Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego

 WYSZUKIWANIE 
www.bip.gov.pl
 Informacje
 Sprawozdanie roczne Rektora UW
Uniwersytet w liczbach
Dla mediów
Informacje ogólne
 Władze centralne UW
 Rektor
 Prorektorzy
 Senat
 Wybory
 Struktura UW
 Wydziały
 Inne jednostki naukowo-dydaktyczne
 Inne jednostki
 Administracja
 Archiwalne kategorie jednostek
 Zamówienia publiczne - wyniki
 Archiwum wyników postępowań
 Prawo
 Statut
 Monitor UW
 Uchwaly Senatu
 Postanowienia Rektora
 Obwieszczenia Rektora
 Zarządzenia Rektora
 Decyzje Rektora
 Kontrola zarządcza
 Regulaminy
 Opłaty za studia
 Rekrutacja - podstawy prawne
 Świadczenia materialne dla studentów
Porozumienia
 Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
Skład Komisji Dyscyplinarnej, informacje
 Gospodarka majątkiem UW
Informacjie dotyczące majątku Uniwersytetu Warszawskiego
 Obsługa biuletynu
Intrukcja
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Redakcja
Podstawa prawna wyłączenia
Obsługa biuletynu > 
 >  Powrót  < 
Intrukcja

Opis serwisu i instrukcja obsługi

Uniwersytet Warszawski prezentuje informacje publiczne m.in. poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pod adresem URL: http://www.bip.uw.edu.pl

Serwis BIP podzielony jest na trzy główne części:
1. Menu statyczne,
2. Pole streszczenia,
3. Menu dynamiczne.

 1. Menu statyczne (po lewej stronie) - zawiera umieszczone na stałe "tematy informacyjne" sklasyfikowane w statycznych kategoriach i podkategoriach oraz dokumenty.
  Odnośniki z poszczególnych kategorii tematycznych (hasła na granatowym polu) prowadzą do spisu podkategorii (oznaczonych kolorem szaroniebieskim) i wykazu dokumentów.
  W zalezności od złożoności tematów informacyjnych, podkategorie mogą zawierać kolejny spis podkategorii niższego pozimu bądź już dokumenty docelowe.
  Omawiane spisy podkategorii i dokumentów, jak również treści docelowych dokumentów pojawiają się w "Polu streszczenia".
 2. Pole streszczenia (centralna część serwisu):
  W tej strefie wyświetlają się:
  • odnośniki nawigacyjne serwisu,
  • rozwinięcia menu,
  • streszczenia wyszukiwanych dokumentów z załącznikiem lub pełna treść poszukiwanych dokumentów.
   Konstrukcja dokumentu:
   • nagłówek zawierający tytuł dokumentu,
   • treść dokumentu lub streszczenie tj. krótki opis zawartości dokumentu, ewenualnie adres URL osadzonego w internecie poza Biuletynem UW dokumentu,
   • stopka dokumentu, zawierająca: nazwisko autora, tj. osoby umieszczającej dokument w bazie danych Biuletynu, nazwę "Załącznika", jezeli taki był wykorzystany, czas ostatniej modyfikacji i odnośnik do poprzedniej wersji dokumentu.
   - Informacja o dacie, miejscu i osobie wytwarzającej dokument najczęściej znajduje się w treści dokumentu.
 3. Menu dynamiczne (po prawej stronie serwisu) - posiada analogiczną do lewego menu, hierarchiczną strukturę z dodatkową dynamiczna funkcją, co powoduje, że tytuły nowych dokumentów umieszczonych w głównych kategoriach tematycznych, widoczne są w menu przez 10 dni, a po upływie tego okresu "chowają się" do spisów odnośników odpowiednich kategorii tematycznych i juz tylko tam są dostepne.
  - W menu dynamicznym obsługa Biuletynu może umieszczać komunikaty o charakterze organizacyjnym, dotyczące różnych zmian w strukturze publikowanych informacji, zmian w osadzeniu dokumentów, zmiany formatu załącznika lub inne.

- W prawej części strony głównej Biuletynu UW pod winietą serwisu znajduje się odnośnik "Szukaj" łączący z podstroną umożliwiającą przeszukiwanie zasobów serwisu wg wskazanych kryteriów.

- Osoby odwiedzające stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej UW mają do dyspozycji "Wniosek o udostępnienie informacji" w dziale "Obsługa biuletynu".

- Lista najnowszych dokumentów opublikowanych bieżącego dnia w Biuletynie dostępna jest z działu: "Z ostatniej chwili" pod odnośnikiem "> Powrót <"

- Aby zobaczyć jakie dokumenty były opublikowane w przeszłości można sprawdzić "Poprzednią wersję dokumentu" z odnośnika w stopce dokumentu lub zmienić datę i przejrzeć stan biuletynu w wybranym dniu. Można dokonać tego z odnośnika znajdującego się na samym dole strony serwisu na granatowym polu.

- Statystyka dostępna jest z menu dynamicznego oraz z odnośnka w stopce serwisu.

Autor: Irmina Piotrowska
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 24-04-2008 13:18
 Komunikaty
 Informacje Biura Rektoratu
 Komunikaty obsługi BIP
 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
 Archiwum ogłoszeń o zamówieniach publicznych
 Inne
 Akty normatywne
 Praca na UW
 Archiwum działu "Praca na UW"
 Statystyka

Do stron BIP odwoływano się łącznie 15806528 razy (pełna statystyka).
Jeśli chcesz zobaczyć jakie dokumenty były opublikowane w przeszłości wystarczy zmienić datę i zobczyć stan biuletynu w danym dniu.
 ARCHIWALNA WERSJA   Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego.