653  
Przetarg nieograniczony nr 240/6/2007 (OWP/2007/03/09-1777747) na: dostawę komputerów i drukarek - 1652  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 186 z dnia 2007-03-21 w sprawie utworzenia Miedzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich - 1652  
2010-05-24 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 4 o sprostowaniu błędu w uchwale nr 237 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2010-05-19 w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite ... - 1652  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-26/2007 na: dostawę, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 1651  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 164 z dnia 2007-01-17 w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do komisji senackich w kadencji 2005-2008 - 1651  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 216 z dnia 2007-05-23 w sprawie odstąpienia od zasady równej liczby studentów studiów stacjonarnych do liczby studentów studiów niestacjonarnych w roku ak. 2008/2009 - 1651  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 232 z dnia 2007-06-20 w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2007 - 1651  
Dot. postępowania DZP-371-87/2008 w części XXII i XXIV na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW - 1651  
Przetarg nieograniczony nr nr 9003/15/2006 na: Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych do Stołówki Uniwersytetu Warszawskiego - 1650  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 203 z dnia 2007-04-18 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Polonistyki - 1650  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 375 z dnia 2008-05-21 w sprawie zmiany Uchwały nr 218 Senatu UW z dnia 23 maja 2007 r. - 1650  
Przetag nieograniczony nr 31/0000/43/2007 (OWP/2007/03/16-1725477) na: Dostawę tachimetrów elektronicznych dla Instytutu Archeologii - 1649  
UCHWAŁA NR 144 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1649  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 255 z dnia 2007-06-20 w sprawie zmiany Uchwały nr 173 Senatu UW z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie nadania Regulaminu Kolegium MISH - 1649  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 379 z dnia 2008-05-21 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Rewizji Finansowej - 1649  
UCHWAŁA NR 107 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia recenzji i nadania tytułu doktora honoris causa - 1648  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 20 z dnia 2007-05-07 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów na Uniwersytecie Warszawskim - 1648  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-97/2008 na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW - 1648  
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 113 z dnia 09.05.2006 POZYCJA 23921 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane wykonanie remontu pokoi studenckich w Domu Studenta nr 3 w Warszawie, ul. Kickiego 12 - 1647  
Konkurs otwarty na stanowisko docenta w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW - Termin zgłoszeń upływa dnia 28.05.2008 - 1646  
Konkurs na stanowisko docenta w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Instytutu Botaniki Wydziału Biologii UW - Termin zgłoszeń upływa dnia 30.05.2008 - 1646  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 187 z dnia 2007-03-21 w sprawie utworzenia studiów w Centrum Kształcenia Nauczycieli Jezyków Obcych i Edukacji Europejskiej - 1646  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 259 z dnia 2007-06-20 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów - 1646  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 281 z dnia 2007-09-26 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Polonistyki - 1644  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 16 z dnia 2008-10-22 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2008-2012 - 1644  
Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych - 30.06.2008 - 1643  
Dot. postępowania na dostawę spektrometru DGF z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów - 1643  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 17 z dnia 2008-10-22 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1643  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 19 z dnia 2008-10-22 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1643  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 177 z dnia 2007-02-21 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Pedagogicznym - 1642  
Dot. Dokumentu 2006-157487-PL - Wspólnoty Europejskie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta - PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe - Przetarg nieograniaczony Nr DZP/371/67/2006 na "Dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Administr - 1641  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 180 z dnia 2007-02-21 w sprawie zmiany Uchwały nr 349 Senatu UW w sprawie zasad podziału niektórych środków finansowych z budżetu - 1641  
Przetarg nieograniczony BZP nr 124 poz. 26568 na: dostawę zestawu Skaningowego Mikroskopu Optycznego Bliskiego Pola (NSOM) (ang. Near-Field Scanning Optical Microscopy) wraz z opcją Mikroskopu Sił Atomowych AFM (ang. Atomic Force Microscopy) - 1640  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 262 z dnia 2007-01-20 w sprawie przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1640  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 353 z dnia 2008-03-19 w sprawie zmian organizacyjnych - 1640  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 z dnia 2010-01-07 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Stałego Dyżuru Uniwersytetu Warszawskiego" - 1640  
Konkurs otwarty na stanowiska adiunkta w Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - zgłoszenia do 22-11-2010 - 1640  
Przetarg nieograniczony BZP nr 123 poz. 264476 na: dostawę zestawu dyfraktometru proszkowego dla Uniwersytetu Warszawskiego - 1639  
Odpowiedź na zapytanie WFiS/1/2006 - 1639  
Przetarg nieograniczony Nr DI 370/TO 1/17/2006 - 1639  
OWP/2006/09/07-1117408 Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr BIP/5/2006 na wykonanie kalendarzy książkowych na rok kalendarzowy 2007 wraz ze specjalną wkładką informacyjną Uniwersytetu Warszawskiego, w trzech - 1639  
UCHWAŁA NR 26 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu działania i kompetencji Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego UW w kadencji 2005-2008 - 1639  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 244 z dnia 2007-06-20 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w Instytucie Ameryk i Europy - 1639  
Odpowiedzi na zapytania do przetargu nr DZP-371-59/2006 - 1638  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-32/2007 na: malowanie 20 pokoi studenckich z ew. uzupełnieniem glazury, terakoty, klepki: cyklinowaniem i lakierowaniem podłóg z klepki w Domu Studenta Nr 5 - 1638  
Dot. postępowania nr ZP/13/36/2008 na Remont sali wykładowej Wydziału Geologii UW - 1638  
2010-05-14 - OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 11 z dnia 19-02-2010 w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów zamieszczonym w Uniwersyteckim Systemie Obsługi - 1638  
Dot. postepowania nr ICM-371-06/2008 na Manipulator trójwymiarowy z haptycznym sprzężeniem zwrotnym - 1637  
ICM UW zatrudni osobę na stanowisku konserwatora. - 1637  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 219 z dnia 2007-05-23 w sprawie utworzenia Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego - 1637  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy sprzętu komputerowego - dot. przetargu nieograniczonego Nr WF-37-32/08 - 1637  
Przetarg nieograniczony Nr ICM-371-20/2006 - dostawa sprzętu sieciowego - 1636  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-22/2007 Na: zakup środków chemicznych dla potrzeb eksploatacyjnych - 1636  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 30 z dnia 2005-12-15 w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2006 - 1636  
Negocjacje z ogłoszeniem nr WF-37-52/06 na: modernizację i rozbudowę przestrzeni laboratoryjnej i związanego z tym zaplecza technicznego Pracowni Detektorów w budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 7 - 1635  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 188 z dnia 2007-03-21 w sprawie wyboru członków bibliotecznej komisji oceniajacej w kadencji 2005-2008 - 1635  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 229 z dnia 2007-06-20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rektora UW za rok 2006 - 1635  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 344 z dnia 2008-02-20 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego - 1635  
Przetarg nieograniczony BZP nr 137 poz. 29121 na: remont instalacji elektrycznych w budynku Audytorium Maximum - 1634  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 214 z dnia 2007-05-23 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Historycznym - 1634  
Dot. postepowania nr DZP-371-94/2008 na usługę prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, obrusów, narzut, koców, firan, zasłon, kołder i poduszek dla Domów Studenta - 1634  
Przetarg nieograniaczony Nr BG-371-30/2006 na: Dostawę wody pitnej dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 1633  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-38/07 na dostawę dwóch oscyloskopów - 1633  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 14 z dnia 2007-04-16 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 1633  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 378 z dnia 2008-05-21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1633  
Dot. postępowania nr DZP-371-89/2008 na Konserwację instalacji elektrycznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW - 1633  
Dot. postępowania nr WPA-371-8/2008 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Wydziału Prawa i Administracji UW - 1633  
Przetarg nieograniczony Nr 21-00-00/4/06 na: dostawę procesora emisyjnego i laptopów dla WDiNP UW - 1632  
Powiadomienie o unieważnieniu postepowania Nr MCAZ/371/02/2006 - 1632  
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (IPSiR) na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji poszukuje kandydata na stanowisko bibliotekarza. Termin do 30.06.2008 - 1632  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 171 z dnia 2007-02-21 w sprawie wyrazenia opinii dotyczacych mianowania na stanowiska profesorów - 1632  
Sekcja Rozrachunków Krajowych w Kwesturze Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisko ds. podatku VAT - 1632  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-36/06 na: Dostawę systemu do PCR - 1631  
BZP 113/2006, poz. 23922 z dnia 09.05.2006 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: wykonanie remontu balkonów oraz cokołów i schodów zewnętrznych w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2 w Warszawie - 1629  
BZP nr 140 poz. 29563 - Rewitalizacja zabytkowego obszaru UW przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie - roboty budowlane i renowacyjne budynków - 1629  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 245 z dnia 2007-06-20 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - 1629  
Dot. postępowania nr WF-37-16/08 na dostawę systemu do pomiarów spektroskopowych. - 1629  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 266 z dnia 2007-09-26 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla nauczycieli akademickich - 1629  
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Termin zgłoszeń upływa 29.08.2008 r. - 1628  
Przetarg nieograniczony BZP nr 123 poz. 26446 na: dostawę chromatografu cieczowego sprzężonego z kwadrupolowym spektrometrem masowym - 1627  
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Numer OWP/2006/09/22-1456422, Numer postępowania 310/41/2006 Wykonanie systemu zabezpieczeń antywłamaniowych i monitoringu budynku Instytutu Archeologii mieszczącego się przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie - 1627  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 194 z dnia 2007-04-18 w sprawie ustanowienia roku 2008 Rokiem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim - 1627  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 26 z dnia 2007-06-18 w sprawie utworzenia Biura Ekspertyz Centrum Nauk Sądowych - 1627  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-27/08 Dostawa automatycznej biblioteki taśmowej - 1627  
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Termin zgłoszeń upływa 29.08.2008 r. - 1626  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 296 z dnia 2007-10-17 w sprawie przyznania Medalu za Zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego - 1626  
Dot. postępowania nr DZP-371-91/2008 na "wywóz nieczystości stałych z poszczególnych jednostek UW" - 1625  
Przetarg nieograniczony BZP nr 127 poz. 27198 na: wykonanie remontu pomieszczeń Laboratorium Badań Strukturalnych w budynku Wydziału Chemii - 1624  
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW - Zgłoszenia do 2.06.2008 - 1624  
Dot. przetargu na zakup i dostawę książek do zajęć dydaktycznych ze statystyki dla słuchaczy studiów podyplomowych EMBA - 1624  
Przetarg nieograniczony BZP nr 113 poz. 23920 na: wykonanie remontu letniego w Domu Studenta nr 1 i Domu Studenta nr 2 w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 95/99 - 1623  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-34/06 na: Dostawę reaktora syntez chemicznych w warunkach aktywacji mikrofalowej - 1623  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 173 z dnia 2007-02-21 w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Zarządzania - 1623  
Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich ogłasza 2 konkursy na stanowisko docenta - 1623  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 253 z dnia 2007-06-20 sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej - 1623  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 404 z dnia 2008-06-25 w sprawie projektu założeń reformy nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego przygotowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 1622  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 8 z dnia 2006-03-05 w sprawie zasad przyporządkowania punktów ECTS przedmiotom - 1622  
Dot. postępowania nr WF-37-29/08 na Remont korytarza oraz pomieszczeń laboratoryjnych nr 3106 i 3112 dla utworzenia Laboratoriów Biotechnologicznych nr 1 nr 2 - 1622  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 277 z dnia 2005-01-19 w sprawie wyrażenia zgody i opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1621  
Kwestura - Dział Plac Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy - zgłoszenia do 10-11-2010 - 1621  
Przetarg nieograniczony BZP nr 123 poz. 26393 na: modernizacje budynków Wydziału Chemii - 1620  
UCHWAŁA NR 73 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie sytuacji politycznej w Polsce - 1620  
ICM UW zatrudni specjalistę d/s utrzymania instalacji klimatyzacji precyzyjnej oraz zasilania awaryjnego - 1619  
Kierownik Biura KRASP w Warszawie - 1619  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-80/2008 na Przebudowę części pomieszczeń sanitarnych w budynku ośrodka kolonijno-wczasowego "Bajka" w Łukęcinie - 1619  
Przetarg nieograniczony Nr OWP/2006/10/13-1114702 na: Usługi tłumaczenia z języków obcych na język polski i odwrotnie - 1618  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 368 z dnia 2008-04-16 w sprawie Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego - 1618  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 2 z dnia 2006-01-12 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 1618  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 312 z dnia 2007-12-19 w sprawie prowadzenia studiów w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego - 1617  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 281 z dnia 2005-01-19 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii - 1617  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Paleobiologii i Ewolucji Instytutu Zoologii Wydziału Biologii UW - zgłoszenia do 17.02.2009 - 1617  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 174 z dnia 2007-02-21 w sprawie utworzenia studiów w Instytucie Orientalistycznym - 1616  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 303 z dnia 2007-11-14 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Zarządzania - 1616  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 352 z dnia 2008-03-19 w sprawie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 1616  
Przetarg nieograniczony Nr BG-371-29/2006 - Kompleksowa obsługa techniczna budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego - 1615  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-71-2006 na: Rremont instalacji przeciwpożarowej w Domu Pracownika Naukowego UW przy ul. Smyczkowej 11 w Warszawie - 1615  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 2 z dnia 2007-01-15 w sprawie szczegółowych unormowan dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2007/2008 - 1615  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 271 z dnia 2007-09-26 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Orientalistycznego - 1615  
Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie językoznawstwa germańskiego - specjalista w zakresie lingwistyki stosowanej i tłumaczenia tekstów fachowych w Kat - 1614  
UCHWAŁA NR 161 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1614  
Dot. postępowania nr ZP/13/19/2008 na: "dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW" - 1614  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 280 z dnia 2007-09-26 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 1614  
Dot. postępowania nr DZP-371-83/2008 na Wykonanie remontu 25 łazienek w części hotelowej w segmencie F na 1,2,3 piętrze, oraz 2 pokoi dla osób niepełnosprawnych w budynku UW Sokrates - 1614  
Nr postępowania: WF-37-35/06 Wyjaśnienie Nr 2 - 1613  
POWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr MCAZ/371/03/2006 - 1613  
Przetarg nieograniczony WF-37-43/06 na: Dostawę sprzętu komputerowego - 1613  
UCHWAŁA NR 153 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny - 1613  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 18 z dnia 2007-05-04 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o pomoc ... - 1613  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 269 z dnia 2007-09-26 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Pedagogicznego - 1613  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 327 z dnia 2007-12-19 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1613  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 400 z dnia 2008-06-18 w sprawie likwidacji Ośrodka Badań nad Migracjami - 1613  
Zawiadomienie o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego Nr WFiS/1/2006 na wykonanie remontu czterech pomieszczeń dydaktycznych w Instytucie Filozofii UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie. - 1612  
Przetarg nieograniczony DZP371-54/2006 na: modernizacja wejścia głównego Domu Studenta Nr 1 - 1612  
Wybory uzupełniające członków Senatu UW w dniu 16 grudnia 2009 r. - Protokół głosowania nr 2 dotyczący wyboru uzupełniającego członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 z grupy innych nauczycieli akademickich - 1612  
Nr postępowania: WF-37-35/06 - Wyjaśnienie nr1 - 1611  
Przetarg nieograniaczony Nr WF-37-76/06 - 1611  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 321 z dnia 2007-12-19 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - 1611  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 322 z dnia 2007-12-19 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Europejskiego - 1611  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 326 z dnia 2007-12-19 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1611  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 362 z dnia 2008-04-16 w sprawie ogólnych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia - 1611  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 391 z dnia 2008-06-18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 - 1611  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 350 z dnia 2005-06-22 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny - 1611  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 239 z dnia 2007-06-20 w sprawie wmurowania tablicy w nowym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - 1610  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr DZP 371-74/2008 na dostawy artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW - zawiadomienie, umowa - 1609  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-51/2006 na prace remontowe w Domu Pracownika Naukowego UW przy ul. Smyczkowej 9 - 1608  
WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Termin zgłoszeń upływa 29.08.2008r - 1608  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 137 z dnia 2006-09-27 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Polonistyki - Monitor Nr 8, Poz. 127 - 1607  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 192 z dnia 2007-03-21 w sprawie powołania recenzenta i przyjecia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1607  
Dot. postepowania nr WF-37-33/08 na Dostawa sprzętu komputerowego - 1607  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-22/2007 na dostawa serwerów x86-64 - 1606  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BG-371-49/2008 na dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek administracji centralnej UW - 1606  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 275 z dnia 2005-01-19 sprawie uzupełnienia Uchwały nr 246 Senatu UW z dnia 20 października 2004 r. - 1606  
Dot. postępowania nr WPiA-371-7/2008 na świadczenie usług medycznych na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji UW - 1606  
Przetarg nieograniczony nr WUW/8/2006 na: druk, oprawę ekspedycja broszury Grzyby chronione i tablic - 1605  
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 26 z dnia 01.02.2007 r. poz. 11167 - przetarg nieograniczony Nr DZP-371-1/2007 - 1605  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 205 z dnia 2007-05-23 w sprawie planu finansowego na rok 2007 - 1605  
2006-07-13 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 4 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej - 1605  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 185 z dnia 2010-01-20 w sprawie utworzenia Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego - 1605  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 252 z dnia 2007-06-20 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW - 1604  
Dot. postępowania na organizacja szkoły letniej NEMO Summer School on Technologies and Applications of Microoptics - 1604  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 139 z dnia 2006-09-27 w sprawie powołania recenzenta i przyjecia recenzji dorobku kandydata do tytułu honoris causa - Monitor Nr 8, Poz. 129 - 1603  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 176 z dnia 2007-02-21 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii - 1603  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 398 z dnia 2008-06-18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji kształcenia zamawianego na kierunku matematyka - 1603  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-32/08 na: dostawę sprzętu komputerowego &#8211; dotyczy części 11 - 1603  
Dot. postępowania nr WF-37-39/08 na Dostawa systemu do pomiarów kalorymetrycznych w oparciu o kalorymetr różnicowy - 1603  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 361 z dnia 2008-04-16 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Pomocy Humanitarnej - 1602  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-81/2007 na: dostawy papierniczych artykułów piśmiennych dla jednostek organizacyjnych - 1601  
UCHWAŁA NR 181 SENATU UW z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego - 1601  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 277 z dnia 2007-09-26 w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem UW - 1601  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 396 z dnia 2008-06-18 >w sprawie wyrażenia opinii dotyczacych mianowania na stanowiska profesorów - 1601  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 336 z dnia 2005-06-22 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok 2004 - 1601  
Przetarg nieograniczony Nr ICM-371-17/2006 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1600  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-97/2006 - 1600  
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs otwarty na stanowiska adiunkta w Katedrze Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Konkurs ogłaszany jest na dwa stanowiska. T - 1600  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 246 z dnia 2007-06-20 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1600  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 302 z dnia 2007-11-14 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych - 1600  
Dot. postepowania Nr DZP-371-91/2008 na wywóz nieczystości stałych z poszczególnych jednostek UW - 1600  
Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na 2 stanowiska profesora nadzwyczajnego (mianowanie na 5 lat) - Zgłoszenia do 6.06.2008 r. - 1599  
UCHWAŁA NR 163 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia międzyuczelnianej jednostki organizacyjnej - 1599  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-3/2009 na: "Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego" - 1599  
Przetarg nieograniczony BZP nr 124 poz. 26543 na: wymianę okien i drzwi wejściowych w Domu Studenta UW Nr 3 przy ul. Kickiego 12 w Warszawie - 1598  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-53/06 na: dostawę dwóch rzutników multimedialnych. Dot. Ogłoszenia zarejestrowanego w portalu zamówień publicznych pod nr: OWP/2006/09/15-693766 - 1598  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 201 z dnia 2007-04-18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1598  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 210 z dnia 2007-05-23 sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego o wyrazenie zgody na utworzenie nowego kierunku studiów w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych - 1598  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 225 z dnia 2007-05-23 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filozofii i Socjologii - 1598  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 238 z dnia 2004-09-22 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Polonistyki - 1598  
Postanowienia w sprawie rozstrzygnięcia protestu do przetargu Nr DZP-371-63/2006 - 1597  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-79/2006 na: remont wyjścia awaryjnego oraz nawierzchni parkingu w DS. - 6 przy ul. Radomskiej 11 - 1597  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 291 z dnia 2007-10-17 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1597  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 342 z dnia 2005-06-22 w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 1596  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 343 z dnia 2005-06-22 w sprawie utworzenia studiów w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW - 1596  
Dot. pstępowania nr DZP-371-78/2008 na Zakup i dostawę dwóch nowych busów do przewozu osób niepełnosprawnych - 1596  
Konkurs na zatrudnienie adiunkta w Centrum Europejskim UW - zgłoszenia do 2011-01-08 - 1596  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-98/2006 - 1595  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 409 z dnia 2008-06-25 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego - 1595  
Przetarg nieograniczony nr WPiA/371/8/2006 na: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Prawa i Administracji UW - 1594  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 202 z dnia 2007-04-18 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Pedagogicznym - 1594  
Wybory uzupełniające w dniu 16 grudnia 2009 r. - Protokół głosowania nr 1 dotyczący wyboru uzupełniającego członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 z grupy innych nauczycieli akademickich - 1594  
UCHWAŁA NR 158 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW - 1593  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYETU WARSZAWSKIEGO NR 348 z dnia 2005-06-22 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Polonistyki - 1593  
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje współpracownika przy projekcie finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Kariery i mobilność społeczno-zawodowa migrantów poakcesyjnych - 1593  
Przetarg nieograniczony Nr 21-00-00/2/07 na dostawę kserokopiarek dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW - 1592  
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr MCAZ/371/04/2006 na: Dostawę sprzętu komputerowego - 1591  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 10 z dnia 2007-03-14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim - 1591  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 323 z dnia 2007-12-19 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej - 1591  
Dot. postepowania nr DZP-371-77/2008 na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW - 1590  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 136 z dnia 2006-09-27 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych - Monitor Nr 8, Poz. 126 - 1589  
Dot. postępowania nr DZP-371-47/2008 na Wykonanie i uruchomienie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania przeciwpożarowego w budynku Domu Studenta nr 6 - 1589  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-90/2006 na: dostawa sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 1588  
UCHWAŁA NR 154 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Gostyninie - 1587  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 z dnia 2008-09-26 w sprawie utworzenia stałych komisji senackich, określenia zakresu ich działania oraz liczby ich członków na kadencję 2008-2012 - 1587  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 23 z dnia 2008-10-22 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej - 1587  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 392 z dnia 2008-06-18 w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2008 - 1586  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 237 z dnia 2004-09-22 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym - 1586  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-51/06 na Dostawę monochromatora (z przeznaczeniem do układu do pomiarów foto-elektrycznych) - 1585  
NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM Nr DZP-371-73/2006 - Rewitalizacja zabytkowego obszaru UW przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie - roboty budowlane i renowacyjne budynków Uniwersytetu Warszawskiego: Oficyna "Pod Wizytkami", Budynek Slawistyki, budynek "Mały Be - 1585  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 405 z dnia 2008-06-25 w sprawie sprawozdania dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego za rok 2007 - 1585  
SPROSTOWANIE nr postępowania: WF-37-33/06 dotyczy przetargu nieograniczonego na: "Dostawę sprzętu komputerowego" - 1584  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr ZP/13/24/2006 - 1584  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-84/2006 na: na remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Wilczej 13 - 1584  
UCHWAŁA NR 106 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich - 1584  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 206 z dnia 2007-05-23 w sprawie podziału dotacji na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w - 1584  
Przetarg nieograniczony Nr MCZ/0278/1/2006 - sprzet komputerowy - 1583  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 407 z dnia 2008-06-25 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych - 1583  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 316 z dnia 2007-12-19 w sprawie wyboru członków komisji senackich w kadencji 2005-2008 - 1582  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 335 z dnia 2008-01-23 w sprawie utworzenia makrokierunku studiów przez WDiNP oraz WPiA i wspólnego prowadzenia makrokierunku studiów w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - 1582  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 242 z dnia 2004-09-22 w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1582  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/46/2010 na: dostawę, instalację i uruchomienie urządzenia "komora solna S120 XP do badania procesów deterioracji" dla Wydziału Geologii UW - 1582  
SPROSTOWANIE nr 2 dotyczy postępowania nr WF-37-35/06 - 1581  
Zapytania do przetrgu nr DZP/371/60/2006 - 1581  
Przetarg nieograniczony Nr 9003/18/2006 na konserwację urządzeń wentylacji i klimatyzacji - Ogłoszenie Nr OWP/2007/02/27 - 1454739 - 1581  
Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko docenta - specjalność: dydaktyka języka rosyjskiego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (umowa o pracę na czas określony) - Zgłoszeni - 1581  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 z dnia 2007-01-11 w sprawie powołania sadu konkursowego - 1581  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 312 z dnia 2005-04-20 w sprawie wyrażenia zgody i opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1581  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 338 z dnia 2008-01-23 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie kształcenia - 1580  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-86/2006 na usługi - 1579  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 276 w sprawie wyboru studenckich członków komisji senackich - 1579  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 48 z dnia 2009-11-09 w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2010 - 1579  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-47/2007 na: Konserwacja systemów i instalacji w które wyposażony jest obiekt Centrum Sportowo - Rekreacyjnego UW przy ul. Banacha w Warszawie. - 1578  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 10 z dnia 2006-03-24 w sprawie certyfikatów zewnętrznych instytucji certyfikujących potwierdzających biegłość językową studentów Uniwersytetu Warszawskiego - 1578  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-38/06 na: modernizację i rozbudowę przestrzeni laboratoryjnej i związanego z tym zaplecza technicznego Pracowni Detektorów WF UW - 1577  
ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie certyfikatów zewnętrznych instytucji certyfikujących potwierdzających poziom biegłości językowej - 1577  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 190 z dnia 2007-03-21 sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii - 1577  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-32/08 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1577  
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr WF-37-57/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1576  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-8/2007 - 1576  
UCHWAŁA NR 160 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia recenzji i nadania tytułu doktora honoris causa - 1576  
POSTĘPOWANIE: 900308-371-03/2007 - Zakup i dostawa środków chemicznych, materiałów higienicznych i gospodarczych - 1575  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-69/2008 - Wykonanie kanalizacji ogólnospławnej i linii kablowych dla zasilania pomp dla kanalizacji ogólnospławnej na terenie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 - 1575  
Przetarg nieograniczony Nr UOTT/371/01/2007 - ogłoszenie nr OWP/2007/01/16-1163535 - 1574  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 224 z dnia 2007-05-23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1574  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 334 z dnia 2008-01-23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1574  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 406 z dnia 2008-06-25 w sprawie poparcia uchwały nr 35 D Rady Wydziału Fizyki - 1574  
Protest dot. postępowania nr DZP-371-179-63/2006 - 1573  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 195 z dnia 2007-04-18 w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów w kadencji 2005-2008 - 1573  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 320 z dnia 2007-12-19 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki - 1573  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 339 z dnia 2008-01-23 w sprawie zmiany Uchwały nr 217 Senatu UW z dnia 23 maja 2007 r. - 1573  
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr OWP/2006/10/11-1213236 na: Kompleksową obsługę konferencji pt.: Pedagogika społeczna wobec zjawiska migracji i uchodźców - 1572  
UCHWAŁA NR 152 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1572  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 324 z dnia 2007-12-19 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii - 1572  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 370 z dnia 2008-04-16 w sprawie obciążenia mienia Uniwersytetu Warszawskiego w związku z zaciągnięciem kredytu na realizację inwestycji - budynek dla Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej i - 1572  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-74/2008 na Dostawy papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW - 1572  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 386 z dnia 2008-05-21 w sprawie przyznania Medalu za Zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego - 1572  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 318 z dnia 2005-04-20 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - 1572  
UCHWAŁA NR 146 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym - 1571  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-32/2009 na: Dostawę firewalla głównego do ochrony całej sieci administracyjnej - 1571  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-48/2009 na Budowa budynku stacji rozdzielczej PZO wraz z jej wyposażeniem, zasilaniem, przebudową sieci elektroenergetycznych SN i NN i likwidacją kolizji oraz rozbiórka istniejących obiektów - 1571  
ZARZADZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 8 z dnia 2007-03-01 w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2007/2008 dla kandydatów legitymujących się zagranicznym świadectwem maturalnym lub dyplomem - 1570  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 317 z dnia 2007-12-19 w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów w kadencji 2005-2008 - 1570  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 346 z dnia 2008-02-20 w sprawie utworzenia specjalności - 1570  
Dot. postepowania nr WF-37-40/08 na dostawę sprzętu komputerowego - 1570  
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr ICM-371-11/2006 na: obsługę serwisową urządzeń klimatyzacyjnych mieszczących się w pomieszczeniach ICM UW - 1569  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-107/2006 - dotyczy: dostawy piśmiennych artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW - 1569  
UCHWAŁA NR 150 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie w spółce komandytowej - 1569  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 141 z dnia 2006-09-27 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia - Monitor Nr 8, Poz. 131 - 1569  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 178 z dnia 2007-02-21 w sprawie przyjęcia recenzji i nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1569  
Dot. postepowania nr DZP-371-58/2008 na: "Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczeń w kondygnacji piwnicy oraz remontu sali im. A. Mickiewicza - 1569  
Modyfikacja SIWZ dot. postępowania nr DZP/371/64/2006 - 1568  
Przetarg nieograniczony Nr ZP/13/25/2006 na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii - 1568  
Uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego od Nr 57 do Nr 74 z dnia 2009-03-18 - 1568  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-50/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1567  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-75/06 na: zaprojektowanie, wykonanie i serwisowanie klimatyzacji w pomieszczeniu teleinformatycznym WF - 1567  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-50/07 na: Sukcesywne dostawy helu ciekłego - ogłoszenie Nr 220523-2007 - 1567  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 196 z dnia 2007-04-18 w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów w kadencji 2005-2008 - 1567  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 200 z dnia 2007-04-18 w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - 1567  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 304 z dnia 2007-11-14 w sprawie likwidacji zakładów na Wydziale Polonistyki - 1567  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-77/2008 na dostawę sprzętu komputerowego - 1567  
Dot. postępowania nr DZP-371-67/2008 na Wykonanie instalacji odgromowej na budynku DS3 - 1567  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 26 z dnia 2008-11-19 w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012 - 1567  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-87/2007Dostawy artykułów papierniczych dla Zakładu Graficznego UW w okresie 12 miesięcy<br> - 1566  
UCHWAŁA NR 159 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1566  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 227 z dnia 2007-05-23 w sprawie Collegium Varsoviense - 1566  
UCHWAŁA NR 117 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru uzupełniającego kandydatów na członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 - 1566  
Przetarg nieograniczony Nr OWP/2006/09/21 - 213605 - Przedmiotem zamówienia jest druk, oprawa i ekspedycja książek - 1565  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 197 z dnia 2007-04-18 w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 102 Senatu UW z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu St - 1565  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 204 z dnia 2007-04-18 w sprawie przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1565  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 382 z dnia 2008-05-21 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Studiów Brytyjskich - 1565  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 278 z dnia 2005-01-19 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej mianowania na stanowisko profesora - 1565  
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi - konkursy na stanowisko adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej - zgłoszenia do 15.01.2009 - 1565  
Ogłoszenie OWP/2006/08/03-101810 dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-64/2006 na: Budowę przyłącza teletechnicznego do Centrum Rekreacyjno-Sportowego UW przy ul. Banacha w Warszawie - 1564  
Przetarg nieograniczony Nr WPiA/371/11/2006 na: świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6 - 1564  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-83/2006 na: rozbudowę i modernizację pracowni naukowych i laboratoriów komputerowych MIiM UW - 1564  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 337 z dnia 2005-06-22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 - 1564  
Przetarg nieograniaczony Nr DZP-371-72/2006 na:dostawa sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, znajdujących się na terenie Warszawy - 1563  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 223 z dnia 2007-05-23 w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do komisji senackich w kadencji 2005-2008 - 1563  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 354 z dnia 2008-03-19 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii - 1563  
Pracownicy administracyjni - Praca w Dziale Finansowo-Księgowym na Wydziale Pedagogicznym - zgłoszenia do dnia 16.01.2009 - 1563  
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Genetyki Bakterii Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii UW - zgłoszenia do 26.02.2009 - 1563  
Przetarg nieograniczony Nr: MCAZ/371/06/2006 na: Dostawę sprzętu komputerowego wraz z instalacją i oprogramowaniem - 1562  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 140 z dnia 2006-09-27 w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu honoris causa - Monitor Nr 8, Poz. 130 - 1562  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 172 z dnia 2007-02-21 w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku studiów na Wydziale Zarządzania - 1562  
Przetarg nieograniczony Nr ICM-371-24/2006 - 1561  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 9 z dnia 2007-03-01 w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji - 1561  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 319 z dnia 2007-12-19 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich - 1560  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 381 z dnia 2008-05-21 w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów wiedzy o prawie amerykańskim - 1560  
Przetarg nieograniczony nr W/37/46/06 na: remont i wyposażenie dwóch pomieszczeń należących do Zakładu Biofizyki (ul. Żwirki i Wigury 93, Warszawa), przeznaczonych na stworzenie Środowiskowego Laboratorium Wirowania Analitycznego - 1559  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-91/2007 na remont wyjścia awaryjnego z rampą od strony ul. Częstochowskiej i zejścia do piwnicy od strony ul. Chotomowskiej oraz remont nawierzchni, zmiana dojazdu placu manewrowego na terenie wewnętrznym DS.6. - 1559  
UCHWAŁA NR 162 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1559  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 193 z dnia 2007-03-21 w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1559  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 369 z dnia 2008-04-16 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii - 1559  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 236 z dnia 2004-09-22 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geologii - 1559  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-70/06 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1558  
Dot. postępowania nr WF-37-9/08 na dostawę lasera impulsowego Nd:YLF - 1558  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 263 z dnia 2007-09-26 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego - 1558  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 338 z dnia 2005-06-22 w sprawie podziału zysku za rok 2004 - 1558  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 2 z dnia 2008-09-26 w sprawie określenia trybu wyborczego przewodniczących stałych komisji senackich na kadencję 2008-2012 - 1558  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 27 z dnia 2008-11-19 w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Oceniającej - 1558  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-37/07 na dostawę luminometru - 1557  
Przetarg nieograniczony nr WPiA/371/13/2007 na: Wykonanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa i remont siedziby Wydziału Prawa i Administracji UW - Gmach Poseminaryjny", zlokalizowany na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieśc - 1557  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 138 z dnia 2006-09-27 w sprawie przyjecia recenzji dorobku kandydata do tytułu honoris causa - Monitor Nr 8, Poz. 128 - 1557  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 18 z dnia 2008-10-22 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji - 1557  
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje pracownika administracyjnego - zgłoszenia do 10.02.2009 - 1557  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 301 z dnia 2007-11-14 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Geologii - 1556  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 347 z dnia 2008-02-20 w sprawie utworzenia specjalności - 1556  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 319 z dnia 2005-04-20 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym - 1556  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 340 z dnia 2005-06-22 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej mianowania na stanowisko profesora - 1556  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 292 z dnia 2007-10-17 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko profesora - 1555  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 7 z dnia 2008-09-26 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii - 1555  
Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Embriologii - 1554  
Dot. postępowania nr WF-37-14/08 na dostawę sprzętu komputerowego - 1554  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 19 z dnia 2007-05-07 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 1554  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 313 z dnia 2007-12-19 w sprawie zmiany Uchwały nr 217 Senatu UW z 23.05.2007 w spr. rekrutacji na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie i studia II stopnia na UW w r.ak. 2008/2009 - 1554  
Przetarg nieograniczony nr 21-00-00/7/07 na Dostawa komputerów, laptopów, monitorów, drukarek, serwerów internetowych i projektorów multimedialnych. - 1553  
UCHWAŁA NR 147 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1553  
UCHWAŁA NR 149 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1553  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 184 z dnia 2007-03-21 w sprawie wystapienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 1553  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 249 z dnia 2007-06-20 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1553  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 371 z dnia 2008-04-16 w sprawie przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1553  
Przetarg nieograniczony Nr 240/63/2007 na serwis sprzętu komputerowego i drukarek (WNE) - 1552  
ZARZĄDZENIE NR 3 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Punktów zaliczeniowych zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS - 1552  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 250 z dnia 2007-06-20 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji - 1552  
Dot. postępowania nr DZP 371-37/2008, na "wykonanie remontu dachu Magazynu Zbiorów Bibliotecznych - część A - 1552  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 330 z dnia 2005-05-18 w sprawie utworzenia specjalności na Wydziale Geologii - 1552  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 10 z dnia 2008-09-26 w sprawie dodatku specjalnego dla Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz dodatków specjalnych dla prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego - 1552  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 25 z dnia 2008-11-19 w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do stałych komisji senackich - 1552  
2009-06-04 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 9 w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2009/2010 - 1552  
Dot. postępowania nr DZP-371-54/2008 na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - 1551  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 387 z dnia 2008-05-21 w sprawie wmurowania tablicy na budynku Pałacu Kazimierzowskiego - 1551  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 288 z dnia 2005-02-16 w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich - 1551  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 316 z dnia 2005-04-20 w sprawie nadania Tymczasowego Regulaminu Instytutu Orientalistycznego - 1551  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 19 z dnia 2009-03-27 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 - 1551  
Przetarg nieograniczony nr 240/1/2007 - 1550  
Przetarg nieograniczony Nr ICM-371-27/2007 dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia w BZP: 219545-2007 - 1550  
Dot. postępowania nr WF-37-24/08 na wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych Wydziału Fizyki UW - 1550  
Dot. postępowania nr BG-371-51/2008 na dostawy wody pitnej dla jednostek administracji centralnej UW - 1550  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 239 z dnia 2004-09-22 w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1550  
Uniwersytet Warszawski w związku z dynamicznym rozwojem systemów teleinformatycznych zatrudni specjalistów: administratorów sieci, serwerów, aplikacji, projektantów-programistów, specjalistów ds. infrastruktury telekomunikacyjnej - 1550  
Przetarg nieograniczony nr WMIM-371-5/07 na Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW - 1549  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-85/2007 - Dot: wykonania wymiany pokrycia dachu w segmencie B w Domu Pracownika Naukowego UW przy ul. Smyczkowej 11 w Warszawie - 1549  
Przetarg nieograniczony DZP-371-76/2007 - Montaż i dostawa klimatyzatorów w węzłach sieci domów studenckich - 1549  
UCHWAŁA NR 155 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1549  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 380 z dnia 2008-05-21 w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Polski Język Migowy - 1549  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-76/2008 - roboty budowlane - 1549  
Przetarg nieograniczony Nr WMIM-371-1/07 - ogłoszenie Nr: OWP/2007/02/09-1539516) - 1548  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 332 z dnia 2008-01-23 w sprawie przekształcenia Instytutu Orientalistycznego w Wydział Orientalistyczny - 1548  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 340 z dnia 2008-01-23 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Studiów Społecznych - 1548  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 334 z dnia 2005-05-18 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej - 1548  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 29 z dnia 2006-10-02 w sprawie informowania Rektora o zmianach w wewnetrznej strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 1548  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 358 z dnia 2008-03-19 w sprawie sytuacji w Tybecie - 1547  
Dot. postępowania nr ZP-190/02/2008 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW - 1547  
Przetarg nieograniczony DZP-371-65/2008 na: "Konserwację systemów i instalacji, w które wyposażony jest obiekt Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie i obiekt przy ul. Stawki 5/7 - trzy części - 1546  
Przetarg nieograniczony nr OWP/2006/10/02-1601827 na: remont pokrycia papowego dachu oraz wymianę posadzki z płytek PCV - 1545  
Przetarg nieograniczony Nr DZP- 371-102/2006 na: monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji lokalnego systemu sygnalizacji pożaru na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 1545  
Dot. postępowania Nr DZP-371-26/2008 - Remont letni w Domu Studenta Nr 2 - 1545  
Przetarg Nieograniczony Nr DZP-371-111/2006 na: Usługi sprzątania Hali Sportowej Uniwersytetu Warszawskiego zlokalizowanej przy ul. Banacha w Warszawie - Ogłoszenie nr OWP/2007/01/16-938272 - 1544  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 222 z dnia 2007-05-23 w sprawie odwołania i wyboru nowego członka Komisji Senackiej ds. Studenckich i Procesu Kształcenia w kadencji 2005-2008 - 1544  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-21/2009 Dostawa artykułów papierniczych dla Zakładu Graficznego - 1544  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 22 z dnia 2008-09-22 w sprawie poparcia inicjatywy Zarządu Samorządu Studentów UW - 1543  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 35 z dnia 2008-12-17 w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów na kadencję 2008-2012 - 1543  
Przetarg nieograniczony Nr ICM-371-29/2007 - dostawa modułu dyskowego do systemu komputerowego dużej mocy wraz z szafą montażową rack - (223389-2007) - 1542  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 12 z dnia 2007-03-15 o zmianie zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie powołania sądu konkursowego - 1542  
Dotyczy: Udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-63/2008 na "Usługi sprzątania Obiektu CSiR (Hala Sportowa i Basen) przy ul. Banacha 2A w Warszawie" - 1542  
Dot. postępowania nr DZP-371-57/2008 na wykonanie doświetlenia poddasza budynku Wydziału Polonistyki UW - 1542  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 311 z dnia 2005-04-20 w sprawie planu finansowego na rok 2005 - 1542  
Kwestura - Dział Plac Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy - zgłoszenia do dnia 15.07.2010 - 1542  
Zamówienie publiczne Nr DZP-371-92/2006 na: Dostawę zestawu dyfraktometru monokrystalicznego dla Uniwersytetu Warszawskiego - 1541  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-49/07 na usługi porządkowe w obiektach Wydziału Fizyki UW - 1541  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 326 z dnia 2005-05-18 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej mianowania na stanowisko profesora - 1541  
Dot. Nr postępowania WF-37-29/08 - Remont korytarza oraz pomieszczeń laboratoryjnych nr 3106 i 3112 dla utworzenia Laboratoriów Biotechnologicznych nr 1 i nr 2 w Zakładzie Biofizyki UW wraz z wyposażeniem wyremontowanych Labaoratoriów - 1541  
Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP/13/30/2008 pt. Zamówienie na dyfraktometr rentgenowski (proszkowy) dla Wydziału Geologii - 1541  
Studium Europy Wschodniej UW zatrudni osobę do pomocy w obsłudze Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego dla studentów z Białorusi - zgłoszenia do 16-11-2010 - 1541  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-55/06 na: dostawę sprzętu komputerowego. - 1540  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-80/2006 na: remont pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz adaptację pomieszczenia suszarni na pokój gościnny dla osoby niepełnosprawnej w Domu Studenta nr 6 - 1540  
Przetarg nieograniczony Nr ZP/13/29/2006 na adaptację pomieszczenia na palarnię w budynku Wydziału Geologii UW - 1540  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 191 z dnia 2007-03-21 w sprawie przyjęcia recenzji i nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1540  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 289 z dnia 2005-02-16 w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 1540  
UCHWAŁA NR 156 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 113 Senatu UW z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2007/2008 - 1539  
Dot. postepowania nr BG-371-46/2008 na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego dla Biura Gospodarczego UW - 1539  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 388 z dnia 2008-06-18 w sprawie planu finansowego na rok 2008 - 1539  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Italianistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego - zgłoszenia do 24.02.2009 - 1539  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-82/2007 na dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW - 1538  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 344 z dnia 2005-06-22 w sprawie opinii Senatu UW nt. projektu studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu - 1538  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-78/2006 na: Zakup i dostarczenie do jednostek UW bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów UW - 1537  
UCHWAŁA NR 185 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 1537  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 408 z dnia 2008-06-25 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii - 1537  
Oferowane stanowisko: konsultant - zgłoszenia do 25.02.2009 Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii - 1537  
Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy - zgłoszenia do 15-06-2010 - 1537  
Przetarg nieograniczony nr WPA-371-10/2010 na: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i biurowego dla Wydziału Prawa i Administracji UW - 1537  
Przetarg nieograniczony Nr ZP-370-05/2007 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych - Numer ogłoszenia: 228320-2007 - 1536  
UCHWAŁA NR 157 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych - 1536  
Rektor - 1536  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 199 z dnia 2007-04-18 w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - 1535  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 336 z dnia 2008-01-23 w sprawie utworzenia specjalności na Wydziale Fizyki - 1535  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 328 z dnia 2005-05-18 w sprawie opinii Senatu UW nt. Projektu Studiów Wyższych Zawodowych w specjalizacji nauczycielskiej - 1535  
Przetarg nieograniczony nr DZP 371/92/2010 na Dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2011 - 1535  
Przetarg nieograniczony nr 51/9/2006 -ogłoszenie:OWP/2007/01/19-1415485 - 1534  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 329 z dnia 2007-12-19 w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1534  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 284 z dnia 2005-01-19 w sprawie wyboru biegłych rewidentów oceniających sprawozdanie finansowe za rok 2004 - 1534  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 12 z dnia 2008-09-26 w sprawie określenia wysokości stypendium dla osób odbywających staż asystencki - 1534  
Przetarg nieograniczony Nr ICM-371-02/2007 na: Dostawę serwerów x86 - 1533  
Przetarg nieograniczony Nr: ZP-13-47-2007 na Dostawa analizatora wielkości cząstek na sucho w zakresie od 0.002 do 2 mm z dodatkowym oprzyrządowaniem oraz specjalistycznym oprogramowaniem do sumowania i integracji wyników dla Wydziału Geologii - 1533  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 349 z dnia 2008-01-20 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania - 1533  
Dot. postępowania nr DZP-371-86/2008 na odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w obiektach UW - 1533  
Przetarg nieograniczony Nr DZP- 371-2/2007 - 1531  
Przetarg nieograniczony nr 000/002/2007 na Dostawę aparatury do kontroli jakości radiofarmaceutyków dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - 1531  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 17 z dnia 2007-05-04 w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim - 1531  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 318 z dnia 2007-12-19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1531  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 313 z dnia 2005-04-20 w sprawie wyrażenia zgody i opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1531  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 21 z dnia 2008-10-22 w sprawie przyjęcia recenzji - 1531  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 244 z dnia 2004-09-22 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny - 1531  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-110/2006 - Ogłoszenie OWP/2007/01/05-1939385 - 1530  
Przetarg nieograniczony nrICM-371-14/2007 BZP nr 107 poz. 31180 na: dostawa sprzętu komputerowego - 1530  
Przetarg nieograniczony nr 000/001/2007 na Dostawę automatycznego modułu do syntezy radiochemicznej [F-18] fluoro-deoksy-glukozy oraz komory gorącej dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW - 1530  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 8 z dnia 2008-09-26 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii - 1530  
Przetarg nieograniczony Nr 9003/19/2006 na: dostawy warzyw i owoców do Stołówki Uniwersytetu Warszawskiego - 1529  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 218 z dnia 2007-05-23 w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2007/2008 oraz 2008/2009 - 1529  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 333 z dnia 2008-01-23 w sprawie przekształcenia Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej w Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" - 1529  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 348 z dnia 2008-02-20 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Neofilologii - 1529  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-73/2008 na: "Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 1529  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 44 z dnia 2008-12-17 w sprawie zmiany Uchwały nr 234 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia - 1529  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-15/2008 na: "Prowadzenie eksploatacji i konserwacji sieci kablowej i urządzeń 15 kV Zgrupowania Ochota i Wydziału Fizyki UW&#8221; - 1528  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 293 z dnia 2007-10-17 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - 1528  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 328 z dnia 2007-12-19 w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1528  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 331 z dnia 2007-12-19 w sprawie wyboru biegłych rewidentów oceniających sprawozdanie finansowe za rok 2007 - 1528  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 401 z dnia 2008-06-18 w sprawie utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie Ośrodek Badań nad Migracjami - 1528  
Przetarg nieograniczony DZP-371-99/2010 na: Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej UW - 1528  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 372 z dnia 2008-04-16 w sprawie przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1527  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 403 dnia 2008-06-18 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1527  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 6 z dnia 2008-09-26 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii - 1527  
2005-12-27 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 w sprawie powołania członków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego - 1527  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 235 z dnia 2004-09-22 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii - 1527  
Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko: magazyniera bibliotecznego w Bibliotece Wydziału Zarządzania UW - 1527  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-95/2010 na: Czyszczenie i dezynfekcję układów instalacji klimatyzacyjnych, nawiewno - wywiewnych w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego - 1527  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-93/2006 - Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Instytutu Socjologii - 1526  
Dot. postępowania nr DZP-371-25/2008 na "roboty remontowe w branży: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w Domu Studenta nr 1 - 1526  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 389 z dnia 2008-06-18 w sprawie podziału dotacji na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich - 1526  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/02/2007 na: adaptację pomieszczenia na palarnię w budynku Wydziału Geologii UW - 1525  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-20/2007 na: Dostawę elementów FPGA dla systemu PACT - Wydział Fizyki UW - 1525  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 290 z dnia 2005-02-16 w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Prawa i Administracji - 1525  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-98/2010 na Realizacja prenumeraty czasopism dla potrzeb administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2011 - 1525  
Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza dwa konkursy na stanowisko adiunkta w zakresie językoznawstwa rosyjskiego w Instytucie Rusycystyki (mianowanie) - głoszenia do 6.06.2008 - 1524  
Dot. postepowania nr DZP-371-39/2008 na Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynku UW Sokrates - 1524  
Przetarg nieograniczony DZP-371-105/2006 na: dostawę zestawu Skaningowego Mikroskopu Optycznego Bliskiego Pola (NSOM) (ang. Near-Field Scanning Optical Microscope) BZP Nr 10 z 10.01.2006 p.8063 - 1523  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 324 z dnia 2005-05-18 w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2005 - 1523  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 332 z dnia 2005-05-18 w sprawie powołania recenzenta oraz przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1523  
Przetarg nieograniczony nr 9003/17/2006 na: dostawy artykułów mleczarskich do Stołówki Uniwersytetu Warszawskiego - 1522  
Przetarg nieograniczony Nr 21-00-00/1/07 na sprzęt kompoiterowy dla WDiNP - 1522  
Dot. postępowania nr WPA-371-4/2008 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla WPiA - 1522  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 228 z dnia 2007-05-23 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - 1522  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 294 z dnia 2007-10-17 w sprawie zasad kierowania studentów Uniwersytetu Warszawskiego do innej uczelni lub instytucji - 1522  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 4 z dnia 2006-01-30 w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących organizacji rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2006/2007 - 1522  
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko referenta na stanowisko sekretarki/sekretarza dyrekcji BUW - zgłoszenia do 15-08-2010 - 1522  
Przetarg nieograniczony DZP-53/2007 - ogłoszenie Nr 129394-2007 transport i utylizacja odpadów - 1521  
Przetarg nieograniczony Część II - projekt nr 4/7/2/2007/1834/3195 dot. tematu "Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET" - 1521  
Dot. postępowania nr WF-37-16/08 na dostawę systemu do pomiarów spektroskopowych - 1521  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 2 z dnia 2008-01-11 w sprawie obowiązku ustalania dla nauczycieli akademickich wysokości wynagrodzenia zasadniczego za działalność będącą przedmiotem prawa autorskiego, prowadzoną w ramach stosunku pracy - 1521  
Dot. postępowania nr DZP-371-13/2009 na: świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przewodowej, realizowanej przez łącza cyfrowe ISDN 30OB+D oraz łącza cyfrowe i tory kanałów cyfrowych 2 Mbit/s. - 1521  
2010-06-01 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 4 w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych w Zakresie Nauczania Geografii i Przyrody połączonych z edukacją regionalną i samorządową - 1521  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 198 z dnia 2007-04-18 w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku studiówna Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - 1520  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 402 z dnia 2008-06-18 w sprawie przyjęcia recenzji i nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1520  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-85/2006 na: Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego na UW (OWP/2006/11/03-494926) - 1519  
Dot. postępowania nr DZP 371-33/2008, na "modernizację studni oligoceńskiej przy ul. Żwirki i Wigury 93 (Wydział Geologii)" - 1519  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-01/09 na Sukcesywne dostawy helu ciekłego - 1519  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 245 z dnia 2004-09-22 w sprawie stanowiska Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego "Kierunki studiów i standardy kształcenia. Ustalenia podstawowe i zalecenia przyszłych działań" - 1519  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 21 z dnia 2009-04-16 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 1519  
Wydział Chemii UW zatrudni na 1/2 etatu dmuchacza szkła laboratoryjnego - 1519  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 356 z dnia 2008-03-19 w sprawie przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1518  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 317 z dnia 2005-04-20 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej - 1518  
Dot. postepowania nr DZP-371-79/2008 na Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczeń w kondygnacji piwnicy oraz remontu sali im. A. Mickiewicza i sal A, B, C, D w budynku Audytorium Maximum - 1518  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-33/2007 dot. robót związanych z przebudową sanitariatów w domach studenta UW - DS. 1 i DS. 2 - 1517  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-75/2008 na: dostawy papierniczych artykułów piśmiennych dla jednostek organizacyjnych UW - 1517  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 410 z dnia 2008-06-25 w sprawie poparcia opinii nr 3 Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 maja 2008 r. - 1517  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 241 z dnia 2004-09-22 w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1517  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 243 z dnia 2004-09-22 w sprawie przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1517  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 305 z dnia 2007-11-14 w sprawie przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1516  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 308 z dnia 2007-12-19 w sprawie inwestycji Centrum Nowych Technologii "Ochota" UW - 1516  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 280 z dnia 2005-01-19 w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich - 1516  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 4 z dnia 2008-09-26 w sprawie wyboru kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego w latach 2009-2012 - 1516  
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na lat 5 w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury XX wieku na Wydziale Polonistyki - zgłoszenia do 20.02.2009 - 1516  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-13/2007 na: opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego p. poż. w obiektach UW - 1515  
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego o specjalności literaturoznawstwo angielskie w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego - zgłoszenia do 14.02.2009 - 1515  
Przetarg nieograniczony Nr 900307/6/2007 na dostwę sprzętu chłodniczego dla DS - 1514  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 363 z dnia 2008-04-16 w sprawie odstąpienia od zasady równej liczby studentów studiów stacjonarnych do liczby studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 - 1514  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-10/2007 - ogłoszenie Nr OWP/2007/02/08-976287 - 1513  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 337 z dnia 2008-01-23 w sprawie zmiany Uchwały nr 172 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego - 1513  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Germanistyki Wydziału Neofilologii - zgłoszenia do 24.02.2009 - 1513  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-89/2007 na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 1512  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 329 z dnia 2005-05-18 w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Fizyki - 1512  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 24 z dnia 2008-11-19 w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich - 1512  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 7 z dnia 2007-03-01 w sprawie przeprowadzenia kontroli Kancelarii Tajnej Uniwersytetu Warszawskiego - 1511  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 278 z dnia 2007-09-26 sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - 1511  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 289 z dnia 2007-10-17 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Fizyki - 1511  
Konkurs 2 na stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich - zgłoszenia do 12.01.2009 - 1511  
Obrady Senatu UW w dniu 21.04.2010 r. - 1511  
Przetarg nieograniczony nr WPA-371-11/2010 na Ochronę osób i mienia w budynkach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, położonych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowej 4, ul. Oboźnej 6 i ul. Wybrzeże Kościu - 1511  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-93/2010 na Dostawa artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2011 - 1511  
Przetarg nieograniczony BSS 9003/13/2006 - usługa konserwacji dźwigów elektrycznych w obiektach UW - 1510  
Przetarg nieograniczonyc Nr DZP-371-100/2006 - 1510  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-21/2007 (BZP nr 53 z dnia 12.03.2007 poz. 16456) na: dostawę elementów elektronicznych dla systemu PACT dla Wydziału Fizyki UW - 1510  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 13 z dnia 2007-04-10 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2007/2008 - 1510  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 385 z dnia 2008-05-21 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1510  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-2/2009 na dostawę sprzętu komputerowego - 1510  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 11 z dnia 2007-03-14 w sprawie szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2007/2008 - 1509  
Obrady Senatu UW w dniu 20.05.2009 r. - 1509  
Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatki / kandydata do pracy w Dziale Finansów - zgłoszenia do 15-12-2010 - 1509  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 14 z dnia 2008-09-26 w sprawie powołania recenzenta - 1508  
Obrady Senatu UW w dniu 18.11.2009 r. - 1508  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-62/2007 na Wykonanie nowej serwerowni Działu Sieci Komputerowych - 1507  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 251 z dnia 2007-06-20 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Psychologii - 1507  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 351 z dnia 2008-02-20 w sprawie przyjęcia recenzji - 1507  
Przetarg nieograniczony Nr BIP/8/2006 na: Opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku i druk czasopisma "Uniwersytet Warszawski" - 1506  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/01/2009 na dostawę węgla kamiennego dla Świętokrzyskiej Stacji Naukowej UW - 1506  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 78 z dnia 2009-04-22 w sprawie zmiany Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim - 1506  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 330 z dnia 2007-12-19 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie dyrektora Ośrodka Kultury Polskiej przy Uniwersytecie w Paryżu na kadencję 2008-2011 - 1505  
Pracownicy naukowo-techniczni - Wydział Biologii poszukuje opiekuna mikroskopu konfokalnego najnowszej generacji - 1505  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-74/2006 na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Wydziałów UW - 1504  
Konkurs na stanowisko: adiunkta w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW - zgłoszenia do 26.02.2009 - 1504  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-44/07 na: dostawa spektrometru germanowego - 1503  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 333 z dnia 2005-05-18 sprawie powołania recenzenta oraz przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1503  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-96/2006 na: Opracowanie opinii stanu technicznego konstrukcji wraz z dokumentacją fotograficzną oficyn - 1502  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 297 z dnia 2007-10-17 w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1502  
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-80/2008 dla zadania pn: Przebudowa części pomieszczeń sanitarnych w budynku ośrodka kolonijno-wczasowego "Bajka" w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorsk - 1502  
Dot. postępowania nr WF-37-31/08 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1502  
Przetarg nieograniczony nr 930100/9/2006 na: klaster serwerów klasy x86 - 1501  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 384 z dnia 2008-05-21 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1501  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 285 z dnia 2005-02-16 w sprawie wyrażenia zgody i opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1501  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich - zgłoszenia do 12.01.2009 - 1501  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 36 z dnia 2008-12-17 w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów na kadencję 2008-2012 - 1501  
Przetarg nieograniczony Nr 9003/16/2006 na usługa konserwacji, naprawy i serwisu całodobowego systemów przeciwpożarowych - 1500  
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr UOTT-371/02/2007- Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW - 1500  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 320 z dnia 2005-04-20 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji - 1500  
Konkurs na stanowisko adiunkta Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości WNE - zgłoszenia do 30-12-2010 - 1500  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-74/06 na: dostawę zbiorników kriogenicznych do transportu i przechowywania ciekłego helu - 1499  
Przetarg nieogtaniczony nr ZP/13/30/2008 na dyfraktometr rentgenowski (proszkowy) dla Wydziału Geologii UW - 1499  
Przetarg nieograniczony nr GSE/370/002/07 na: prowadzenie eksploatacji i konserwacji sieci kablowej i urządzeń 15 kV Zgrupowania Ochota i Wydziału Fizyki - 1498  
Przewtarg nieogranioczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania antywirusowego i sprzętu sieciowego - Nr Ogłoszenia 183482-2007 - 1498  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 298 z dnia 2007-10-17 w sprawie poparcia starań Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - 1498  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 5 z dnia 2008-09-26 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2008-2012 - 1498  
2010-06-02 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 5 w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2010/2011 - 1498  
Przetarg nieograniczony NR 371- 95/2006 - usługa prania bielizny - 1497  
Dotyczy: Udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-56/2008 na wykonanie wymiany instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Wydziału Psychologii UW przy ul. Stawki 5/7 - 1497  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 342 z dnia 2008-01-23 w sprawie przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1497  
Uczelnia zatrudni specjalistów informatyków: administratorów serwerów, aplikacji, sieci, programistów - zgłoszenia do 18.01.2009 - 1497  
Przetarg nieograniczony nr OWP/2006/10/02-1813738 (DZP-371-75/2006) na: likwidację przyczyny oraz skutków zawilgocenia ścian budynku DS. 6 - 1496  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-59/06 na: dostawę projektora multimedialnego - 1496  
UCHWAŁA NR 182 SENATU UW z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie w sprawie tzw. ustawy lustracyjnej - 1496  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 314 z dnia 2007-12-19 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 1496  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-1/07 - 1495  
Dotyczy zamówienia publicznego Nr WF-37-14/08 na dostawę sprzętu komputerowego (część 24) - 1495  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 290 z dnia 2007-10-17 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych - 1495  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 20 z dnia 2008-10-22 w sprawie zmian organizacyjnych - 1495  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 240 z dnia 2004-09-22 w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1495  
Informacje - Serwis Internetowy Uczelnianej Komisji Wyborczej - 1495  
Przetarg nieograniczony nr 90 03 08-371-01/2007 na: opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) na wykonanie modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynkach Domu Studenta UW Nr 3 - 1494  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-18/08 na dostawę kamery CCD ze wzmacniaczem - 1494  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-20/08 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1494  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 11 z dnia 2006-04-12 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim - 1494  
Przetarg nieograniczony DZP-371-100/2010 na: Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW - 1494  
Przetarg nieograniczony WF-37-2/07 na: dostawę sprzętu komputerowego - BZP 16/ 18.01.2007 poz. 9163 - 1493  
Przetarg nieograniczony nr 240/62/2007 na: usługi serwisowania sprzętu komputerowego i drukarek - 1493  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-24/08 - "Usługa polegająca na wykonaniu okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych Wydziału Fizyki UW - przeglądy pięcioletnie i roczne" - 1493  
Dot. postępowania nr DZP-371-87/2008 na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW bez części XXII i XXIV - 1493  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 288 z dnia 2007-10-17 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Biologii - 1492  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 315 z dnia 2007-12-19 w sprawie zmiany Uchwały nr 184 z 21.03.2007 w spr. wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku studiów na WNE - 1492  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 321 z dnia 2005-04-20 w sprawie powołania recenzenta oraz przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1492  
Przetarg nieograniczony nr 21-00-00/5/07 na Dostawę kserokopiarki dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW - 1491  
Przetarg nieograniczony Nr ZP13-42-2007 na: Dostawę zestawu presjometrycznego Menarda z oprogramowaniem dla Wydziału Geologii UW Numer ogłoszenia: 169823 - 2007 - 1491  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-22/08 na: dostawę trzech modułów przełącznika sieci Ethernet wraz z wyposażeniem dodatkowym - 1491  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 279 z dnia 2005-01-19 w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Polonistyki - 1491  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 37 z dnia 2008-12-17 w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do stałych komisji senackich - 1491  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-14-2007 na wymianę pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji p.poż. wraz z pionami kanalizacyjnymi w budynku UW Sokrates przy ul. Smyczkowej 9 w Warszawie - 1490  
Dot. postępowania nr MCZ/ 2637/3/2008 na zakup i dostawę książek anglojęzycznych do zajęć dydaktycznych dla słuchaczy studiów podyplomowych EMBA - 1490  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 296 z dnia 2005-02-16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny - 1490  
Przetarg nieograniczony Nr ZP13-44/2007 Dostawa: a. Aparatu do równoczesnej analizy termicznej TGA-DTA oraz TGA-DSC - b. Reometru rotacyjnego dla Wydziału Geologii UW - Ogłoszenie Nr 170954 - 2007 - 1489  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/49/2007 na Dostawa zestawu edometrycznego UPC do badań gruntów nienasyconych dla Wydziału Geologii UW. - 1489  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-47/07 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1489  
UCHWAŁA NR 148 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie powołania recenzenta i przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1489  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 226 z dnia 2007-05-23 w sprawie wszczecia postepowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1489  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 9 z dnia 2008-09-26 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Psychologii - 1489  
Dot. postępowania nr WF-37-06/09 na dostawe mebli - 1489  
Przetarg nieograniczonynr WF-37-73/10 na Przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu Fizyka wobec wyzwań XXI wieku - 1489  
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr ICM-371-19/2006 na: dostawę sprzetu komputerowego z peryferiami oraz urzadzenia multimedialnego dla ICM - 1488  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 393 z dnia 2008-06-18 w sprawie kosztów pośrednich w projektach międzynarodowych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanych w 7. Programie Ramowym - 1488  
Przetarg nieograniczony Nr 371/01/2008 na: "Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego w Uniwersytecie Warszawskim w ramach Działania 2.6 ZPORR - 1487  
Dot. Przetargu nieograniczonego nr 2/51/2008 na: prenumeratę naukowych czasopism zagranicznych i innych nośników informacji naukowej dla bibliotek UW w roku 2009 - 1487  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 315 z dnia 2005-04-20 w sprawie utworzenia specjalności na Wydziale Zarządzania - 1487  
Dotyczy postępowania Nr WF-37-48/10 Dostawa serwerów obliczeniowych typu blade 7 sztuk oraz serwera dyskowego - 1487  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-86/2007 na:Wywóz nieczystości stałych z poszczególnych jednostek UW - 1486  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 295 z dnia 2005-02-16 w sprawie powołania recenzenta oraz przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1486  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 81 z dnia 2009-04-22 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1486  
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie Nr OWP/2006/10/12-1560176 Dostawa 3 rzutników multimedialnych dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego - 1485  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-99/2006 - ogłoszenie Nr OWP/2006/12/07-1110539 - Dostawa papierniczych materiałów piśmiennych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu - 1485  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-7/07 - 1485  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-26/2007 na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 1485  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-71/2008 na Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Hożej 69 - 1485  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 357 z dnia 2008-03-19 w sprawie powołania recenzenta - 1484  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 287 z dnia 2007-10-17 w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Wyborczej - 1483  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 390 z dnia 2008-06-18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rektora UW - 1483  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 323 z dnia 2005-05-18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2004 - 1483  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 331 z dnia 2005-05-18 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich - 1483  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 335 z dnia 2005-05-18 w sprawie zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - 1483  
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego o specjalności literaturoznawstwo niemieckie w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego - zgłoszenia do 14.02.2009 - 1483  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 211 z dnia 2010-03-17 w sprawie utworzenia Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Uniwersytetu Warszawskiego - 1483  
Przetarg nieograniczony Nr ZP/13/18/2007 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW - 1482  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/48/2007 na: dostawę zestawu presjometrycznego Menarda z oprogramowaniem dla Wydziału Geologii UW - 1482  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 3 z dnia 2008-09-26 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich - 1482  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 32 z dnia 2005-12-22 w sprawie w sprawie korzystania z pomieszczeń i powierzchni Uniwersytetu Warszawskiego - 1482  
Dot. postępowania nr 000-03/2008 na Wybór obsługi inwestycyjnej realizowanego projektu POL/4/016 - 1481  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 306 z dnia 2007-12-19 w sprawie inwestycji - budynek dla Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich - 1481  
Przetarg nieograniczony nr MCZ/2637/4/2008 na Zakup i dostawę książek do zajęć dydaktycznych ze statystyki dla słuchaczy studiów podyplomowych EMBA - 1481  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-1/2008 na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 1480  
Dot. postępowania nr DZP-371-36/2008 na Usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Wydziału pedagogicznego UW - 1480  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-23/08 na: dostawę i instalację systemu dyskowej pamięci masowej NAS - 1480  
Przetarg nieograniczony nr BG-371-51/2008 na Dostawy wody pitnej dla jednostek administracji centralnej UW - 1480  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 13 z dnia 2008-09-26 w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1480  
Przetarg nieograniczony Nr postępowania WPs-371-3/10 Opracowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji merytorycznych do jednych z nich oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad uczestnikami praktyk w ramach projektu rozbudowania specjalizac - 1480  
Przetarg nieograniczuny nr BIP/7/2006 na: Realizację prenumeraty czasopism dla potrzeb administracji centralnej UW - 1479  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-61/2007 na: Usługi sprzątania Obiektu CSiR (Hala Sportowa i Basen) - 1479  
Przetarg nieograniczony Nr WPiA/371/11/2007 na bieżącą obsługę techniczną bydynków WPiA przy ul. Lipowej 4 i Oboźnej 6. - 1479  
Dot. postępowania nr DZP-371-45/2008 - Część II na "Dostawę aparatury do badań i kontroli jakości radiofarmaceutyków dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - 1479  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 383 z dnia 2008-05-21 w sprawie przyjęcia recenzji i nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu WarszawskiegoUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 1479  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 297 z dnia 2005-02-16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny - 1479  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 310 z dnia 2005-04-20 w sprawie podziału dotacji na działalność dydaktyczną uczelni na rok 2005 - 1479  
Dot. postępowania nr iCM-371-19/2008 na dostawę sprzętu - 1478  
Biuro Współpracy z Zagranicą poszukuje kandydata / kandydatki do pracy - zgłoszenia do 06-09-2010 - 1478  
Przetarg nieograniczony Nr 240/3/2007 na: Wybór księgowego Projektu Realizowanego na UW i finansowanego EFS - 1477  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 6 z dnia 2006-02-14 w sprawie terminów opracowania planów zajęć dydaktycznych - 1477  
Dot. postepowania nr DZP-371-74/2008 na Dostawy papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW - 1477  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 322 z dnia 2005-05-18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2004 oraz udzielenia Zarządowi Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego absolutorium za rok 2004 - 1476  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-04/2007 na: dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych oraz nośników optycznych (płyt BD-R) - 1474  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-67/2007 na: Zakup i dostarczenie do jednostek UW bonów towarowych - 1474  
Dot. postępowania DZP-371-9/2008, na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW cz. XXI - 1474  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 300 z dnia 2007-11-14 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Chemii - 1474  
Przetarg nieograniczony nr 2/51/2008 na prenumeratę naukowych czasopism zagranicznych i innych nośników informacji naukowej dla bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2009 - 1474  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-66/2007 na: "Wymianę okien w elewacji frontowej w budynku UW przy ul. Karowej 18" - 1473  
Dot. postepowania WPA-371-5/2008 na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Wydziału Prawa i Administracji UW - 1473  
Dot. postępowania nr DZP-371-35/2008 na Świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego przez okres 3 lat - 1473  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 350 z dnia 2008-02-20 w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1473  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 292 z dnia 2005-02-16 w sprawie zmiany nazwy Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim - 1473  
Dot. postępowania nr DZP-371-66/2008 na Wymianę ślusarki okiennej na klatce schodowej segment G i F, wymianę ślusarki okiennej wnęk korytarzowych segment G w budynku UW Sokrates - 1473  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-24/2009 na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przewodowej realizowanej przez łącza cyfrowe ISDN 3OB+D oraz łącza cyfrowe i tory kanałów cyfrowych 2 Mbit/s - 1473  
Dot. postępowania nr DZP-371-44/2008 na: "Dostawę automatycznego syntezera radiofarmaceutyków - 1472  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 341 z dnia 2008-01-23 w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1472  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 376 z dnia 2008-05-21 w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2009/2010 - 1472  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-73/2007: "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w części "A" bud. Wydziału Geologii - 1471  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 295 z dnia 2007-10-17 w sprawie wszczęcia postępowania o odnowienie doktoratu - 1471  
Dot. postępowania nr BG- 371-50/2008 na kompleksową obsługę techniczną Starej Biblioteki UW - 1471  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 47 z dnia 2009-01-21 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej - 1471  
Przetarg nieograniczony Nr 21-00-00/8/07 na: Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych o ogłoszenie Nr 214942-2007 - 1469  
Dot. postępowania nr WF-37-27/08 na dostawę automatycznej biblioteki taśmowej - 1468  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 6 z dnia 2004-07-08 w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warszawskim Funduszu Innowacji Dydaktycznych - 1468  
Zamówienie usługi mycia okien z szybami zespolonymi, okien czteroskrzydłowych wraz z framugami w budynkach UW: DS1, DS2,DS3, DS5, DS6, DPN, Hera, Sokrates - Zapytanie o cenę - Ogłoszenie Nr 195468-2007 - 1467  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 310 z dnia 2007-12-19 w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Fizyki - 1467  
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki - zgłoszenia do 31-12-2010 - 1467  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 5 z dnia 2006-02-14 o zmianie Zarządzenia nr 13 Rektora UW z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Uniwersyteckiego Systemu Punktów Zaliczeniowych zgodnego ze standardem Europejskiego Systemu Tra - 1466  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 287 z dnia 2005-02-16 w sprawie utworzenia studiów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1466  
Dot. postepowania nr DZP-371-42/2008 na Dostawę tarczy do produkcji 18F dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - 1465  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-69/2008 na Wykonanie kanalizacji ogólnospławnej i linii kablowych dla zasilania pomp dla kanalizacji ogólnospławnej na terenie centralnym UW - 1465  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 7 z dnia 2006-02-14 o zmianie Zarządzenia nr 4 Rektora UW z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów - 1465  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 343 z dnia 2008-01-23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia kursów języka polskiego przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum" - 1464  
"Artes Liberales" - Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ze specjalnościami filozofii politycznej i psychologii społecznej dla osoby zainteresowanej mechanizmami władzy ... zgłoszenia do 13.03.2009 - 1464  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 298 z dnia 2005-02-16 w sprawie wyboru kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego w latach 2006-2008 - 1463  
Informatycy - WNE zatrudnieni operatora komputerów do Pracowni Informatycznej - Aktualne do 30-06-2009 - 1463  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-5/2009 na: Wymianę ślusarki okiennej na klatce schodowej segment G i F, wymianę ślusarki okiennej wnęk korytarzowych segment G w budynku UW Sokrates w Warszawie przy ul. Smyczkowej 9 - 1463  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr DZP- 371-30/2008 na zakup i dostawę książek dla Instytutu Badań Interdyscyplinarnych - (20.05.2008 r.) - 1462  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 397 z dnia 2008-06-18 w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Neofilologii - 1462  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 283 z dnia 2005-01-19 w sprawie przyjęcia recenzji i nadania tytułu doktora honoris causa - 1462  
Dot. postępowania nr DZP-371-103/2008 na: Zakup i dostawa dwóch nowych busów do przewozu osób niepełnosprawnych - 1462  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-12/2009 na "Dostawę, instalację i uruchomienie drukarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego" - 1462  
2009-06-30 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 10 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2009/2010 - 1462  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW - zgłoszenia do 30-12-2010 - 1462  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 13 z dnia 2006-05-09 w sprawie ogłoszenia dni 25 i 26 maja 2006 r. dniami wolnymi od pracy na terenie centralnym Uniwersytetu Warszawskiego - 1461  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 294 z dnia 2005-02-16 w sprawie powołania recenzenta oraz przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1461  
Dot. postępowania nr DZP-371-76/2008 na: Przebudowę części ul. Oboźnej i wjazdu na teren Uniwersytetu Warszawskiego - 1461  
Obrady Senatu UW w dniu 17.06.2009 r. - 1461  
Dot. postępowania nr DZP-371-40/2008 na "Wykonanie remontu 25 łazienek w części hotelowej w segmencie F na 1,2,3 piętrze, oraz 2 pokoi dla osób niepełnosprawnych w budynku UW Sokrates - 1460  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 399 z dnia 2008-06-18 sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Waszawskiego z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem Uniwersytetu Waszawskiego - 1460  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 30 z dnia 2008-12-17 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2008 - 1460  
Przetarg nieograniczony nr 31/0000/43/2007 (OWP/2007/03/16-960100) na: dostawę drukarek, skanerów, xerokopiarki i sprzętu komputerowego dla Instytutu Archeologii - 1459  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 307 z dnia 2007-12-19 w sprawie zaciągnięcia kredytu - 1459  
Obiekt hotelowy Uniwersytetu Warszawskiego "Sokrates" poszukuje pracownika na zastępstwo w okresie wakacji do pracy w recepcji - 1459  
Przetarg nieograniczony Nr dzp-371-71/2007 Usługa sprzątania Obiektu CSiR (Hala Sportowa i Basen) przy ul. Banacha 2A w Warszawie - 1458  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 293 z dnia 2005-02-16 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich - 1458  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-118/10 na: Dostawę stacjonarnego aethalometru do pomiarów współczynnika absorpcji węgla organicznego - 1458  
Dot. postępowania nr DZP-371-45/2008 - Część I na "Dostawę aparatury do badań i kontroli jakości radiofarmaceutyków dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - 1457  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-14/2007 (BZP nr 60 poz. 17967) na: wymiana pionów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i instalacji przeciwpoż. w budynku UW Sokrates - 1456  
Dot. postępowania nr DZP-371-29/2008 na: remont korytarzy w budynku Domu Studenta nr 5 - 1456  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 311 z dnia 2007-12-19 w sprawie utworzenia specjalności na Wydziale Fizyki - 1456  
Pracownicy administracyjni - stanowisko audytora wewnętrznego - 1456  
Przetarg nieograniczony nr DZp-371-4/2007 na: Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Geologii - 1455  
Dot. postępowania nr DZP-371-43/2008 na "Dostawę aparatury umożliwiającej rozdozowywanie do fiolek w warunkach klasy czystości powietrza "A" - 1455  
2009-10-26 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 15 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych - 1455  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-31/08 na dostawę sprzętu komputerowego - 1454  
Przetarg nieograniczony NR 900307/10/2007 na: dostawę sprzętu chłodniczego dla Domów Studenta i Obiektów Świadczących Usługi Hotelowe UW - 1453  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 325 z dnia 2007-12-19 w sprawie przyjęcia recenzji i nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1453  
Konkurs w Centrum Kształcenia Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW na stanowisko adiunkta w zakresie literaturoznawstwa - zgłoszenia do 16-01-2011 - 1452  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 29 z dnia 2008-11-19 w sprawie wyborów uzupełniających członków Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012 - 1451  
Przetarg nieograniczony nr WPs-371-4/10 na Opracowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji merytorycznych do jednych z nich oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad uczestnikami praktyk w ramach projektu rozbudowania specjalizacji z zakre - 1451  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-11/2007 na: dostawę, instalacja i uruchomienie systemu audytu - 1450  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/50/2007 na dostawe geofizycznej aparatury do sejsmiki inżynierskiej wraz z osprzętem i programami komputerowymi do akwizycji i przetwarzania danych - 1450  
Przetarg ograniczony Nr postepowania WF-37-46/07 - Przelształcenie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych na stołowkę dla studentów i pracowników Wydziału Fizyki UW w budynkach przy ul. Pasteura 7 - II etap - wykonanie prac budowlanych wykończeniowych wraz - 1450  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-72/2008 na Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczeń oraz remontu sali im. A. Mickiewicza i sal A, B, C, D w budynku Audytorium Maximum - 1450  
Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej - zgłoszenia do 10-01-2011 - 1450  
Przetarg nieograniczony nr BG-371-36/2007 na: wykonanie dwóch sztuk mebli do Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego (na wzór mebla istniejącego) - 1449  
Przetarg nieograniczony nr BG-371-39/2007 na Badanie okresowe i przegląd instalacji elektrycznych w obiektach UW - 1449  
Przetarg nieograniczony nr MCZ/2637/1/2007 na: Zakup i dostawę książek do zajęć dydaktycznych EMBA - 1448  
Przetarg nieograniczony BZP nr 94 poz. 27129 (ICM-371-09/2007) na: dostawa sprzętu sieciowego - 1448  
Dotyczy zamówienia publicznego nr 240/1/2008 na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim i współfinansowanego z funduszy UE - (20.05.2008 r.) - 1448  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-22/07 na: konserwację i naprawę urządzeń dźwigowych w budynkach Wydziału Fizyki UW przy ul. Hożej 69 i ul. Pasteura 7 w Warszawie - 1447  
Przetarg nieograniczony Nr MCZ/2637/2/2009 na: Zakup i dostawę książek anglojęzycznych do zajęć dydaktycznych dla słuchaczy studiów podyplomowych EMBA prowadzonych przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania WZ UW - 1447  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 286 z dnia 2005-02-16 w sprawie uszczegółowienia i uzupełnienia Uchwały nr 200 Senatu UW z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie uszczegółowienia i uzupełnienia Uchwały nr 200 Senatu UW z dnia 19 maja 2004 r. - 1446  
Konkurs na stanowisko docenta w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologii zgłoszenia do dnia 07-09-2010 - 1446  
Przetarg nieograniczony nr 21-00-00/6/07 na: Dostawę laptopów i projektorów multimedialnych dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW - 1445  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 309 z dnia 2007-12-19 w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku studiów na Wydziale Fizyki - 1445  
Przetarg nieograniczony 01/51/2009 na Zakup i dostawę kart plastikowych dla Biblioteki Uniwersyteckiej - 1445  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 12 z dnia 2008-05-07 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania ankiet oraz opracowania i udostępniania ich wyników - 1444  
Przetarg niograniczony nr 240/4/2008 na Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim - 1443  
Dot. postępowania nr DZP-371-32/2008 na: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego - 1443  
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr ZP/13/03/2009 - na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW - 1442  
Udzielenie zamówienia dot. Przetargu nieograniczonego Nr WPA-371-6/2008 - 1441  
Dot. postępowania Nr-WMIM-371-2/08 na dostawę oraz montaż rolet zewnętrznych zaciemniających z napędem elektrycznym - 1440  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-26/2008 na: Remont letni w Domu Studenta Nr 2 przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 - 1440  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-53/2008 - remonty - 1440  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-02/09 na: dostawę sprzętu komputerowego (Wydział Fizyki) - 1440  
Dot. postępowania nr 2/51/2008 na prenumeratę naukowych czasopism zagranicznych i innych nośników informacji naukowej dla bibliotek UW - 1439  
Konkurs w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW na stanowisko starszego wykładowcy w zakresie językoznawstwa germańskiego stosowanego - zgłoszenia do 16-01-2011 - 1439  
przetarg nieograniczony nr WF-37-19/07 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1438  
Przetarg ograniczony nr WF-37-16/07 na: przekształcenie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych na stołówkę dla studentów i pracowników Wydziału Fizyki UW w budynku przy ul. Pasteura 7 - I etap - 1437  
Dot. postępowania nr DZP-371-71/2008 na Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Wydziału Fizyki UW - 1437  
Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii WNE UW zgłoszenia do 30-12-2010 - 1437  
Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na stanowisko KWESTORA - 1436  
Dot. postępowania nr DZP-371-26/2009 na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW - 1436  
Przetarg nieograniczony nr WPA-371-6/2009 na: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - 1436  
Dot. postępowania nr WF-37-05/09 na dostawę sprzętu komputerowego - 1435  
Przetarg nieograniczony Nr ZP/13/40/2007 na dostawę geofizycznej aparatury do sejsmiki inżynierskiej wraz z osprzętem i programami komputerowymi do akwizycji i przetwarzania danych dla Wydziału Geologii - 1433  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-70/2007 - Wymiana stolarki okiennej zespolonej na stolarkę PC wraz z obróbkami, z zachowaniem rysunku i układu istniejących okien w budynku dydaktycznym przy Al. Niepodległości 22 w Warszawie - 1433  
Przetarg nieograniczony Nr 900307/10/2007 - Dostawa sprzętu chłodniczego dla domów studenta i obiektów hotelowych UW - 1433  
Dot. postępowania nr DZP-371-45/2008 - Część III na "Dostawę aparatury do badań i kontroli jakości radiofarmaceutyków dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - 1433  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 12 z dnia 2006-04-12 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2006/2007 - 1433  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 45 z dnia 2008-12-17 w sprawie powołania recenzenta - 1433  
Przetarg nieograniczony nr 900325/1/2009 na: Przewóz dzieci pracowników Uniwersytetu Warszawskiego na kolonie letnie w Łukęcinie ... - 1433  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 32 z dnia 2008-12-17 w sprawie wyboru biegłych rewidentów oceniających sprawozdanie finansowe za rok 2008 - 1432  
Dot. postępowania Nr-WMIM-371-4/08 na dostawę oraz montaż głównej rozdzielnicy elektrycznej w budynku Wydziału - 1431  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-59/2008 na Przebudowa części ul. Oboźnej i wjazdu na teren Uniwersytetu Warszawskiego - 1431  
Przetarg na: Prenumeratę naukowych czasopism zagranicznych i innych nosników informacji naukowej dla bibliotek UW w roku 2008 - SIMAP2_BUW-2007-054669-F02-PL - 1430  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/46/2007 na dostawę aparatu do badania sorpcji fizycznej, mikroporowatości, chemisorpcji oraz sorpcji węglowodorów dla Wydziału Geologii UW - 1430  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-82/2008 na Konserwację instalacji elektrycznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW - 1430  
Przetarg nieograniczony nr WPiA/371/6/2007 na: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Prawa i Administracji - 1429  
Dot. postępowania Nr DZP-371-12/2008 - "Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego". - 1429  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-51/2008 na: wymianę instalacji: centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 7 - I etap - 1429  
Informacja o rekrutacji przeprowadzanej przez ICM - 1429  
Nr DZP-371-32/2008 na: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na adaptację poddasza w Centrum Informatycznym UW - 1428  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 23 z dnia 2009-05-08 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6 Rektora UW z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warszawskim Funduszu Innowacji Dydaktycznych - 1427  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 43 z dnia 2008-12-17 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - 1426  
Dot. najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr DZP-371-4/2009, na Dostawę trzech serwerów dla UW - 1425  
Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP-371-27/2009 na Roboty w branży budowlanej w Domu Studenta Nr 1 - 1425  
Dot. postępowania nr WF-37-24/08 na usługę polegającą na wykonaniu okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych Wydziału Fizyki UW - 1424  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 40 z dnia 2008-12-17 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii - 1424  
Przetarg nieograniczony Nr ZP/13/51/2007 na "dostawę specjalistycznej aparatury badawczej dla Międzywydziałowego Laboratorium Badań Właściwości i Mikrostruktur Geomateriałów Wydziału Geologii UW - część II" - 1423  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 38 z dnia 2008-12-17 w sprawie wyrażenia opinii - 1423  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-57/2007 - Numer ogłoszenia: 123447-2007 Przebudowa Domu Studenckiego DS. 4 - 1422  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-69/2007 na: Remont i ocieplenie ściany szczytowej oficyny C budynku przy ul. Hożej 74 - 1421  
Dot. postępowania nr WF-34-41/08 na dostawę mebli - 1421  
Dot. postępowania nr DZP-371-104/2008 na Zakup i dostawa stanowisk komputerowych dla Biblioteki Uniwersyteckiej - 1421  
Ogłoszenie 2007/S 128-156609 o zamówieniu dostawy: Urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne dla W. Chemii - 1420  
Dot. postępowania nr ZP/13/27/2008 na dostawę specjalistycznej aparatury badawczej dla Katedry Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii UW - 1420  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 34 z dnia 2008-12-17 w sprawie przyjęcia Strategii Uniwersytetu Warszawskiego - 1419  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-110/2008 na dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, DPN, obiektów świadczących usługi hotelarskie Hera i Sokrates, ośrodków wypoczynkowych i stołówki UW - 1419  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-6/2009 na Dostawa artykułów papierniczych dla Zakładu Graficznego UW - 1419  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Kultury Polskiej w Zakładzie Historii Kultury - zgłoszenia do 17.04.2009 - 1418  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 31 w sprawie upoważnienia Rektora - 1417  
Przetarg nieograniczony (nr 01/51/2007) na sprzedaż i dostawę stanowisk komputerowych dla Biblioteki Uniwersyteckiej - 1416  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-49/2007 na: wykonanie wymiany okien i odnowienie elewacji frontowej budynku przy ul. Karowej 18 - 1415  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 377 z dnia 2008-05-21 w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów spośród doktorantów w kadencji 2005-2008 - 1415  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-05/09 na dostawę sprzętu komputerowego - 1415  
Przetarg nieograniczony Nr ZP/13/16/2007 na dostawę mikroskopu polaryzacyjnego oraz urządzenia do cyfrowej mikrofotografii dla Wydziału Geologii UW. - 1414  
Dot. postępowania Nr-ZP-371/1/08 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW - 1414  
Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy - zgłoszenia do 17-09-2010 - 1414  
Przetarg nieograniczony Nr 240/7/2007 na: Wybór sekretarza Projektu Realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim - 1413  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 49 z dnia 2009-01-21 w sprawie przyjęcia recenzji i nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1413  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 24 z dnia 2009-05-08 w sprawie zmiany zarządzenia nr 12 Rektora UW z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania ankiet oraz opracowania i udostępniania ich wyników - 1413  
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w UW - 1 etat w Instytucie Filozofii UW w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej, umowa o pracę na czas określony (5 lat) - 1413  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-9/07 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1412  
Dot. postępowania nr DZP-371-17/2008 - "Wykonanie usługi ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego" - część I - 1412  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 17 z dnia 2009-03-27 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów stażowych w ramach Programu Stypendialnego dla młodych doktorów UW finansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europej - 1412  
Dot. postępowania nr BG-371-47/2008 na konserwację węzłów cieplnych CO, CW, CT oraz klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynkach UW - 1411  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 41 z dnia 2008-12-17 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 1411  
Obrady Senatu UW w dniu 16.12.2009 r. - 1411  
Dot. postępowania nr DZP-371-18/2008 na Dostawę cyfrowego systemu dyskusyjnego bezprzewodowego i urządzeń do nagłośnienia Sali im. A. Mickiewicza - 1410  
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-371-20/2008 na "Dostawę i montaż drzwi wejściowych do pokoi studenckich oraz pomieszczeń gospodarczych w Domu Studenta Nr 2 przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie - 1410  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-67/2008 na Wykonanie instalacji odgromowej na budynku DS nr 3 - 1410  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 42 z dnia 2008-12-17 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Polonistyki - 1410  
Dot. postępowania nr DZP-371-31/2008, na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 1408  
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko Technika - Renowatora materiałów bibliotecznych - zgłoszenia do 15-08-2010 - 1408  
2010-07-29 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 7 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej - 1408  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-68/06 na: trzy stanowiska okulistyczne z wyposażeniem specjalistycznym - 1407  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-28/2007 (OWP/2007/04/16-452213) na: Roboty budowlane w obiekcie UW Sokrates - 1407  
Przetarg nieograniczony nr 74 z dnia 11.04.2007 poz. 21391 (DZP 371-30/2007) na: remont letni w Domu Studenta Nr 1 i Domu Studenta Nr 2 w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 95/99 - 1407  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 28 w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012 - 1407  
Przetarg nieograniczony nr OWP/2007/05/15-714985 (DZP - 371 - 38/2007) na: Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Instytutu Genetyki i Biotechnologii - 1406  
Przetarg nieograniczony Nr ICM-371-25/2007 na Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych - 1406  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-2/2008 na: Modernizacja studni wody oligoceńskiej przy ul. Żwirki i Wigury 93 - 1406  
Konkurs otwarty na stanowisko docenta w Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - zgłoszenia do 15.04.2009 - 1406  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 119 z dnia 2009-06-17 w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej - 1406  
Dot. postępowania nr WF-37-01/09 na Sukcesywne dostawy helu ciekłego - 1405  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Polonistyki Stosowanej w Zakładzie Logopedii i Komunikacji Językowej - zgłoszenia do 17.04.2009 - 1405  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-11/2009 na świadczenie usług w zakresie prowadzenia eksploatacji i konserwacji bieżącej uniwersyteckiej sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenie Warszawy - 1404  
nr DZP-371-66/2008 na wymianę stolarki okiennej w budynku UW Sokrates - 1403  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-1/2009 na Wykonanie remontu 25 łazienek w części hotelowej oraz 2 pokoi dla osób niepełnosprawnych w budynku UW Sokrates - 1403  
Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW ogłasza konkurs na stanowisko docenta w specjalności językoznawstwo angielskie w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (do dnia 23 kwietnia 20 - 1403  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-79/2010 na Wykonanie remontu dachu, instalacji odgromowej i elewacji budynku Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 30 - 1403  
OGŁOSZENIE Nr 2347-2009 O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi na: Świadczenie usług polegających na sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej - 1402  
Dot. postepowania nr DZP-371-29/2009 na dostawę sprzętu chłodniczego do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych - 1402  
Dot. postepowania nr DZP-371-60/2008 na Dostawę aparatury umożliwiającej rozdozowywanie do fiolek w warunkach klasy czystości powietrza "A" - 1401  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 50 z dnia 2009-01-21 w sprawie przyjęcia recenzji dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - 1401  
Dot. postępowania nr DZP-371-108/2008 na usługę prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, obrusów, narzut, koców, firan, zasłon, kołder i poduszek dla Domów Studenta - 1400  
Dot. postępowania nr WF-37-03/09 na Dostawa mebli - 1400  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr 900325/1/2009 na: Przewóz dzieci pracowników UW na kolonie letnie do Łukęcina ... - 1400  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr WPA-371-6/2008 na: Przebudowę i modernizację siedziby Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - Gmach Poseminaryjny, położonej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 - 1399  
Przetarg nieograniczony (nr 01/51/2007) na sprzedaż i dostawę stanowisk komputerowych dla Biblioteki Uniwersyteckiej - 1397  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-35/07 na: dostawę spektrometru germanowego - Numer ogłoszenia: 112245-2007 - 1397  
Dot. postępowania nr Wf-37-15/08 dostawę mebli - 1397  
Przetarg nieograniczony DZP-371-28/2009 na: Dostawę opraw oświetleniowych - przebudowa Audytorium Maximum UW - 1397  
Przetarg nieograniczony nr BG-371-36/2007 na: wykonanie dwóch sztuk mebli do Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego (na wzór mebla istniejącego). - 1396  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-31/2007 BZP nr 80 poz. 22955 na: wymianę drzwi w pomieszczeniach Domu Studenta Nr 1 i Domu Studenta Nr 2 UW - 1396  
Przetarg nieograniczony ICM-371-16/2007 - dostawa sprzętu sieciowego - 1396  
Konkurs na stanowisko: ADIUNKTA w Zakładzie Biologii Molekularnej Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej Roślin Wydziału Biologii UW - zgłoszenia do 3.04.2009 - 1396  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Teorii Literatury i Poetyki - zgłoszenia do 17.04.2009 - 1396  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-7/2008 na: Wykonanie usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych UW - 1394  
Dot. postępowania nr ZP/13/26/2008 na Wykonanie remontu i wyposażenie wymienionych w dokumentacji pomieszczeń Środowiskowego Laboratorium Badań Geomateriałów - 1394  
Przetarg nieograniczony Nr ZP/13/08/2009 na Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW - 1394  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 13 z dnia 2009-03-09 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2 Rektora UW z dnia 2008-01-11 w spr. obowiązku ustalania dla nauczycieli akadem. wysokości wynagrodzenia zasadniczego za działalność będącą przedmiotem - 1394  
Studium Europy Wschodniej UW zatrudni pracownika administracyjnego - 1393  
Dot. postępowania nr MCZ/2637/5/2008 na Zakup i dostawa książek anglojęzycznych do zajęć dydaktycznych - 1392  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr 01/51/2009 na: zakup i dostawę kart plastikowych dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - 1391  
Dot. postępowania nr BG-371-56/2009 na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego - 1391  
Dot. przetargu nieograniczonego DZP-371-16/2009 na dostawę sprzętu serwerowego wraz z komponentami na potrzeby USOS, USOSWEB, UL - 1391  
Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-14/08 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1390  
Przetarg nieograniczony nr UOTT-1/530000/2009 na Dostawa sprzętu komputerowego - 1390  
Dot. przetargu nieograniczonego nr DZP-371-24/2008 na "Zakup i dostawę urządzenia do powielania, działającego w systemie cyfrowego druku wielobarwnego" - 1389  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-20/08 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1389  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 29 z dnia 2008-11-06 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów - 1389  
Dot. postępowania Nr DZP-371-17/2008 - "Wykonanie usługi ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego" - część II - 1388  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-70/2008 na publikację w latach 2009 - 2010 prac naukowych - 1388  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-42/07 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1387  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-41/2007 na: "Budowa Aneksu Szklarni Wysokiej (etap II) w Ogrodzie Botanicznym UW, Al. Ujazdowskie 4 w Warszawie". - 1385  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-23/2007 na dostawa interfejsów SFP i konwerterów Gigabit Ethernet - 1385  
Dot. postępowania nr DZP-372-102/2008 na dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW - 1385  
Konkurs na profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa południowosłowiańskiego ze szczególnym uwzględnieniem problemów bułgarystyki - zgłoszenia do 24.04.200 - 1385  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 54 z dnia 2009-02-18 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Polonistyki - 1385  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-68/2009 na Dostosowanie Domu Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 9 i ul. Kickiego 12 oraz Domu Studenta nr 5 przy ul. Smyczkowej 5/7 w Warszawie do wymogów ochrony przeciwpożarowej. - 1385  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-34/2007 na: Przebudowa Domu Studenckiego UW - DS. 4 zlokalizowanego przy ul. Zamenhofa 10 A w Warszawie - 1383  
Dot. postępowania nr WF-37-12/08 na wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach Wydziału Fizyki UW - 1383  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 11 z dnia 2008-09-26 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - 1383  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-03/09 na dostawę mebli - 1382  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-42/2009 na: Wymianę instalacji wod-kan w budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 7 - etap II - 1382  
Dot. postępowania Nr-WMIM-371-3/08 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW - 1380  
Dotyczy Przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-55/2008 na "Przygotowanie terenu pod budowę budynku CENT U.W. Kampusu Ochota na terenie części działki nr Ew. 18/2/ obrębu 2-02-09 w rejonie ulic: Banacha, Pasteura, Miecznikowa w Warszawie" - 1380  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-13/2009 na Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przewodowej realizowanej przez łącza cyfrowe ISDN 3OB+D oraz łącza cyfrowe i tory kanałów cyfrowych 2 Mbit/s - 1380  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-68/2007 na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 1379  
Przetarg nieograniczony nr 240/5/2008 na Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego na UW - 1378  
Przetarg nieograniczony nr 240-1-2009 na Realizacja badania wyceny wybranych charakterystyk polskich lasów. - 1378  
Przetarg nieograniczony Nr ICM-371-18/2007 na na dostawę komputerow przenośnych (notebookow) - 1377  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/52/2007 na Dostawa modułu nadawczo-odbiorczego do przetworników piezoceramicznych w zakresie 0-20kHz dla Wydziału Geologii UW - 1377  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 8 z dnia 2009-03-02 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów na rok akademicki 200 - 1376  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 80 z dnia 2009-04-22 w sprawie odwołania i wyboru uzupełniającego członka Uczelnianej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012 - 1374  
Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy - 1374  
Przetarg nieograniczony nr MCZ/2637/2/2008 na Zakup i dostawę książek do zajęć dydaktycznych dla słuchaczy studiów podyplomowych EMBA - 1373  
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2009 - na dostawę węgla kamiennego dla Świętokrzyskiej Stacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego w Bocheńcu na rok 2009r. - 1373  
Dot. postępowania nr WMIM-371-7/08 na Dostawa drukarek i skanerów - 1373  
Przetarg nieograniczony nr 900307/2/2007 na: wymianę okien w kuchniach i na klatkach schodowych w Domu Studenta Nr 1 i w Domu Studenta Nr 2 - 1372  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-4/2009 na: Dostawa trzech serwerów dla Uniwersytetu Warszawskiego - 1372  
Przetarg nieograniczony Nr BG-371-38/2007 na: Dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek administracji centralnej UW - 1371  
Przetarg niepograniczony Nr DZP-371-18/2009 na: świadczenie usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych UW - 1371  
Przetarg nieograniczony OWP/2007/05/23-941292 (DZP-371-39/2007) na: Modernizacja wejścia głównego w Domu Studenta Nr 1 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 97/99 - 1370  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-59/2007 na Dostawa,instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 1369  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów nr postępowania WF-37-04/09 - 1369  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-09/2008 na dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego. - 1368  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 76 z dnia 2009-04-22 w sprawie zakresu zmiany dotacji stacjonarnej dzielonej algorytmicznie - 1368  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 57 z dnia 2009-12-10 w sprawie powołania przy Rektorze Uniwersytetu Warszawskiego członków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego - 1367  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-76/10 na Dostawę lasera typu He-Cd z wyposażeniem - 1367  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 2 z dnia 2009-01-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Funduszu Innowacji Dydaktycznych - 1366  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej - Zgłoszenia do 23-04-2010 - 1366  
Przetrag nieograniczony nr 900307/4/2007 na wymianę okien w kuchniach i na klatkach schodowych w Domu Studenta Nr 1 i Domu Studenta Nr 2 - 1365  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 86 z dnia 2009-04-22 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Fizyki - 1364  
Przetarg nieograniczony Nr MCZ/2637/3/2008 na: Zakup i dostawę książek do zajęć dydaktycznych dla słuchaczy studiów podyplomowych EMBA prowadzonych przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania WZ UW - 1363  
Dot. nr postępowania WF-37-05/09 Dostawa sprzętu komputerowego - Numer ogłoszenia: 99944 - 2009 - 1363  
Dot. postępowania nr WF-37-02/09 na dostawę sprzętu komputerowego - 1362  
Kandydat na pracownika administracyjnego Biura Spraw Studenckich UW z oddelegowaniem do pracy w Odwoławczej Komisji Stypendialnej UW - 1362  
Dotyczy: nr 240/1/2008 na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim i współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej - 1361  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-20/08 na dostawa sprzętu komputerowego - 1361  
Prorektorzy - 1361  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-4/2008 na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji - 1359  
Dot. postępowania nr WPA-371-9/2008. na Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji UW - 1359  
Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w specjalności literaturoznawstwo niemieckie w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (do dnia 23 kwie - 1359  
Dziekanat Wydziału Historycznego poszukuje pracownika administracyjnego do Sekcji Ekonomiczno-Finansowej - zgłoszenia do 30-10-2010 - 1359  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-83/2010 na Wywóz nieczystości stałych z poszczególnych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego - 1359  
Przetarg nieograniczony nr 04/51/2007 na: Dostawa-najem urządzeń i zakup kart oraz serwis systemu samoobsługowego kopiowania i wydruku z komputera w BUW przy użyciu spersonalizowanego systemu kart czytelniczych i pracowniczych na okres 18 miesięcy. - 1358  
Przetarg nieograniczony nr 240/61/2007 na: sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych UW - 1358  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 75 z dnia 2009-04-22 w sprawie poparcia uchwały Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w szkolnictwie wyższym - 1358  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 18 z dnia 2010-03-08 w sprawie utworzenia i zadań Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji - 1358  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-77/2010 na obsługę techniczną i konserwację systemów i instalacji znajdujących się w budynkach położonych w kompleksie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego - 1358  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-19/2008 na Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego. - 1357  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 82 z dnia 22 w sprawie utworzenia specjalności na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1357  
ZARZĄDZENIE KANCLERZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 z dnia 2012-02-22 w sprawie zasad gospodarki odzieżą roboczą i ochronną oraz środkami ochrony indywidualnej i higieny osobistej na Uniwersytecie Warszawskim - 1357  
Przetarg nieograniczony nr BG-371-49/2008 na Dostawy oryginalnych matriałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek administracji centralnej UW - 1356  
Dot. postępowania nr DZP-371-73/2008 na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla administracji centralnej UW - 1356  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 10 z dnia 2009-03-03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia wyboru kandydata na Kwestora Uniwersytetu Warszawskiego - 1356  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 53 z dnia 2009-02-18 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wydziału Polonistyki - 1355  
Dot. postępowania nr DZP-371-28/2008 na: remont dachu oraz roboty porządkowe na poddaszu w budynku Domu Studenta nr 5 - 1354  
Przetarg nieograniczony nr WMIM-371-4/08 na Dostawa i montaż głównej rozdzielnicy elektrycznej w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW - 1354  
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na "Dostawę, instalację i uruchomienie drukarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego" - przetarg nieograniczony Nr DZP-371-12/2009 - 1354  
Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO na czas określony (5 lat) w Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej Roślin - zgłoszenia do 31-08-2010 - 1354  
Przetarg nieograniaczony Nr ICM-371-08/2007 - BZP Nr 87 z dnia 02.05.2007 poz. 25321, (dostawy) - 1353  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 6 z dnia 2009-02-05 w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu budowy systemu portalowego Uniwersytetu Warszawskiego - 1353  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-23/2007 na: Konserwacja systemów i instalacji, w które wyposażony jest obiekt Centrum Sportowo Rekreacyjnego UW przy ul. Banacha w Warszawie - 1352  
Przetarg nieograniczony nr DZP - 371 - 14/2008 na Obsługa i rozliczanie transakcji bezgotówkowych opłacanych kartami płatniczymi - 1351  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 5 z dnia 2009-02-05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia wyboru kandydata na Dyrektora Szkoły Języków Obcych - 1351  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 79 z dnia 2009-04-22 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego - dot. Wydziału Lingwistyki Stosowanej - 1351  
Przetarg nieograniczony DZP-371-98/2007 dla zadania pn: Wybór obsługi inwestycyjnej realizowanego projektu POL/4/016 "System cyklotronu do produkcji radiofarmaceutyków stosowanych w tomografii pozytonowej, zainstalowany w Warszawie" - 1350  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/27/2008 na: dostawę specjalistycznej aparatury badawczej dla Katedry Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii UW - 1350  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 83 z dnia 2009-04-22 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny - 1350  
Przetarg nieograniczonynr 03/51/2007: Dostawa-najem urządzeń i zakup kart oraz serwis systemu samoobsługowego kopiowania i wydruku z komputera w BUW przy użyciu spersonalizowanego systemu kart czytelniczych i pracowniczych na okres 18 miesięcy. - 1349  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-55/2008 na: Przygotowanie terenu pod budowę budynku CENT U.W. Kampusu Ochota na terenie części działki nr ew. 18/2 z obrębu 2-02-09 w rejonie ulic: Banacha, Pasteura, Miecznikowej w Warszawie - 1349  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 52 z dnia 2009-02-18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na stanowiska profesorów - 1349  
Obrady Senatu UW w dniu 07.10.2009 r. - 1348  
Przetarg nieograniczony Nr DZP - 371-9/2008 na: "Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego" - 1347  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-50/2007 na remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Wilczej 13 w Warszawie - 1346  
2010-06-16 OBWIESZCZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 5 o sprostowaniu błędu w uchwale nr 187 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2010-01-20 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania - 1346  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-43/2007 na wykonanie wymiany instalacji c.o w siedmiu boksach szklarni badawczej Ogrodu Botanicznego UW - 1345  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 115 z dnia 2009-06-17 w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich na UW stanowiącym załącznik do uchwały Senatu UW nr 102 z dnia 2006-05-17 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na UW - 1345  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-10/2008 na Zakup systemu podtrzymywania napięcia - 1343  
Przetarg nieograniczony nr 900325/3/2008 na Przewóz dzieci pracowników UW na kolonie letnie do Łukęcina k/Kamienia Pomorskiego - 1343  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 112 z dnia 2009-06-17 w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego - 1343  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-75/2010 na: Ochronę Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz pozostałych budynków Kompleksu BUW - 1343  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-51/2007 na wykonanie remontu balkonów w budynku mieszkalnym UW przy ul. Hożej 74 w Warszawie - 1342  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-62/2008 na Opracowanie projektów budowlanych remontu (rewaloryzacji) elewacji zabytkowych obiektów Uniwersytetu Warszawskiego - 1342  
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie chemii nieorganicznej i analitycznej, chemii fizycznej oraz chemii organicznej - zgłoszenia do 16-06-2010 - 1342  
Przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu i wyposażenie wymienionych w dokumentacji pomieszczeń Środowiskowego Laboratorium Badań Geomateriałów w gmachu Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie - 1341  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 4 z dnia 2009-01-15 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów na rok akademicki 2008/2009 - 1341  
UCHWAŁA NR 108 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Fundacji Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego - 1341  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-55/2007 na: wykonanie wymiany instalacji c.o. w siedmiu boksach szklarni badawczej Ogrodu Botanicznego UW - 1340  
Przetarg nieograniczony nr 9003/ 1 /2008 na Wykonanie opracowania dotyczącego kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych Uniwersytetu Warszawskiego - przeglądy pięcioletnie i roczne - 1340  
Dot. postępowania nr DZP-371-39/2009 na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW - 1340  
Sekcja Kosztów i Rozliczeń Środków z Funduszy Strukturalnych w Kwesturze Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydata/kandydatki do pracy - 1339  
Dot. postępowania nr DZP-371-104/2008 na Zakup i dostawę stanowisk komputerowych dla Biblioteki Uniwersyteckiej - 1338  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-63/2008 na: Usługi sprzątania Obiektu CSiR ( Hala Sportowa i Basen) przy ul. Banacha 2A w Warszawie - 1337  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-43/07 na: dostawa specjalistycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego - 1335  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-43/2008 na Dostawę aparatury umożliwiającej rozdozowywanie do fiolek w warunkach klasy czystości powietrza"A" zsyntezowane radiofarmaceutyki dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - 1335  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-23/08 na na dostawę systemu dyskowej pamięci masowej NAS - 1335  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 55 z dnia 2009-02-18 w sprawie zmiany Uchwały nr 11 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - 1335  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-31/2008 na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 1334  
Dot. postępowania nr DZP-371-102/2008 na dostawę biurowych artykułów piśmiennych dla potrzeb jednostek organizacyjnych UW - 1334  
Przetarg nieograniczony OWP/2007/06/05-1455014 (DZP-371-42/2007) na: Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Instytutu Genetyki i Biotechnologii - 1333  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-2/08 na dostawę sprzętu komputerowego - 1333  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-96/2008 na: Wykonanie kanalizacji ogólnospławnej i linii kablowych dla zasilania pomp dla kanalizacji ogólnospławnej na terenie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 - 1333  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-24/2009 na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przewodowej realizowanej przez łącza cyfrowe ISDN 3OB+D oraz łącza cyfrowe i tory kanałów cyfrowych 2 Mbit/s - 1332  
Dotyczy postępowania Nr DZP-371-56/2010, na Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego - 1332  
Dot. postepowania nr WF-37-43/08 na dostawę chromatografu cieczowego - 1331  
Dot. postępowania nr WF-37-02/09 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1331  
Dot. postępowania nr WF-37-42/09 na dostawę sprzętu komputerowego - pozostałe części - 1331  
Praca dla studenta w projekcie TEAM - zgłoszenia do 10-10-2010 - 1331  
Komunikat: "Posiedzenia Senatu UW" udostępnia się ze strony Senatu www.senat.uw.edu.pl - 1331  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-6/2008 na dostawę samochodu terenowego - 1329  
Przetarg nieograniczony DZP-371-60/2008 na: Dostawę aparatury umożliwiającej rozdozowywanie do fiolek w warunkach klasy czystości powietrza &#8222;A&#8221; zsyntezowane radiofarmaceutyki dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - 1329  
Dot. postępowania nr DZP-371-65/2009 na Wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie UW HERA - 1329  
Przetarg nieograniczony BZP nr 101 z dnia 23.05.2007 (WPiA/371/8/2007) na: remont z elementami przebudowy pomieszczeń biurowych użytkowanych przez Wydział Prawa i Administracji w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 69 w Warszawie. - 1328  
Przetarg nieograniczony nr WMIM-371-4/07 na: Dostawa i montaż mebli bibliotecznych dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW - 1328  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-35/2008 na Świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego przez okres 3 lat - 1328  
Przetarg nieograniczony nr WPA-371-4/2009 na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Wydziału Prawa i Administracji UW - 1328  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-17/09 Dostawa kamery CCD z monochromatorem - 1328  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-103/10 na dostawę wyposażenia laboratorium LPU cz.1 - optyka - 1328  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-56/2008 na Wykonanie wymiany instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Wydziału Psychologii - 1327  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-18/2008 na Dostawę cyfrowego systemu dyskusyjnego bezprzewodowego i urządzeń do nagłośnienia - 1326  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-22/08 dostawę trzech modułów przełącznika sieci Ethernet wraz z wyposażeniem dodatkowym - 1326  
Dot. postępowania nr DZP-371-108/2008 na usługę prania bielizny pościelowej - 1326  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-54/2007 na budowa dźwigu osobowego w duszy klatki schodowej na: budowa dźwigu osobowego w duszy klatki schodowej - 1325  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 9 z dnia 2009-03-02 w sprawie powołania Rady projektu budowy systemu portalowego wspierającego elektroniczny obieg informacji wewnątrz Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2008-2012 - 1325  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-35/2007 na: dostawę, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 1324  
Nr BG-371-46/2008 na zakup i dostawę samochodu dostawczo-osobowego dla Biura Gospodarczego UW - 1324  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-22/2009 na: Roboty remontowo-budowlane Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego - przebudowa Sali im. A. Mickiewicza - 1324  
Przetarg niepgraniczony Nr DZP- 371-52/2007 na remont i przebudowę 4 pomieszczeń w budynku Wydziału Geologii przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie - 1323  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-9/2009 na Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 1321  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 33 z dnia 2009-07-30 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 1321  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-14/2009 na: "Modernizację piwnic w budynku Nowy Świat 69 (pracownia fotograficzna)" - 1319  
Przetarg nieograniczony nr WMIM-371-1/09 Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW przy ul. Banacha 2 (trzy części) - 1319  
Przetrag nieograniczony nr WF-37-14/08 na dostawę sprzętu komputerowego - 1318  
Przetarg nieograniczony nr WPA-371-10/2009 na: Bieżącą obsługę techniczną budynków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego położonych przy ul. Lipowej 4 i ul. Oboźnej 6 w Warszawie - 1317  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 217 z dnia 2010-04-21 w sprawie zasad podziału kosztów pośrednich - 1317  
Przetarg nieograniczony nr ICM-371-01/2008 na: Dostawa serwerów obrazowych danych biomedycznych oraz graficznych stacji roboczych na potrzeby Wyposażenia Laboratorium Obrazowania Biologicznego i Medycznego. - 1316  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-16/08 na dostawę systemu do pomiarów spektroskopowych - 1316  
Pprzetarg nieograniczony Nr 01/51/2008 na: sprzedaż i dostawę kamery hybrydowej skanującej i mikrofilmującej - 1315  
Przetarg nieograniczony nr 240/1/2008 na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim - 1314  
Dot. postępowania nr DZP-371-2/2009 na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW - 1314  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-106/10 na Dostawa stacjonarnego aethalometru do pomiarów współczynnika absorpcji węgla organicznego - 1314  
Przetarg nieograniczony Nr ZP/13/03/2009 na: dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW - 1313  
Przetarg nieograniczony nr BG-371-56/2009 na Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego: Starego BUW-u, Dawnego Centrum Informatycznego, Biura Spraw Socjalnych, Zakładu Graficznego i Sekcji Zabezpieczenia Obiektów - 1313  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 51 z dnia 2009-02-18 w sprawie zmiany Uchwały nr 376 Senatu UW z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2009/2010 - 1312  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 14 z dnia 2009-03-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dnia 2009-03-02 w sprawie powołania Rady projektu budowy systemu portalowego wspierajacego elektroniczny ... - 1312  
Przetarg nieograniczony Nr Nr 240/3/2009 na: Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego - 1312  
Praca w biurze administrującym własnymi nieruchomościami dla inzyniera budownictwa z uprawnieniami budowlanymi - zgłoszenia do 2010-01-30 - 1312  
Przetarg nieoganiczony nr WF-37-04/09 na Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów - 1311  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 56 z dnia 2009-02-18 w sprawie zmiany Uchwały nr 384 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1311  
Dot. przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-12/2009 na "Dostawę, instalację i uruchomienie drukarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 1311  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-33/09 na dostawę urządzeń laserowych - 1311  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-48/2007 na: "Remont pomieszczenia laboratoryjnego Nr 248 w budynku Wydziału Chemii przy ul. Pasteura 1 wg opracowanej dokumentacji" - ogłoszenie Nr 116357-2007 - 1310  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-4/08 na dostawę mebli - 1310  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-6/08 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek oraz faksów - 1310  
Przetarg nieograniczony nr WMIM-371-3/08 na Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW - 1310  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-23/09 na: dostawę oscyloskopu 2 GHz z układem szybkiego przetwornika AD - 1310  
OGŁOSZENIE BIURA REKTORATU NR 3 z dnia 2010-11-17 o zmianach organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 1310  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 12 z dnia 2009-03-09 w sprawie powołania Zespołu Rektorskiego ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim - 1309  
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-42/09 na: dostawę sprzętu komputerowego - 1309  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-13/2008 na: Obsługę i rozliczanie transakcji bezgotówkowych opłacanych kartami płatniczymi w jednostkach organizacyjnych UW - 1308  
Dot. postepowania nr WF-37-05/09 na dostawę sprzętu komputerowego część 19 - 1308  
Dot. przetargu nieograniczonego nr DZP-371-45/2009 na: Wybór podmiotu obsługującego sprzedaż w ramach umowy Microsoft Academic Select - 1308  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Kultury Francuskiej - zgłoszenia do 15-09-2010 - 1308  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-56/2007 na: Dostawa papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW - 1307  
Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii - zgłoszenia do 31-08-2010 - 1307  
Dot. postępowania Nr DZP-371-81/2008 - Sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych - 1306  
Dot. postępowania nr WF-37-01/09 na sukcesywne dostawy helu ciekłego - 1305  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-26/09 na: dostawę spektrometru EPR z kriostatem helowym - 1305  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/26/2008 na Wykonanie remontu i wyposażenie wymienionych w dokumentacji pomieszczeń Środowiskowego Laboratorium Badań Geomateriałów w gmachu Wydziału Geologii - 1304  
Dialog konkurencyjny DZP-371-46/2008 - Dostawa i instalacja systemu kontroli atmosfery (HVAC) oraz systemu ochrony radiologicznej - 1303  
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW zatrudni jedną osobę w administracji Wydziału - Zgłoszenia do 2010-02-15 - 1303  
2010-09-14 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 12 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim 2010/2011 - 1303  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-12/08 na wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach Wydziału Fizyki UW - 1302  
Przetag nieograniczony nr DZP-371-7/2009 na: Zakup i dostawę środków uzdatniania wody basenowej do obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW - 1302  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-12/2008 na: Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - 1301  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-61/2008 na Wykonanie remontu 25 łazienek w części hotelowej w segmencie F na 1,2,3 piętrze, oraz 2 pokoi dla osób niepełnosprawnych w budynku UW Sokrates - 1300  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-107/10 na Dostawa jednego modułu przełącznika sieci komputerowej wraz z wyposażeniem dodatkowym - 1300  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-100/10 na Dostawa sprzętu komputerowego: cz. I: Zakup i instalacja 6 wyspecjalizowanych stanowisk komputerowych (komputery stacjonarne); cz. II: Zakup manipulatorów typu haptick do wyspecjalizowanych stanowisk komputerowyc - 1299  
Dot. postepowania nr DZP-371-3/2009 na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW - 1298  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 88 z dnia 2009-04-22 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Polonistyki - 1298  
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii Politycznej WNE UW - zgłoszenia do 20-08-2010 - 1298  
Przetarg nieograniczony Nr 000/01/2008 na Obsługę budynku przy ul. Pasteura 5a w Warszawie Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim będącego jednostką międzywydziałową - 1297  
Dot. postępowania nr WF-37-03/09 na dostawę mebli - 1297  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dzierżawę kanalizacji teletechnicznej TP", postępowanie nr DZP-371-23/2009 - 1297  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Hungarystyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego - zgłoszenia do 2010-01-26 - 1297  
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Biblioteki Wydziałowej - zgłoszenia do dnia 15-09-2010 - 1297  
Przetarg nieograniczony Nr ZP/13/24/2007 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW - 1296  
Przetarg nieograniczony Nr-000/03/2008 na: Wybór obsługi inwestycyjnej realizowanego projektu POL/4/016 System cyklotronu do produkcji radiofarmaceutyków stosowanych w tomografii pozytnowej, zainstalowany w Warszawie - 1296  
Przetarg nieograniczony Nr ZP/13/19/2008 na: "dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW" (numer UZP zamówienia 106207-2008) - 1296  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 92 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie planu finansowego na rok 2009 - 1295  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-57/2008 na Wykonanie doświetlenia poddasza budynku Wydziału Polonistyki UW poprzez montaż okien połaciowych w pomieszczeniach traktu zachodniego (branża budowlana i elektryczna - 1294  
Dot. postępowania DZP-371-110/2008 na dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, DPN, obiektów świadczących usługi hotelarskie Hera i Sokrates, ośrodków wypoczynkowych i stołówki UW - 1294  
Przetarg nieograniczony nr MCZ/2637/1/2009 na Zakup i dostawa książek anglojęzycznych do zajęć dydaktycznych. - 1293  
Dot. postępowania nr WF-37-35/09 na Dostawa sprzętu komputerowego - 1291  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-53/2008 na: &#8222; Część I Remont wyjścia awaryjnego z rampą od strony ul. Częstochowskiej i zejścia do piwnicy od strony ul. Chotomowskiej oraz Część II remont nawierzchni, zmiana dojazdu placu manewrowego na terenie - 1290  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-58/2008 na Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczeń oraz remontu sali im. A. Mickiewicza i sal A, B, C, D w budynku Audytorium Maximum - 1290  
Dot. postepowania Nr DZP-371-110/2008 na dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, DPN, obiektów świadczących usługi hotelarskie Hera i Sokrates, ośrodków wypoczynkowych i stołówki UW - 1290  
Dot. postępowania Nr WPA-371-4/2009 o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - 1290  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 89 z dnia 2009.04-22 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - 1290  
Instyt Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki ogłasza możliwość zatrudnienia na stanowisku adiunkta kontraktowego- zgłoszenia do 18-10-2010 - 1290  
Kwestura - Dział Płac - Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy - zgłoszenia do 05-10-2010 - 1290  
Przetarg ograniczony nr WF-37-87/10 na Adaptacja pomieszczeń 021/022 w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 na laboratorium optyczne z instalacją stabilizacji temperatury i filtracji powietrza - 1290  
Przetarg nieograniczony nr 900307/5/2007 na: Przełożenie instalacji teletechnicznej z pomieszczeń remontowanych sanitariatów na nowe trasy kablowe na korytarzach w Domu Studenta Nr 2 - 1289  
Przetarg nieograniczony nr 00/02/2008 na Dostawę aparatury do kontroli jakości radiofarmaceutyków dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW - 1289  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-45/2008 na Dostawę aparatury do badań i kontroli jakości radiofarmaceutyków dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - 1288  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 11 z dnia 2009-03-03 w sprawie pełnomocników ds. rekrutacji w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012 - 1288  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-46/2009 na: Dostawę serwera dla Działu Aplikacji Komputerowych UW - 1288  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-43/2009 na Usługi sprzątania Obiektu CSiR (Hala Sportowa i Basen) - 1287  
Obrady Senatu UW w dniu 20.01.2010 r. - 1287  
Dot. postępowania nr MCZ/2637/2/2009 na zakup i dostawę książek do zajęć dydaktycznych - 1286  
Dot. postepowania nr DZP-371-79/2009 na: Sprzątanie pomieszczeń w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego - 1286  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 31 z dnia 2005-12-21 w sprawie zasad i trybu przyznawania dodatków specjalnych pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego - 1286  
Przetarg nieograniczony Nr 371/02/2008 na: "Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pt. "Uniwersytet dla Rozwoju" - 1285  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 22 z dnia 2009-04-16 w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Odznaczeń Państwowych i Resortowych na kadencję 2008-2012 - 1285  
Dot. postępowania nr WF-37-07/09 na: dostawę siedmiu oscyloskopów - 1285  
Trzy stanowiska dla pracownicowników administracyjnych na Wydziale Fizyki w związku z realizacją projektu ... Zgłoszenia do dnia 2010-02-12 - 1285  
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta zatrudnienie od dnia 1 października 2010 roku, na okres 7 lat (konkurs wspólny z IM PAN) - zgłoszenia do 2010-02-25 - 1285  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-92/10 na Dostawa sprzętu komputerowego - 1285  
Przetarg nieograniczony nr BG-371-47/2008 na Konserwacja węzłów CO,CW, CT oraz wentylacji mechaniczneji klimatyzacji - 1284  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-08/09 na dostawę sprzętu komputerowego - 1284  
Przetarg nieograniczony nr 2637/1/2008 na Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego w Uniwersytecie Warszawskim - 1283  
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WDNP-Z-2/2010 na Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1283  
Dot. postępowania nr WPA-371-9/2009 na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - 1282  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-42/2008 na Dostawę tarczy do produkcji 18F dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - 1281  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 87 z dnia 2009-04-22 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Pedagogicznym - 1281  
Szkoła Języków Obcych UW ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy języka angielskiego - zgłoszenia do 30.04.2010 - 1281  
Dziekan Wydziału Fizyki oferuje możliwość uzyskania stypendium przez dwóch studentów; prace badawcze zakończone pracą magisterską w ramach projektu. - 1280  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-75/2011 na Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Wydziału Psychologii UW - 1280  
Przetarg nieograniczony nr WPiA/371/10/2007 na:Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego oraz modernizacja oświetlenia w salach wykładowych w budynku Wydziału Prawa i Administracji - 1279  
Dot. Przetargu nieograniczonego Nr DZP- 371-17/2009 na dostawę, serwera i 2 szt. skanerów na potrzeby przetworzenia ankiet elektronicznych i skanowanych wypełnionych przez studentów - 1279  
Przetarg nieograniczony nr 01/51/2010 na digitalizację czasopism ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie dla projektu: NUKAT - 1279  
Przetarg nieograniczony nr BG-371-45/2008 na Dostawy artykułów czystościowych dla jednostek organizacyjnych UW - 1277  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 91 z dnia 2009-04-22 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego - 1277  
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na dostawę siedmiu oscyloskopów WF-37-07/09 - 1277  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-72/2008 na Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczeń oraz remontu sali im. A. Mickiewicza i sal A, B, C, D w budynku Audytorium Maximum - 1276  
Dot. postępowania nr DZP-371-1/2009 na Wykonanie remontu 25 łazienek w części hotelowej w segmencie F na 1,2,3 piętrze, oraz 2 pokoi dla osób niepełnosprawnych w budynku UW Sokrates - 1276  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-14/09 na Dostawa sprzętu komputerowego - 1276  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-16/09 na dostawę sprzętu komputerowego - 1276  
Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych - 1275  
Przetarg nieograniczony nr DZP- 371-46/2007 na: dostawę, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW - 1274  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 51z dnia 2009-12-02 w sprawie zmiany zarządzenia nr 47 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości - 1274  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii UW w Zakładzie Etyki - 1273  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-41/2010 na Budowę budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z biblioteką Instytutu Historycznego w miejscu przeznaczonego do rozbiórki budynku warsztatowego i wiaty magazynowej wraz z zagospodarowaniem ter - 1272  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-3/2008 na: dostawę samochodu terenowego - 1271  
Przetarg nieograniczony na WF-37-30/09 Dostawa oprzyrządowania światłowodowego - 1271  
Konkurs na stanowisko ZASTĘPCY KWESTORA - 1271  
Przetarg nieograniczony Nr 03/51/2008 na zakup i dostawę urządzenia do cyfryzacji i reprografii zbiorów - 1270  
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w zakresie statystyki w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki - zatrudnienie od dnia 1 października 2010 r. - 1270  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-19/2008 na adaptację poddasza w Centrum Informatycznym UW dla potrzeb Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych - 1269  
Przetarg nieograniczony nr Nr DZP-371-39/2008 na Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynku UW Sokrates - 1269  
Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko DOCENTA w Instytucie Genetyki i Biotechnologii - zgłoszenia do 31-08-2010 - 1269  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/43/2010 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW - cz 1, 2 i 3. - 1269  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-85/2010 na: Dostawę i sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Warszawskiego na terenie Warszawy - 1269  
Dot. postępowania nr DZP-371-10/2009 na Rozbiórkę pawilonu handlowego oraz budynku poboru wody oligoceńskiej na terenie Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55 i Wiślanej - 1268  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-26/2009 na: Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 1268  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-04/09 na: dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów - 1267  
Przetarg nieograniczony nr WMIM-371-3/10 na Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (dziesięć części) - 1267  
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej DZP-371-9/2009 na dostawę sprzętu komputerowego dla UW - 1266  
Wydział Nauk Ekonomicznych zatrudni osobę do obsługi administracyjnej biura Komisji ds. Promocji oraz Komisji ds. Rekrutacji - zgłoszenia do 2010-01-16 - 1266  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-25/09 na Remont i wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych nr 3135c i 3135d w Zakładzie Biofizyki UW - 1265  
Konkurs na dyrektora Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego - zgłoszenia do 2010-06-13 - 1265  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-95/10 na Zakup obrabiarek: tokarka uniwersalna i frezarka uniwersalna - 1265  
Wyniki przeprowadzonego postępowania konkursowego dotyczącego otwartego naboru Partnerów zainteresowanych współpracą przy realizacji projektu Pomocna Dłoń - 1265  
Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatki/kandydata do pracy w Dziale Ewidencji Majątkowej, w Sekcji Środków Trwałych i Inwestycji - 1265  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-7/08 na dostawę spektrofluorymetru z wyposażeniem - 1264  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-50/2008 na wykonanie kanalizacji ogólnospławnej i linii kablowych dla zasilania pomp dla kanalizacji ogólnospławnej na terenie centralnym UW - 1264  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 48 z dnia 2009-01-21 w sprawie zmiany Uchwały nr 376 Senatu UW z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2009/2010 - 1264  
Dotyczy postępowania nr DZP-371-40/2009 na Remont dachu budynku Magazynu Zbiorów Bibliotecznych UW przy ul. Smyczkowej 14 - część B i C - 1263  
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego poszukuje pracownika Sekcji Finansowo-Księgowej - zgłoszenia do dnia 2010-03-10 - 1263  
DZIEKAN Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkursy (3) na stanowiska adiunkta - zgłoszenia do dnia 09-06-2010 - 1263  
Dot. postępowania nr DZP-371-11/2009 na świadczenie usług w zakresie prowadzenia eksploatacji i konserwacji bieżącej uniwersyteckiej sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenie Warszawy - 1262  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-30/2009: Dostawa serwera i 2 szt. skanerów na potrzeby przetworzenia ankiet elektronicznych i skanowanych wypełnionych przez studentów - 1261  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-34-2008 na Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczeń w kondygnacji piwnicy wraz z sanitariatami, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej, ciągów komunikacyjnych - 1260  
Dot. postępowania nr nr DZP-371-30/2009 na dostawę, serwera i 2 szt. skanerów - 1260  
Instytut Fizyki Doświadczalnej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta - zgłoszenia do 22-06-2010 r. - 1260  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-75/10 na dostawę optycznych przyrządów pomiarowych (Mikroskopy optyczne stereo lub rozcinające) - 1260  
Dot. postępowania nr WF-37-09/09 na Dostawa dwóch stolików liniowych (przesuw liniowy) wraz z kontrolerem - 1259  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-39/2009 na: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego - 1259  
Dot. postępowania z wolnej ręki nr WF-37-36/09 na dostawę kamery CCD - 1259  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-11/2008 na Wybór obsługi inwestycyjnej realizowanego projektu POL/4/016 - System cyklotronu do produkcji radiofarmaceutyków stosowanych w tomografii pozytonowej, zainstalowany w Warszawie - 1258  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-44/2008 na Dostawę automatycznego syntezera radiofarmaceutyków dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - 1258  
UCHWAŁA NR 94 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych - 1258  
Laboratorium Maszyn Biomolekularnych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i KomputerowegoUniwersytetu Warszawskiego zatrudni pracownika do pisania oprogramowania naukowego - Zgłoszenia do 2010-01-19 - 1258  
Przetarg nieograniczony Nr WF-37-2/10 na Sukcesywne dostawy helu ciekłego - 1258  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-21/2008 na Wykonanie wymiany jednoramowych okien drewnianych na I i IV piętrze budynku Wydziału Pedagogicznego UW - 1257  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-40/2008 na: wykonanie remontu 25 łazienek w części hotelowej w segmencie F na 1,2,3 piętrze, oraz 2 pokoi dla osób niepełnosprawnych w budynku UW Sokrates - 1257  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-36/2008 na Usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Wydziału pedagogicznego UW - 1257  
Dot. postępowania nr WF-37-40/08 część 1 i 3 na dostawę sprzętu komputerowego - 1256  
Dot. postępowania nr WF-37-41/08 część 1 na dostawę mebli - 1256  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 26 z dnia 2009-06-04 w sprawie wyodrębnienia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie zbiorów tworzących narodowy zasób biblioteczny - 1256  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-98/10 na Dostawa aparatury pomiarowej wraz z oprogramowaniem do nowej Pracowni ochrony radiologicznej LORD - 1256  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-99/10 na Dostawa jednego modułu przełącznika sieci komputerowej wraz z wyposażeniem dodatkowym - 1256  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011 - 1256  
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Nr ZP/13/34/2009 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydzialu Geologii - 1254  
Wydział Fizyki zatrudni 2. pracowników na stanowiskach Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych - zgłoszenia do 2010-02-10 - 1254  
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje pracownika z wykształceniem średnim, najlepiej technicznym, ze znajomością zagadnień elektroenergetyki, elektryki i obsługi komputera - zgłoszenia do 31-07-2010 - 1254  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 254 z dnia 2010-06-16 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej - 1254  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-17/2009 na dostawę serwera i 2 sztuk skanerów. - 1252  
Przetarg nieograniczony DZP-371-10/2008 na: wykonanie remontu 25 łazienek w części hotelowej w segmencie F na 1,2,3 piętrze, oraz 2 pokoi dla osób niepełnosprawnych w budynku UW Sokrates w Warszawie przy ul. Smyczkowej 9 - 1251  
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej DZP-371-8/2009 na dostawę sprzętu komputerowego dla wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - 1251  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-20/2009 na: Dostawę mebli dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW - 1250  
Obrady Senatu UW w dniu 17.02.2010 r. - 1250  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 84 z dnia 2009-04-22 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych - 1249  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 40 z dnia 2009-10-01 w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej na kadencję 2008-2012 - 1249  
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW ogłasza konkurs na stanowisko Instruktora (3) - 1249  
Informacja o unieważnieniu przetargu nr ZP/13/28/2009 na dostawę sprzętu komputrowego dla Wydziału Geologii UW, cz 1, 2 i 3 - 1247  
Pprzetarg nieograniczony Nr WF-37-07/09 na: Dostawa siedmiu oscyloskopów - 1246  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 90 z dnia 2009-04-22 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Uniwersytet Warszawski - 1246  
UCHWAŁA NR 100 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wyboru członków Bibliotecznej Komisji Oceniającej na kadencję 2008-2012 - 1246  
Dot.postępoawania nr WF-37-32/09 na Dostawa sprzętu komputerowego - 1246  
Dot. postępowania nr WF-37-06/09 na dostawę mebli - 1245  
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko Konserwatora materiałów bibliotecznych - zgłoszenia do 15-08-2010 - 1245  
Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych - zgłoszenia do 30-08-2010 - 1245  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr DZP-371-11/2009 na: Prowadzenie eksploatacji i konserwacji sieci kablowej 15 kV i urządzeń 15 kV Zgrupowania Ochota i Wydziału Fizyki UW - 1244  
Dot. postępowania nr WF-37-17/09 na Dostawa kamery CCD z monochromatorem - 1244  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 195 z dnia 2010-02-17 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego - 1244  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/47/2011 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii UW - 1244  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-61/2009 na: Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w okresie 4 lat - 1243  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-29/2009 na dostawa sprzętu chłodniczego do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych UW - 1242  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-27/09 na: dostawę generatora UWCz - 1241  
Dot. postępowania nr DZP-371-92/2009 - Dostawa urządzeń dla instalacji sygnalizacji pożaru (SAP) po rozstrzygnięciu protestu - 1240  
Ogłoszenie o możliwości zatrudnienia specjalisty ds. finansów i sprawozdawczości projektu POKL na Wydziale Fizyki - 1240  
Konkursna stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych - zgłoszenia do 20-08-2010 - 1240  
Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy. - 1240  
Przetrag nieograniczony nr WF-37-110/10 na dostawę lustra deformowalnego - 1240  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-24/2008 na zakup i dostawa urządzenia do powielania, działającego w systemie cyfrowego druku wielobarwnego. - 1239  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-18/09 na dostawę sprzętu komputerowego - 1239  
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydata na stanowisko pracownika administracyjnego - 1239  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-97/2010 na: Wybór Generalnego Wykonawcy dla budowy I etapu obiektu dydaktyczno-naukowego Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Wydziału Neofilologii ... - 1239  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-37/2008 na Wykonanie remontu dachu budynku Magazynu Zbiorów Bibliotecznych - 1238  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-53/2009 na: Dostawa artykułów papierniczych dla Uniwersytetu Warszawskiego - 1238  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-371-2/2010 na: Okresowe kontrole roczne i pięcioletnie stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarami parametrów technicznych w latach 2010-2013 w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego - 1238  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-18/2010 na Świadczenie usługi przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat gotówkowych w PLN i walutach obcych w formie zamkniętej dla jednostek organizacyjnych UW - 1238  
Informacja o wyborze oferty do przetargu nieograniczonego Nr MCZ/2637/1/2009 na zakup i dostawę książek anglojęzycznych do zajęć dydaktycznych dla słuchaczy studiów podyplomowych EMBA - 1237  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-30/2008 na zakup i dostawa książek dla Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW. - 1236  
Dot.: Przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-7/2009 na: Zakup i dostawę środków uzdatniania wody basenowej do obiektów Centrum Sportu i rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie - 1235  
Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Parazytologii Instytutu Zoologii - zgłoszenia do 31-08-2010 - 1235  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-22/2008 na wykonanie kanalizacji ogólnospławnej i linii kablowych dla zasilania pomp - 1234  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-7/2010 na Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW - 1234  
Przetarg nieograniczony nr 240/2/2009 na Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych UW - 1233  
Przetarg nieograniczony nr ZP-370/01/2008 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych - 1232  
Przetrag nieograniczony nr DZP-371-33/2008 na Modernizacja ujęcia wody oligoceńskiej - 1232  
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-371-5/2009 na "Wymianę ślusarki okiennej na klatce schodowej segment G i F, wymianę ślusarki okiennej wnęk korytarzowych segment G w budynku UW Sokrates w Warszawie przy ul. Smyczkowej 9" - 1231  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-16/2009 na dostawę serwera wraz z komponentami na potrzeby USOS, USOSWEB, UL - 1231  
Przetarg nieograniczony Nr BG-371-59/2009 Dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 1230  
Dotyczy: udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-104/2010 na: Konserwacja miejscowych systemów gaszenia pożaru znajdujących się na wyposażeniu w pomieszczeniach w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej - 1229  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-14/2009 na: Modernizację piwnic w budynku Nowy Świat 69 (pracownia fotograficzna) - 1228  
Dot. postępowania nr WF-37-41/09 na dostawę dwóch niskoszumnych modułów diod lawinowych - 1228  
Dot. postępowania nr WF-37-44/09 na dostawę i uruchomienie urządzenia do epitaksji warstw azotkowych ze związków metaloorganicznych (MOVPE) - 1227  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-37/2009 na dostawa sprzętu: Część I - urządzenia GPS RTK Część II - tachimetru elektronicznego - 1226  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę mebli WF-37-3/10 (zapytanie o cenę) - 1226  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-9/08 na dostawę lasera impulsowego Nd:YLF - 1225  
Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr WF-37-18/09 na: dostawę sprzętu komputerowego - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 8 i 10 - 1225  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 39 z dnia 2010-10-06 w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i doktorantów ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki studenckiej oraz wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni - 1224  
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 85 z dnia 2009-04-22 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji - 1223  
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pilnie poszukuje pracownika do sekcji dydaktycznej dziekanatu - zgłoszenia do 15-10-2010 - 1223  
UCHWAŁA NR 104 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych i Podyplomowych Studiów Krytyki Muzycznej - 1222  
Przetarg nieograniczony Nr WPA-371-9/2009 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych na potrzeby realizacji projektu Akademii Liderów Samorządowych - 1222  
Uniwersytet Warszawski zatrudni osobę na stanowisku SPECJALISTY DS. INSTALACJI - 1221  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-29/2008 na remont korytarzy - parter, I,II,III piętro w budynku Domu Studenta nr 5 - 1220  
Przetarg nieograniczony nr WPA-371-4/2008 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Wydziału Prawa i Administracji - 1220  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-54/2008 na Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - 1220  
UCHWAŁA NR 105 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Odpowiedzialności Odszkodowawczej - 1220  
Specjalisci techniczno-budowlani - 4 ogłoszenia - 1220  
Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie składniowych i semantycznych uwarunkowań polskiej fleksji historycznej - zgłoszenia do 20.05.2010 - 1220  
Dot. postępowania nr WF-37-08/09 na Dostawa sprzętu komputerowego - 1219  
Dot. postępowania nr WF-37-16/09 na dostawe sprzętu komputerowego. - 1219  
Przetarg nieograniczony Nr DZP-371-58/2009 na: Konserwację systemów i instalacji, w które wyposażony jest obiekt Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UW przy ul. Banacha 2a i Stawki 5/7w Warszawie, wraz z gotowością do usunięcia skutków awarii - 1219  
Dot. postepowania nr WF-37-37/09 w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli - 1218  
Przetarg nieograniczony nr WGSR-ZP-371/03/2010 na: Dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geografii i Studiów UW - 1218  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-28/2008 na remont dachu oraz roboty porządkowe na poddaszu w budynku Domu Studenta nr 5 - 1217  
UCHWAŁA NR 99 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie sprawozdania dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego za rok 2008 - 1217  
Dotyczy postępowania nr WF-37-15/09 na dostawę mebli - Zapytanie o cenę. - 1217  
Dziekan Wydziału Fizyki oferuje możliwość uzyskania stypendium przez jednego doktoranta; prace badawcze zakończone pracą doktorską w ramach projektu. - 1217  
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 32 z dnia 2009-07-01 w sprawie Rady Programowej Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich Kultura Polski. i Europy epok dawnych. Od starożytności do XIX wieku - 1216  
Dot. postępowania nr ISoc-371-1/2009 na: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu PL0263 - 1216  
Przetarg nieograniczony nr WF-37-45/09 na dostawę i instalację lasera Nd:YAG o dużej energii ~1ns, 1-2J @532, seeded (custom - Continuum) - 1216  
Zatrudnienie osoby na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej na podstawie umowy o pracę na czas określony - 1215  
UCHWAŁA NR 103 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian programu Podyplomowych Studiów Wiedzy o Krajach Rozwijających się - 1214  
Dot. postępowania nr DZP-371-25/2009 na Przebudowa sieci ciepłowniczej między komorami R-23 i R-23/P 2A - 1213  
Przetrag nieograniczony nr DZP-371-20/2008 na: Dostawę i montaż drzwi wejściowych do pokoi studenckich oraz pomieszczeń gospodarczych w Domu Studenta Nr 2 - 1212  
UCHWAŁA NR 102 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na Wydziale Polonistyki oraz w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" - 1212  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WF-37-28/09 Dostawa dwóch kryształów LaBr3(Ce) do dwóch szybkich detektorów promieniowania gamma - 1212  
Ogłoszenia o zawarciu umowy NR DZP-372-82/2009 - 1212  
Przetarg nieograniczony nr DZP-371-25/2008 na Roboty remontowe w branży: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w Domu Studenta Nr 1 - 1211  
UCHWAŁA NR 107 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Uniwersytet Warszawski - 1210  
Szkoła Języków Obcych UW ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy języka angielskiego i niemieckiego - zgłoszenia do 30.04.2010 - 1210  
Dot. postępowania nr WPA-371-12/2009 na Zakup i dostawa urządzeń: Video Spectral Komparator VSC6000 i ESDA 2 dla Wydziału Prawa i Administracji UW - 1209  
Dot. postępowania nr WF-37-08/09 na dostawę sprzętu komputerowego - 1207  
Dot. postępowania nr DZP-371-76/2009 na Konserwację 21 dźwigów i 2 ciągów schodowych znajdujących się w Kompleksie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego - 1207  
Dot. postępowania nr DZP-371-84/2009, na usługę prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, obrusów, narzut, koców, firan, zasłon, kołder i poduszek - 1206  
SPIS UCHWAŁ UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ NA KADENCJĘ 2008-2012 - 1205  
Przetarg nieograniczony nr ZP/13/15/2009 na Wykonanie remontu i wyposażenie wymienionych w dokumentacji pomieszczeń Środowiskowego Laboratorium Badań Geomateriałów - etap III - 1204  
Dot. postępowania nr WF-37-08/09 pozostałe części na dostawę sprzętu komputerowego - 1204  
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych - Zgłoszenia do 23-04-2010 - 1204  
Dot. postępowania nr DZP-371-10/2009 na "Rozbiórkę