Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego

 WYSZUKIWANIE 
www.bip.gov.pl
 Informacje
 Sprawozdanie roczne Rektora UW
Uniwersytet w liczbach
Dla mediów
Informacje ogólne
 Władze centralne UW
 Rektor
 Prorektorzy
 Senat
 Wybory
 Struktura UW
 Wydziały
 Inne jednostki naukowo-dydaktyczne
 Inne jednostki
 Administracja
 Archiwalne kategorie jednostek
 Zamówienia publiczne - wyniki
 Archiwum wyników postępowań
 Prawo
 Statut
 Monitor UW
 Uchwaly Senatu
 Postanowienia Rektora
 Obwieszczenia Rektora
 Zarządzenia Rektora
 Decyzje Rektora
 Kontrola zarządcza
 Regulaminy
 Opłaty za studia
 Rekrutacja - podstawy prawne
 Świadczenia materialne dla studentów
Porozumienia
 Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
Skład Komisji Dyscyplinarnej, informacje
 Gospodarka majątkiem UW
Informacjie dotyczące majątku Uniwersytetu Warszawskiego
 Obsługa biuletynu
Intrukcja
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Redakcja
Podstawa prawna wyłączenia
Prawo > 
 >  Powrót  < 
Regulaminy
Regulamin Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego
04-09-2012 17:15
Regulamin stypendiów naukowych Uniwersytetu Warszawskiego
02-04-2008 14:46
Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
18-09-2013 12:03
Regulamin domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego
06-09-2013 17:36
Regulamin sieci komputerowej domów studenckich Uniwersytetu Warszawskiego
30-12-2010 11:56
Zasady przyznawania i korzystania z miejsc dla osób niepełnosprawnych w Domach studenta UW
14-10-2009 15:10
Regulamin przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa
29-01-2010 13:09
ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 16 z dnia 2005-10-10 w sprawie trybu, zasad i form sprawowania kontroli finansowej w Uniwersytecie Warszawskim
01-04-2011 14:52
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 234 z dnia 2007-06-20 w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych
05-11-2010 15:10
UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 314 z dnia 2011-01-19 w sprawie uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim
28-04-2011 17:07
Regulamin Studiów
11-07-2014 12:09
Załącznik nr 3 do Statutu UW - Regulamin Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
28-05-2008 14:12
Regulamin Studiów Doktoranckich
11-07-2014 12:17
Regulamin Studiów Podyplomowych
11-07-2014 12:12
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
11-07-2014 12:19
Regulamin Pracy Komisji Przetargowej
20-09-2013 16:40
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
11-07-2014 12:24
Regulamin Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
18-09-2013 14:26
 Komunikaty
 Informacje Biura Rektoratu
 Komunikaty obsługi BIP
 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
 Archiwum ogłoszeń o zamówieniach publicznych
 Inne
 Akty normatywne
 Praca na UW
 Archiwum działu "Praca na UW"
 Statystyka

Do stron BIP odwoływano się łącznie 15806517 razy (pełna statystyka).
Jeśli chcesz zobaczyć jakie dokumenty były opublikowane w przeszłości wystarczy zmienić datę i zobczyć stan biuletynu w danym dniu.
 ARCHIWALNA WERSJA   Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego.