Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego

 WYSZUKIWANIE 
www.bip.gov.pl
 Informacje
 Sprawozdanie roczne Rektora UW
Uniwersytet w liczbach
Dla mediów
Informacje ogólne
 Władze centralne UW
 Rektor
 Prorektorzy
 Senat
 Wybory
 Struktura UW
 Wydziały
 Inne jednostki naukowo-dydaktyczne
 Inne jednostki
 Administracja
 Archiwalne kategorie jednostek
 Zamówienia publiczne - wyniki
 Archiwum wyników postępowań
 Prawo
 Statut
 Monitor UW
 Uchwaly Senatu
 Postanowienia Rektora
 Obwieszczenia Rektora
 Zarządzenia Rektora
 Decyzje Rektora
 Kontrola zarządcza
 Regulaminy
 Opłaty za studia
 Rekrutacja - podstawy prawne
 Świadczenia materialne dla studentów
Porozumienia
 Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
Skład Komisji Dyscyplinarnej, informacje
 Gospodarka majątkiem UW
Informacjie dotyczące majątku Uniwersytetu Warszawskiego
 Obsługa biuletynu
Intrukcja
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Redakcja
Podstawa prawna wyłączenia
Prawo > 
 >  Powrót  < 
Świadczenia materialne dla studentów
Pomoc socjalna dla studentów UW
09-01-2008 14:52
2010-09-14 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 10 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2010/2011
05-11-2010 12:07
2009-09-30 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 14 w sprawie zmiany postanowienia Nr 12 z dnia 2009-09-14 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w r.a.
01-10-2009 13:33
2009-09-14 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 12 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2009/2010
01-10-2009 13:52
2009-01-28 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 w sprawie zmiany Postanowienia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się
12-02-2009 15:16
2008-11-25 - POSTANOWIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 11 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2008/2009
28-01-2009 15:56
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 15 z dnia 2008-06-18 w sprawie zmiany tekstu jednolitego zarządzenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2006.05.10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawa
16-10-2009 14:19
Obwieszczenie Nr 4 Rektora UW z 21.08.2007 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 15 Rektora UW z 10.05.2006 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW
15-10-2009 16:22
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 27 z dnia 2007-07-02 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
16-10-2009 15:12
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 15 z dnia 2006-05-10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
15-10-2009 14:14
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 14 z dnia 2006-05-10 zmieniające Zarządzenie nr 1 Rektora UW z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wars
04-09-2008 13:48
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 z dnia 2006-01-12 w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
09-10-2009 16:29
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
11-07-2014 12:24
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 38 z dnia 2009-09-30 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
09-10-2009 11:32
 Komunikaty
 Informacje Biura Rektoratu
 Komunikaty obsługi BIP
 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
 Archiwum ogłoszeń o zamówieniach publicznych
 Inne
 Akty normatywne
 Praca na UW
 Archiwum działu "Praca na UW"
 Statystyka

Do stron BIP odwoływano się łącznie 15806520 razy (pełna statystyka).
Jeśli chcesz zobaczyć jakie dokumenty były opublikowane w przeszłości wystarczy zmienić datę i zobczyć stan biuletynu w danym dniu.
 ARCHIWALNA WERSJA   Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego.