Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego

 WYSZUKIWANIE 
www.bip.gov.pl
 Informacje
 Sprawozdanie roczne Rektora UW
Uniwersytet w liczbach
Dla mediów
Informacje ogólne
 Władze centralne UW
 Rektor
 Prorektorzy
 Senat
 Wybory
 Struktura UW
 Wydziały
 Inne jednostki naukowo-dydaktyczne
 Inne jednostki
 Administracja
 Archiwalne kategorie jednostek
 Zamówienia publiczne - wyniki
 Archiwum wyników postępowań
 Prawo
 Statut
 Monitor UW
 Uchwaly Senatu
 Postanowienia Rektora
 Obwieszczenia Rektora
 Zarządzenia Rektora
 Decyzje Rektora
 Kontrola zarządcza
 Regulaminy
 Opłaty za studia
 Rekrutacja - podstawy prawne
 Świadczenia materialne dla studentów
Porozumienia
 Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
Skład Komisji Dyscyplinarnej, informacje
 Gospodarka majątkiem UW
Informacjie dotyczące majątku Uniwersytetu Warszawskiego
 Obsługa biuletynu
Intrukcja
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Redakcja
Podstawa prawna wyłączenia
Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów > 
 >  Powrót  < 
Skład Komisji Dyscyplinarnej, informacje

 • Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów: kadencja 2008-2012
  Informacja o Komisji Dyscyplinarnej dostępna jest na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich, zakładka: "Sekcja Jakości Kształcenia"
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów:
  kadencja 2008-2012
  Informacja o Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dostępna jest na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich, zakładka: "Sekcja Jakości Kształcenia"
 • Funkcję sekretarza Komisji pełni:
  mgr Magdalena Wielądek

  Biuro Spraw Studenckich
  Uniwersytetu Warszawskiego
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa
  Pałac Kazimierzowski II piętro pok.20a
  tel. 022 55 24 020, 022 55 20 757
  e-mail mwieladek@adm.uw.edu.pl
Autor: Irmina Piotrowska
Ostatnia modyfikacja: 20-02-2009 16:57
 Komunikaty
 Informacje Biura Rektoratu
 Komunikaty obsługi BIP
 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
 Archiwum ogłoszeń o zamówieniach publicznych
 Inne
 Akty normatywne
 Praca na UW
 Archiwum działu "Praca na UW"
 Statystyka

Do stron BIP odwoływano się łącznie 15806523 razy (pełna statystyka).
Jeśli chcesz zobaczyć jakie dokumenty były opublikowane w przeszłości wystarczy zmienić datę i zobczyć stan biuletynu w danym dniu.
 ARCHIWALNA WERSJA   Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego.