Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego

 WYSZUKIWANIE 
www.bip.gov.pl
 Informacje
 Sprawozdanie roczne Rektora UW
Uniwersytet w liczbach
Dla mediów
Informacje ogólne
 Władze centralne UW
 Rektor
 Prorektorzy
 Senat
 Wybory
 Struktura UW
 Wydziały
 Inne jednostki naukowo-dydaktyczne
 Inne jednostki
 Administracja
 Archiwalne kategorie jednostek
 Zamówienia publiczne - wyniki
 Archiwum wyników postępowań
 Prawo
 Statut
 Monitor UW
 Uchwaly Senatu
 Postanowienia Rektora
 Obwieszczenia Rektora
 Zarządzenia Rektora
 Decyzje Rektora
 Kontrola zarządcza
 Regulaminy
 Opłaty za studia
 Rekrutacja - podstawy prawne
 Świadczenia materialne dla studentów
Porozumienia
 Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
Skład Komisji Dyscyplinarnej, informacje
 Gospodarka majątkiem UW
Informacjie dotyczące majątku Uniwersytetu Warszawskiego
 Obsługa biuletynu
Intrukcja
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Redakcja
Podstawa prawna wyłączenia
Struktura UW > Wydziały > 
 >  Powrót  < 
Wydział Historyczny
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data modyfikacji: 01-10-2008 12:16
Autor modyfikacji: Monika Kucharska
Porównaj z ostatnią wersją .

WYDZIAŁ  HISTORYCZNY

Adres - Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 55 20 545; 826 21 30

Władze
Dziekan - prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert
Prodziekan ds. Kadr i Rozwoju: dr hab. Tadeusz Cegielski, prof. UW
Prodziekan ds. finansów i badań naukowych: dr hab. Mirosław Nagielski, prof. UW
Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Alina Żórawska-Witkowska, prof UW
 • Instytut Archeologii
  Adres - Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
  tel/fax: 55 22 800, fax 55 22 801
  e-mail: iauw@uw.edu.pl
  Dyrektor - dr hab. Kazimierz Lewartowski, prof. UW
  Zastępca dyrektora ds. naukowych i administracyjnych - dr Bartosz Kontny
  Zastępca dyrektora ds. studenckich i dydaktycznych - mgr Martyna Milewska
  1. Zakład Papirologii
   tel. 55 20 388, 55 22 815

 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
  Adres - ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa
  tel. 55 31 611; tel./fax 55 31 612
  e-mail: etnologia@uw.edu.pl
  Dyrektor - prof. dr hab. Lech Mróz
  Zastępca dyrektora ds. studenckich - dr Katarzyna Waszczyńska
  Pełnomocnik dyrektora ds. ogólnych - dr hab. Jerzy S. Wasilewski prof. UW
 • Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
  Adres - Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa
  tel. 55 20 215; tel./fax 826 85 69
  e-mail: iin@uw.edu.pl
  Dyrektor - dr hab. Dariusz Kuźmina, prof. UW
  Zastępca dyrektora ds. ogólnych - dr Michał Zając
  Zastępca dyrektora ds. studenckich - dr hab. Anna Kamler
  Kierownik Studiów Zaocznych - dr Dorota Grabowska
  tel. 552 02 58
 • Instytut Historyczny
  Adres - Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
  tel. 55 20 415; tel./fax 826 19 88
  e-mail: sekretariat.ih@uw.edu.pl
  Dyrektor - prof. dr hab. Michał Tymowski
  zastępca dyrektora ds. ogólnych - dr hab. Mirosław Nagielski, prof. UW
  zastępca dyrektora ds. studenckich - dr hab. Jolanta Choińska-Mika
  pełnomocnik dyrektora ds. kontaktów zagranicznych - dr hab. Dariusz Kołodziejczyk, prof. UW
 • Instytut Historii Sztuki
  Adres - Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-325 Warszawa
  tel. 55 20 406; tel./fax 55 20 407
  e-mail: ihs@uw.edu.pl
  Dyrektor - prof. dr hab. Maria Poprzęcka
  Zastępca dyrektora ds. ogólnych - dr hab. Waldemar Braniewski, profesor UW
  Zastępca dyrektora ds. studenckich - dr Mariusz Smoliński
 • Instytut Muzykologii
  Adres - Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
  tel. 55 21 535
  Dyrektor - prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
  Dyrektor ds. studenckich - dr Agnieszka Fiłek
 • Ośrodek Badań Prekolumbijskich
  Adres - Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
  tel. (+48-22) 55 20 857
  telfax: (+48-22) 55 20 129
  e-mail: obp@uw.edu.pl
  Kierownik - dr hab. Mariusz S. Ziółkowski, profesor UW
Autor: Monika Kucharska
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 04-09-2008 15:35
 Komunikaty
 Informacje Biura Rektoratu
 Komunikaty obsługi BIP
 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
 Archiwum ogłoszeń o zamówieniach publicznych
 Inne
 Akty normatywne
 Praca na UW
 Archiwum działu "Praca na UW"
 Statystyka

Do stron BIP odwoływano się łącznie 15807613 razy (pełna statystyka).
Jeśli chcesz zobaczyć jakie dokumenty były opublikowane w przeszłości wystarczy zmienić datę i zobczyć stan biuletynu w danym dniu.
 ARCHIWALNA WERSJA   Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego.