Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego

 WYSZUKIWANIE 
www.bip.gov.pl
 Informacje
 Sprawozdanie roczne Rektora UW
Uniwersytet w liczbach
Dla mediów
Informacje ogólne
 Władze centralne UW
 Rektor
 Prorektorzy
 Senat
 Wybory
 Struktura UW
 Wydziały
 Inne jednostki naukowo-dydaktyczne
 Inne jednostki
 Administracja
 Archiwalne kategorie jednostek
 Zamówienia publiczne - wyniki
 Archiwum wyników postępowań
 Prawo
 Statut
 Monitor UW
 Uchwaly Senatu
 Postanowienia Rektora
 Obwieszczenia Rektora
 Zarządzenia Rektora
 Decyzje Rektora
 Kontrola zarządcza
 Regulaminy
 Opłaty za studia
 Rekrutacja - podstawy prawne
 Świadczenia materialne dla studentów
Porozumienia
 Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
Skład Komisji Dyscyplinarnej, informacje
 Gospodarka majątkiem UW
Informacjie dotyczące majątku Uniwersytetu Warszawskiego
 Obsługa biuletynu
Intrukcja
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Redakcja
Podstawa prawna wyłączenia
Inne > 
 >  Powrót  < 
Akty normatywne
Inne akty normatywne
ZARZĄDZENIE KANCLERZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 1 z dnia 2012-02-22 w sprawie zasad gospodarki odzieżą roboczą i ochronną oraz środkami ochrony indywidualnej i higieny osobistej na Uniwersytecie Warszawskim
04-09-2012 16:34
Uchwała Senatu Nr 293 z dnia 2005.02.16
18-02-2005 16:26
Uchwała Senatu Nr 292 z dnia 2005.02.16
18-02-2005 16:22
Uchwała Senatu Nr 291 z dnia 2005.02.16
18-02-2005 16:18
Załącznik do Protokołu nr 21 Posiedzenia Senatu UW w dniu 22 września 2004 r. - Raport "Sprawy studenckie"
29-10-2004 14:27
Uchwała Nr 163 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, opracowanego przez Zespół Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
25-02-2004 13:12
 Komunikaty
 Informacje Biura Rektoratu
 Komunikaty obsługi BIP
 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
 Archiwum ogłoszeń o zamówieniach publicznych
 Inne
 Akty normatywne
 Praca na UW
 Archiwum działu "Praca na UW"
 Statystyka

Do stron BIP odwoływano się łącznie 15806538 razy (pełna statystyka).
Jeśli chcesz zobaczyć jakie dokumenty były opublikowane w przeszłości wystarczy zmienić datę i zobczyć stan biuletynu w danym dniu.
 ARCHIWALNA WERSJA   Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego.