Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego

 WYSZUKIWANIE 
www.bip.gov.pl
 Informacje
 Sprawozdanie roczne Rektora UW
Uniwersytet w liczbach
Dla mediów
Informacje ogólne
 Władze centralne UW
 Rektor
 Prorektorzy
 Senat
 Wybory
 Struktura UW
 Wydziały
 Inne jednostki naukowo-dydaktyczne
 Inne jednostki
 Administracja
 Archiwalne kategorie jednostek
 Zamówienia publiczne - wyniki
 Archiwum wyników postępowań
 Prawo
 Statut
 Monitor UW
 Uchwaly Senatu
 Postanowienia Rektora
 Obwieszczenia Rektora
 Zarządzenia Rektora
 Decyzje Rektora
 Kontrola zarządcza
 Regulaminy
 Opłaty za studia
 Rekrutacja - podstawy prawne
 Świadczenia materialne dla studentów
Porozumienia
 Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
Skład Komisji Dyscyplinarnej, informacje
 Gospodarka majątkiem UW
Informacjie dotyczące majątku Uniwersytetu Warszawskiego
 Obsługa biuletynu
Intrukcja
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Redakcja
Podstawa prawna wyłączenia
Informacje > 
 >  Powrót  < 
Uniwersytet w liczbach

UNIWERSYTET W LICZBACH

cz. I

Ogólna informacja dotycząca Uniwersytetu Warszawskiego do Informatora Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej: PKA2013

Wykaz kierunków i poziomów kształcenia w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014: [PDF]


cz. II

Publikuje Biuro Spraw Studenckich

Dane dotyczące liczby studentów wg stanu z dnia 30 listopada 2013 r. oraz absolwentów w roku akademickim 2012/2013
na podstawie sprawozdania o studiach wyższych S-10 Głównego Urzędu Statystycznego
- "Sprawozdawczość GUS"


cz. III

Publikuje: Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego

1) Dane statystyczne dotyczące studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warszawskim
- Liczba doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim na przełomie lat 2005-2013: Tabela - udostępniana jest ze strony internetowej;

2) Dane statystyczne dotyczące studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim:
- Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w latach 2005-2013: Tabela - udostępniana jest ze strony internetowej.


cz. IV

Biuro Spraw Pracowniczych internet: www.bsp.adm.uw.edu.pl

Dane dotyczące pracowników pełnozatrudnionych wg stanu na dzień 31.12.2013:
ogółem: 6 300
nauczyciele akademiccy ogółem: 3 239
(w tym):

1. pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi - 2 544
- profesorowie łącznie - 844
- adiunkci - 1 552
(w tym z habilitacją) - 289
- asystenci - 148

2. pracownicy dydaktyczni - 681
- docenci - 116
- starsi wykładowcy - 332
- wykładowcy - 185
- lektorzy - 40
- instruktorzy - 8

3. dyplomowani bibliotekarze i pracownicy informacji naukowej - 14

(Informację przekazała: P. Magdalena Michałowska, Biuro Spraw Pracowniczych
tel. (22) 55 20 543, faks (22) 55 24 015
e-mail: magdalena.michalowska@adm.uw.edu.pl)

Autor: Irmina Piotrowska
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 25-02-2014 14:04
 Komunikaty
 Informacje Biura Rektoratu
 Komunikaty obsługi BIP
 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
 Archiwum ogłoszeń o zamówieniach publicznych
 Inne
 Akty normatywne
 Praca na UW
 Archiwum działu "Praca na UW"
 Statystyka

Do stron BIP odwoływano się łącznie 15806492 razy (pełna statystyka).
Jeśli chcesz zobaczyć jakie dokumenty były opublikowane w przeszłości wystarczy zmienić datę i zobczyć stan biuletynu w danym dniu.
 ARCHIWALNA WERSJA   Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego.