Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego

 WYSZUKIWANIE 
www.bip.gov.pl
 Informacje
 Sprawozdanie roczne Rektora UW
Uniwersytet w liczbach
Dla mediów
Informacje ogólne
 Władze centralne UW
 Rektor
 Prorektorzy
 Senat
 Wybory
 Struktura UW
 Wydziały
 Inne jednostki naukowo-dydaktyczne
 Inne jednostki
 Administracja
 Archiwalne kategorie jednostek
 Zamówienia publiczne - wyniki
 Archiwum wyników postępowań
 Prawo
 Statut
 Monitor UW
 Uchwaly Senatu
 Postanowienia Rektora
 Obwieszczenia Rektora
 Zarządzenia Rektora
 Decyzje Rektora
 Kontrola zarządcza
 Regulaminy
 Opłaty za studia
 Rekrutacja - podstawy prawne
 Świadczenia materialne dla studentów
Porozumienia
 Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
Skład Komisji Dyscyplinarnej, informacje
 Gospodarka majątkiem UW
Informacjie dotyczące majątku Uniwersytetu Warszawskiego
 Obsługa biuletynu
Intrukcja
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Redakcja
Podstawa prawna wyłączenia
Komunikaty > 
 >  Powrót  < 
Komunikaty obsługi BIP
Usunięte dokumenty
Obrady Senatu
Ogłoszenia o pracy i konkursy na stanowiska pracy w Uniwersytecie Warszawskim dostępne są ze strony internetowej www.uw.edu.pl w zakładce: "PRACA NA UW"
11-07-2014 12:52
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych i wynikach postępowań dostępne są ze strony internetowej www.uw.edu.pl w zakładce: "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE"
08-07-2014 15:09
Komunikat: "Posiedzenia Senatu UW" udostępnia się ze strony Senatu www.senat.uw.edu.pl
21-06-2012 11:52
Informacje - Serwis Internetowy Uczelnianej Komisji Wyborczej
07-05-2012 09:34
Komunikat z dnia 2008.09.17 w sprawie sprostowania pomyłki w nazwie kategorii tematycznej
17-09-2008 12:22
Komunikat z dnia 2006.07.21 w sprawie załączników do informacji w biuletynie
21-07-2006 14:22
 Komunikaty
 Informacje Biura Rektoratu
 Komunikaty obsługi BIP
 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
 Archiwum ogłoszeń o zamówieniach publicznych
 Inne
 Akty normatywne
 Praca na UW
 Archiwum działu "Praca na UW"
 Statystyka

Do stron BIP odwoływano się łącznie 15806534 razy (pełna statystyka).
Jeśli chcesz zobaczyć jakie dokumenty były opublikowane w przeszłości wystarczy zmienić datę i zobczyć stan biuletynu w danym dniu.
 ARCHIWALNA WERSJA   Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego.